קשר עין גיליון 320 מרץ-אפריל 2024

אבי פסקל | מחלקות מינהל, משאבי אנוש ורכש

יו"ר מחלקות מינהל, משאבי אנוש ורכש

קשר הודעות הארגון

קורסים חדשניים ומגוונים. לשם כך מתקיימות קבוצות ווטסאפ ייעודיות החודשים 3 לקראת מפגשי זום שיתקיימו במהלך הקרובים לכל המחוזות. מידע בנושא יתפרסם באתר וכמובן יישלח במיילים אליכם. לסיום, ברצוני להזכיר לכם על פתיחת קורסים מעניינים ברחבי השלוחות השונות בארץ בסמסטר ג'. עדיין נותרו מקומות לרישום בכל המחוזות לקורסים מהנים, כולל סיורים בחופשות וסמינרים בלי לינה בקיץ. הינכם מוזמנים להתייעץ עם רכזי המחלקה הצהרת בריאות על כיסויים חופפים - תמורת תשלום מוזל, כל אחד בהתאם לגילו. היות שהפוליסה החדשה מציעה סכום ביטוח גבוה יותר בסעיף "תרופות בהתאמה אישית" יותר מהפוליסה הקודמת), קיימת ₪ 400,000- (כ הצהרת בריאות אך ורק על חלק זה. ארגון המורים מתכנן לבטח את כל חברי הארגון בביטוח חליפי בנושא בריאות. הביטוח הנ"ל יפורסם בימים הקרובים. שי למורה השי למורה, השנה, יוטען בכרטיס הנטען "תמורה פלוס" החל בראשית אפריל. אירועי הצדעה שהתקיימו ארגון המורים קיים אירועי הצדעה בהשתתפות מורי אשקלון, במרכז הכנסים באשקלון, 500 כ עם ישראל קטורזה. מורי עוטף 500 אירוע הצדעה נוסף נערך ל עזה, באולם אליבא באופקים, עם הזמר שמעון בוסקילה ולהקת שפתיים.

לא לעבור על עקרון הרצף יש לשים לב , כאשר מותר שלוש פעמים, וללמוד בכל שנה שנה אחת כל פעם בדרגה אחרת, לא ללמוד ומתקדמים 7 . לדוגמה: אם אתם בדרגה בלבד שנים וברביעית לנוח, 3 מותר לכם ללמוד 8- ל (בדרגות 8 ולאחר הערכת מנהל תתקדמו לדרגה הראשונות חייבים ללמוד בכל שנה). הסרגלים שלכם עקבו תמיד אחר המלצה: • ובדקו מה חסר לכם בצבירת שעות באופק חדש נתוני העסקה ובחודשי השהייה בדרגה. הוציאו מהפורטל והיו במעקב. "הקורסים שלי" ואת היערכות לשנת שבתון תשפ"ה התחלנו להיערך לשנת תשפ"ה, לקראת מתן מידע חשוב ליוצאים לשנת שבתון וכן הקמת ביטוח תרופות ההודעה שנשלחה למורים רבים בחודש דצמבר בדבר חידוש פוליסת ביטוח התרופות לחברי 2021 ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות מבוטלת. 31.1.2027 ועד ליום 1.2.2022 מיום הפוליסה לא אושרה לחידוש ע"י הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, ולפיכך חידוש והפוליסה הקודמת הפוליסה לא נכנס לתוקף, , על כל תיקוניה, היא זו שבתוקף 2019 משנת , וזאת בהתאם לתנאי 31.4.2024 ותסתיים ביום הפוליסה והודעת ההארכה שנשלחת בימים אלו. כל חברי הארגון שיש להם ביטוח הבריאות "קו הבריאות למורה" אינם צריכים לעשות דבר. סעיף ביטוח התרופות מצילות חיים שלא בסל הבריאות יצורף אוטומטית, ללא כל עלות, לביטוח "קו הבריאות למורה". הודעה על מתווה הפוליסה החדשה פורסמה בימים האחרונים. כל חברי הארגון שלא מבוטחים בביטוח הבריאות "קו הבריאות למורה" יצורפו לביטוח תרופות שאינו בסל הבריאות - ללא תקופת אכשרה וללא

20 המשך המחלקה להשתלמויות ופיתוח מקצועי מעמוד

להשתלמויות, להתרשם ולהירשם. מאחלת לכם ולכולנו בשורות טובות.

21

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker