קשר עין גיליון 318 נובמבר-דצמבר 2023

קשר משולחן ההנהלה

רן ארז | משולחן ההנהלה

יו״ר הנהלת ארגון המורים

חבריי המורים והמורות, ייתכן שכשתקבלו דברים אלה, הם כבר לא יהיו כה אקטואליים כפי שהם בזמן כתיבתם. אך גם כך כדאי שתדעו במה אנחנו עוסקים בימים טרופים אלו, כאשר מצד אחד הארגון תורם ומחזק את אוכלוסיית המפונים, ומצד שני ממשיכים לעבוד למרות כל הקשיים שיוצרת המלחמה, ירי טילים, בני זוג מגויסים, בעיות כלכליות ומתח של ילדים, בילוי שעות רבות בממ"ד, אזעקות ועוד. דווקא בימים אלו החליט משרד האוצר לפנות אלינו ואל המעסיקים שלנו בדרישה להפחית שכר, בטענה שבחודש אוקטובר – החודש בו התרחשו הזוועות ההזויות ביותר שאינן , במלחמה 21 עולות בדמיונו של איש במאה ה- באוקטובר – המורים בחינוך העל 7 שהתחילה ב יסודי לא עבדו מספיק ולא מילאו את כל מכסת השעות שלהם עפ"י המערכת ולכן יש לקזז ממשכורות אוקטובר ונובמבר. 30% משכרם - אמרו שגם ההסתדרות הכללית, כתנא דמסייע שבראשה עומד מר ארנון בר דוד, מסכימה לכך עבור כל עובדיה. ככופר לתשלום שכרם הם יוותרו על ימי חופשה של העובדים. הואיל ואין לנו צבירת ימי חופשה כמו בשאר הסקטורים, דרישת האוצר בתמורה לביטול ניכויי השכר היא שנצטרך לעבוד בחופשת חנוכה. אנחנו דחינו, דוחים ונדחה את הדרישה הזו על הסף! כל אחד ואחד מאיתנו יודע שהמורים בחינוך העל יסודי לימדו באופן פרונטלי ביישובים רבים, ואחרים לימדו בזום. פיקוד העורף סגר מוסדות חינוך, הוציא תושבים רבים מיישובים שלמים ופינה אותם למקומות אחרים בארץ, ראשי עיריות (בלחץ של הורים) סגרו מוסדות חינוך ועברו לעבודה בזום. דרישתם של אנשי משרד האוצר שנסכים להפחתת שכר לא הגיונית, לא צודקת, הזויה ולא

מתקבלת על דעתו של איש, ודאי לא על דעתו של מורה. דרישת משרד האוצר שהארגון "יתחייב לתרום" לאי ניכוי שכר היא ככופר ימי למידה בחנוכה 3 בגדר סחטנות. אם שר החינוך חושב שהמורים בחינוך העל יסודי לא הספיקו להכין את תלמידיהם לבחינות הבגרות, והחליט לפתור את הבעיה בדחיית בחינות הבגרות לחודש מרץ ולהאריך את הסמסטר הראשון בחודשיים – הרי יומיים-שלושה של עבודה בחופשת חנוכה לא יוסיפו להכנת התלמידים דבר, אלא ישמשו מנוף בלבד לדרוש מהסתדרות המורים לעבוד גם הם בחופשת חנוכה, כפי שדורשת הנהגת ההורים בראשה עומד מר מירום שיף, כדי שתמצא תעסוקה לילדים הקטנים בבתי הספר היסודיים. לא נסכים להיות ה"חמור" שעליו ירכבו משרד האוצר ומשרד החינוך. אילו באמת היה הדבר חשוב לו מבחינה חינוכית פדגוגית, משרד החינוך בעצמו היה פונה ומבקש זאת מאיתנו, אבל הוא לא עשה זאת – אלא רק משרד האוצר. פתאום משרד האוצר מגלה רגישות חינוכית פדגוגית לילדי ישראל. התחלפו היוצרות והם לא ממלאים את תפקידם האמיתי; ואולי כן? תחת הילה של "חינוך" רוצים לגבות מהמורים כספים ולרצות את ההורים. זו לא הפעם הראשונה שבה הם לוטשים עיניים לתנאי העבודה של המורים בכלל, ולחופשות המורים בפרט. זה שנים מנסים לקצר חופשות, עוד לפני שמצאו את פתרון בית הספר של החגים. אתם בוודאי זוכרים את הניסיון שעשו בתקופת ימי חופשה. 9 הקורונה, כאשר רצו לגזול מאיתנו נאבקנו בבית המשפט והצלחנו, ואף הצלנו בכך גם את הסתדרות המורים אשר ויתרה מראש. לא זו בלבד אלא שבמהלך מגפת הקורונה מנכ"ל 50% משרד האוצר מר באב"ד דרש לשלם לנו רק

6 המשך בעמוד

5

Made with FlippingBook Ebook Creator