קשר עין גיליון 320 מרץ-אפריל 2024

איך לשמור על קרן פנסיה בזמן חופשת הלידה

החוק "היבש" מחייב את המעסיקים לבצע הפקדה לפנסיה עבור נשים שיצאו לחופשת לידה למשך תקופה של שלושה חודשים וחצי, וזו מכוסה על ידי הביטוח הלאומי. שבועות בתשלום 15 שבועות שמתוכם 26 כלומר, עובדת שעבדה לפחות שנה רצופה, זכאית לחופשת לידה של 15 אינם בתשלום, כאשר התקופה בה היא זכאית להמשך הפקדות בחסכון הפנסיוני שלה הינה עבור 11- ו שבועות בלבד. 15 השבועות. לעומת זאת, מי שעבדה פחות משנה זכאית לחופשת לידה של השבועות? אם את מבוטחת בקרן פנסיה, הקרן תיכנס בצורה אוטומטית לכיסוי ביטוחי 15 מה קורה בתום ("ארכת ביטוח"), שאמור לשמור על רצף הכיסוי הביטוחי במשך חמישה חודשים (ומספק ביטוח מפני אובדן כושר עבודה או מוות ומבטיח לנו בעת המקרה קצבה חודשית). אולם, בזמן הזה אין הפקדות לחסכון הפנסיוני. וחצי 3- בקיצור: אישה מבוטחת בקרן הפנסיה באופן אוטומטי במשך כשמונה וחצי חודשים המורכבים מ חודשים של חופשת הלידה הכוללים הפקדות לחיסכון הפנסיוני לצד חמישה חודשים הכוללים את הכיסוי הביטוחי בלבד. ישנם מקרים בהם נשים מחליטות להאריך את חופשת הלידה שלהן מעבר לחופשת הלידה הרגילה המאושרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, ואז נוצר מצב בו תקופה ממושכת אין הפקדות לקרן הפנסיה, וכתוצאה מכך הכיסויים הביטוחיים עלולים להיפגע. חופשת הלידה היא אחת התקופות המרגשות והעמוסות שיש לחיים להציע. מלבד הטיפול בתינוק הקטנטן, יש לנו עוד המון דאגות לטפל בהן. אחת מהן היא שמירה על חסכונות ארוכי טווח, כמו קרן הפנסיה

להמשיך את הכיסויים הביטוחיים בקרן הפנסיה ע"י בקשה יזומה שלך לביצוע "הסדר ביטוח – ריסק זמני". *פעולה זו לא כוללת בתוכה הפקדות למרכיב החסכון הפנסיוני. כיסויים שמעניקים הגנה ליקרים

לבצע הפקדות עצמאיות לקרן הפנסיה שבעזרתן ניתן לשמור על רצף הזכויות ולהגדיל את החיסכון הפנסיוני.

לא למשוך את רכיב הפיצויים! ניתן למשוך את כספי הפיצויים בקרן הפנסיה. אבל רצוי מאוד את 40%- שלא! כי זו מקטינה בכ גובה הפנסיה בגיל הפרישה.

מעוניינים לעשות סדר בחיסכון הפנסיוני ולגבש מעטפת ביטוח איכותית שתספק הגנה לכם ולבני המשפחה היקרים?

פנו למומחים של מנורה מבטחים

לפרטים נוספים יש לפנות למייל mylid@menoramivt.co.il או לסרוק את הברקוד:

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, החברה המנהלת של מנורה מבטחים פנסיה ומנורה מבטחים פנסיה משלימה, העוסקת בשיווק ולא בייעוץ פנסיוני. האמור מובא כמידע כללי אינו מהווה המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.הזכאות בכפוף לתנאי הדין והתקנון.

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker