קשר עין גיליון 318 נובמבר-דצמבר 2023

פנסיה בזמן מלחמה: כל מה שחשוב לדעת ולעשות

יותר מכל אנו מאחלים לנו ולבני משפחתנו בריאות ואריכות ימים, אלא שבמציאות יש לעיתים נסיבות ואירועים שלא תמיד נוכל לצפות ולהתגונן מפניהם. במיוחד לאור המצב, הנה כמה דברים שחשוב לדעת למקרה של פגיעה שמקורה במלחמה או אירוע טרור.

אובדן כושר עבודה בזמן מלחמה: מה חשוב לדעת? בהתאם לתנאי תקנון קרנות הפנסיה שנקבעו על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, קרנות הפנסיה נדרשות לקזז מקצבת הנכות המשולמת על ידן את הקצבאות שמשלמת המדינה, וזאת אם הקצבה שמשלמת המדינה נובעת מאחד מחמשת המקרים הבאים: • קצבאות כתוצאה מתאונות עבודה • קצבאות של אגף תגמולים ושיקום (חיילות וחיילי צה"ל שנפגעו תוך כדי שירותם הצבאי או במהלך שירות מילואים) • קצבאות מכוח חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה • קצבאות מכוח חוק המשטרה • קצבאות מכוח חוק שירות בתי הסוהר כך לדוגמה, חוסך בקרן פנסיה שנפגע כתוצאה מירי טילים או רסס במסגרת מלחמת "חרבות ברזל" (או כל אירוע דומה אחר), יהיה זכאי ככל הנראה לקצבה מכוח חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. לכן, בכל מקרה שתוגש תביעת נכות לקרן הפנסיה והחוסך יימצא זכאי לקצבת נכות, הקרן תקזז מהקצבה את התשלומים או הקצבה שיקבל מהמדינה בעקבות אותה פגיעה. חשוב לציין כי קצבת הנכות שתשולם על ידי קרן הפנסיה (לאחר מהשכר הקובע בקרן הפנסיה (כפול 25% הקיזוז) תהיה לפחות שיעור הנכות שנקבע בקרן הפנסיה). לדוגמה, עובד ששכרו ונמצא זכאי לקבלת קצבת נכות מלאה מגורם ממשלתי, ₪ 10,000 , מקרן הפנסיה. ₪ 2,500 מסכום זה, כלומר 25% יקבל מנורה מבטחים** מאפשרת למבוטחים לשמור על קצבת הנכות מקרן הפנסיה, ללא הקיזוז, באמצעות פתרון שנקרא "מטריה ביטוחית". מדובר בפוליסת ביטוח שנרכשת בנפרד מקרן הפנסיה ונותנת כיסוי משלים לכיסוי הנכות בקרן הפנסיה. במסגרת , מנורה מבטחים** תשלים למבוטח או המטריה הביטוחית למבוטחת, אם בחרו בכך, את הסכומים שקרן הפנסיה נדרשה לקזז, בכפוף לתנאי הפוליסה. כתוצאה מכך המבוטחים זוכים לתשלום הן מהגורם הממשלתי, הן מקרן הפנסיה והן ממנורה מבטחים, באופן שסכום הקצבאות שמשולם ביחד מכל הגורמים יהיה גבוה יותר. חשוב לדעת! בקרנות הפנסיה בישראל הכיסוי לנכות אינו מותאם לעיסוק המסוים של המבוטח. כלומר, במקרה נכות, יכול שייקבע כי העמית כשיר לעבוד בעיסוק סביר אחר בהתאם להשכלתו, הכשרתו או ניסיונו, ובהתאם אינו מוגדר כנכה בהתאם לתקנון הקרן או מוגדר כנכה באופן חלקי. כפועל יוצא, במצבים מסוימים במקרה של נכות כתוצאה ממחלה או תאונה, חס וחלילה, עלול עמית שלא להיות זכאי לקצבת נכות. כך לדוגמה, באשר למורים, מדריכים או מרצים, שחלילה איבדו את כושר הדיבור שלהם, עלול להיקבע כי עיסוק שאינו כרוך בדיבור מתאים להשכלתם או להכשרתם. רכישת מטריה ביטוחית מאפשרת כיסוי לעיסוק המסוים של העמית, אשר יחול במקרה בו לא תיקבע נכות על פי תנאי קרן הפנסיה.

תקופה של הסלמה ביטחונית, כמו זו שחווים אזרחי מדינת ישראל בימים אלו, הופכת את כולנו לחרדים ופגיעים יותר. במיוחד עכשיו, רצוי לבדוק את החיסכון הפנסיוני ואת הכיסויים הביטוחים שלנו, ולוודא שאנו והיקרים לנו מוגנים כלכלית גם בתרחיש הגרוע מכל. הנה כמה דברים שחשוב לקחת בחשבון. לא רק לפרישה: הביטוחים החשובים בקרן הפנסיה חשוב להבין, קרן הפנסיה שלנו אינה חיסכון פנסיוני בלבד. מעבר להיותה מכשיר המיועד לשלם לנו תחליף למשכורת החודשית ביום שבו נפרוש לגמלאות, קרן הפנסיה כוללת שני כיסויים מובנים שתפקידם להגן עלינו ועל היקרים לנו גם בתרחישים פחות סימפטיים: 75% כיסוי ביטוחי למקרה נכות – שיעניק לנו קצבה בשיעור של עד מהשכר ממנו מבוצעות ההפרשות לפנסיה, במקרה שבו נאבד את כושר העבודה, לא עלינו. כיסוי למקרה פטירה - שישלם קצבת שאירים לבן/בת הזוג שלנו 21 מהשכר) ו/או לילדים עד גיל 60% לכל החיים (בשיעור של עד מהשכר לכלל הילדים) במקרה שנלך לעולמנו בטרם עת, 40% (עד חס וחלילה. מה רצוי לבדוק בעת הנוכחית? הסטטוס המשפחתי וההעדפות של כל אחת ואחד מאיתנו משתנים במהלך החיים, לכן חשוב אחת לתקופה ובמיוחד בימים אלו, לבצע סקירה לעומק של התאמת הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה לנו ולקרובים שלנו ולבצע את ההתאמות הנדרשות. לחוסכים רווקים, למשל, יש אפשרות לוותר לתקופה מוגבלת של חודשים על כיסוי לשאירים, כל עוד אין להם בן/בת זוג וילדים. 24 עם זאת, אם אותם רווקים התחתנו ו/או הפכו ידועים בציבור ו/ או שנולדו להם ילדים בתקופת הוויתור, מוטב שיעדכנו את קרן הפנסיה על כך ויבחרו בכיסוי ביטוחי שיעניק מעטפת הגנה ראויה לתא המשפחתי. יש שאלות נוספות שחשוב לתת עליהן את הדעת: מי יזדקקו להכנסה החודשית שלי במקרה של פטירה חס וחלילה? האם הקצבה שתשולם לשאירים על ידי קרן הפנסיה תספיק לבני משפחתי לשמור על רמת חיים זהה או קרובה לזו שהיו רגילים לה? לכמה שנים אותם כספים אמורים להספיק? ועוד. במסגרת אותן שאלות, יש לקחת בחשבון פרמטרים נוספים כמו הוצאות חודשיות קבועות (דיור, מזון, בריאות, חינוך), הוצאות משתנות והוצאות עתידיות (למשל, מימון לימודים, חתונה ועוד). ביטוח אם נמצא צורך בסכום משלים, קיימת האפשרות לרכוש , אשר מעניק למוטבים שהוגדרו על חיים למקרה מוות ("ריסק") ידי המבוטח פיצוי כספי שנקבע מראש, כסכום חד פעמי או כקצבה חודשית, במקרה שהמבוטח הלך לעולמו. בשונה משאירים בקרן הפנסיה, מוטבים בביטוח חיים יכולים להיות גם בני ובנות זוג, גם ילדיהם של המבוטחים (ללא הגבלת גיל), הורים, בני משפחה נוספים – ובעצם כל מי שקובע המבוטח, בדרך כלל בהתייחס למתקיימים או נתמכים כלכלית בשגרה על ידו. נציין כי חשוב מאוד להגדיר את המוטבים באופן ברור כדי להימנע, אם וכאשר, מעוגמת נפש ומסוגיות משפטיות מורכבות.

לפרטים נוספים יש לפנות למייל mylid@menoramivt.co.il או לסרוק את הברקוד

מעוניינים לעשות סדר בחיסכון הפנסיוני ולגבש מעטפת ביטוח איכותית שתספק הגנה לכם ולבני המשפחה היקרים? פנו למומחים של מנורה מבטחים

*מובא על ידי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, החברה המנהלת של מנורה מבטחים פנסיה ומנורה מבטחים פנסיה משלימה, ומנורה מבטחים ביטוח בע"מ(**) חברה המציעה ביטוחי חיים, וכן ביטוחי מטריה ביטוחית לקרן הפנסיה, העוסקות בשיווק ולא בייעוץ פנסיוני. האמור מובא כמידע כללי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. האמור אינו בגדר הצעה, או התחייבות לעניין קבלה לביטוח. תנאי הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה או בפוליסות הביטוח, הינם בכפוף לתקנון או הפוליסה והחברה לפי העניין.

Made with FlippingBook Ebook Creator