קשר עין גיליון 320 מרץ-אפריל 2024

MBA במנהל עסקים M.Sc. באסטרופיסיקה M.Sc. במדעי המחשב M.Sc. בלמידת מכונה וניתוח נתוני עתק M.A. בממשל ומדיניות ציבורית M.A. בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים M.A. בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה M.A. במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך M.A. בהיסטוריה M.A. בלימודי תרבות M.A. במחשבה ביולוגית

M.A. בפסיכולוגיה חברתית M.A. בפסיכולוגיה קוגניטיבית

*3500

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker