קשר עין גיליון 318 נובמבר-דצמבר 2023

ארגון המורים מרכין ראש בצער רב על חברי ארגון המורים הנרצחים והנופלים שקיפחו חייהם במלחמת חרבות ברזל,

קשר עין חרבות ברזל

כאזרחים, כחיילים וכמפקדים ומשתתף בצער המשפחות.

ארגון המורים משתתף בצער חבריו וחברותיו אשר איבדו את יקיריהם במלחמה ומביע תנחומיו העמוקים.

״מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה... ושבו מארץ אויב ויש תקוה לאחריתך... ושבו בנים לגבולם.״ מתוך ירמיהו ל״א, ט״ו

מיצג להשבת החטופים, רחבת מוזיאון תל אביב, צילום: פיני חמ

משפחת ארגון המורים כואבת ובוכה על מותו בטרם עת של 5־ הילד מאיר רפאל אביב בן ה

ומשתתפת בצערו של האב, משה אביב, מזכיר סניף ירושלים דרום, ובני ביתו. יהי זכרו של מאיר רפאל ברוך.

7

Made with FlippingBook Ebook Creator