קשר עין גיליון 320 מרץ-אפריל 2024

מנהלת "משנות" - מרכז נעמת לשוויון מגדרי | ליאת אדרי ויצמן סגנית יו"ר נעמת מרחב ירושלים | מיטל עבאס

שוויון מגדרי בישראל – עניין נשי, חברתי או חינוכי?

האם שוויון מגדרי מעסיק את בני ובנות הנוער היום? באילו מישורים?

ס טפניה וילצ'ינסקה. האם השם הזה מוכר לך? נסעת פעם ברחוב וילצ'ינסקה? אולי שמעת על מרכז חינוכי על שמה? קראת בספרי ההיסטוריה על פעילותה ההרואית? כיצד ויתרה על חייה למען אחרים? יאנוש קורצ'אק. האם השם הזה מוכר לך? נסעת פעם ברחוב קורצ'אק? אולי שמעת על מרכז חינוכי על שמו? קראת בספרי ההיסטוריה על פעילותו ההרואית? כיצד ויתר על חייו למען אחרים? שתי דמויות – אחת שאינה מוכרת כלל, ואחת שכל אחת ואחד בישראל מכיר. האם יש קשר ביניהן? למעשה, הקשר ביניהם הוא קשר הדוק. וילצ'ינסקה הקימה בכוחות עצמה את בית היתומים וחיפשה עבורו איש חינוך. לאחר שפגשה את קורצ'אק הציעה לו את התפקיד והם ניהלו את בית היתומים יחד, בצורה שוויונית. בתחילת מלחמת העולם השנייה הייתה וילצ'ינסקה בארץ ישראל, והתאפשר לה להישאר בארץ ולא לחזור לפולין ולהישלח לגטו יחד עם קורצ'אק וילדי בית הילדים. כמו קורצ'אק, היא ידעה את שצופן העתיד וידעה לאן היא בוחרת לחזור. כמוהו בדיוק, היא בחרה לא לעזוב אותם, והיא חזרה לבית היתומים בפולין. אף שלשניהם הוצעו אפשרויות מילוט, נשארו קורצ'אק ּווילצ'ינסקה עם חניכיהם ברגעיהם האחרונים. קורצ'אק ּווילצ'ינסקה הלכו עם היתומים בדרכם האחרונה. שתי דמויות, סיפור זהה, אך רק אחד אנחנו מכירים. כמו בסיפור זה, בסיפורים רבים לאורך ההיסטוריה האישה נעדרת מההנצחה ומסיפורי המורשת. אנחנו לומדים ומלמדים את בני ובנות הנוער על סיפורי הגבורה של הגברים, והנשים - נוכחותן נעדרת מסיפורים אלה. כל אחת ואחד מאיתנו גדל עם סט שונה של ערכים ואמונות. במהלך השנים אנחנו מושפעים מהבית, מהסביבה בה גדלנו, ממערכת החינוך ומהחברה, וסט הערכים שלנו משתנה ומתאים שנים, לדוגמה, החלוקה 80 את עצמו לנסיבות הזמן. אם לפני המקובלת בתא המשפחתי הייתה שהאימהות מגדלות את

הילדים ועובדות כעקרות בית, והאבות מפרנסים – היום חלק מן הדור הצעיר כבר מנהל חלוקה שוויונית בתא המשפחתי, בפרנסה, בגידול הילדים ובטיפול בבית. וזה לא הביטוי היחיד לשינויים שהתחוללו עם שינויי התקופה. בתקופתנו נשמעות אמירות רבות כמו "את יכולה להיות מה שאת רואה", ויש רצון מצידנו להעמיד לנערות דמויות מופת שהן מודל לחיקוי. היכן הדמויות לחיקוי שנרצה שהנערות יכירו? האם יש חשיבות בלימוד הדמויות הנשיות רק לנערות או גם לנערים? האם חוסר השוויון הזה מתבטא בעוד תחומים? האם זה מעסיק את בני הנוער? כיצד? מחקרים מגוונים בתחום המגדר והחינוך חושפים את אי השוויון . אי שוויון שמתבטא 2024 המגדרי שעדיין קיים היום, בשנת בתחומי הפנאי, בבחירת מקצועות הלימוד ובמה שצפוי לבנים ולבנות מבחינת השילוב בתעסוקה בעתיד. ממצאים ממחקר חדש על תרבות הפנאי והחיים הדיגיטליים של ילדים ובני נוער מצביעים על פערים משמעותיים בין בנים לבנות. בנות משחקות במשחקים טכנולוגיים פשוטים יותר, ביחס לבנים, המתמודדים עם משחקים מורכבים יותר וכך רוכשים מיומנויות חשובות יותר בזמנם הפנוי. ההבדלים בין בנים לבנות באופי המשחק ובהתמודדות איתו מרחיבים את הפערים ביניהם, והם מנבאים, על פי המחקר, את היכולות שיתפתחו בקרב בנים ובנות בתחום ההשכלה והתעסוקה. כך בנות תבחרנה בהשכלה ובתעסוקה ). מחקר 2024 , פשוטות יותר לעומת הבנים (אמזלג והרדוף-יפה בחן פערים מגדריים, בין בנים 2023 משנת OECD- נוסף של ה לבנות, בתחום הלימודים והשכר. לפי המחקר, שיעור הבנות הבוחרות ללמוד מתמטיקה ומדעים נמוך יותר מזה של הבנים. הגורם הדומיננטי ביותר שמשפיע על בחירה זו אינו הכישורים של הבנים והבנות, שהרי בנות מסוגלות ללמוד מקצועות אלה, אלא הנורמות התרבותיות המובנות בחברה. באופן זה בנות אינן מממשות את הפוטנציאל הלימודי הטמון בהן. , אותן בנות בוחרות לעסוק OECD- בהמשך החיים, לפי ה במקצועות הקשורים להוראה, רווחה ואומנות, בעוד הבנים

28

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker