קשר עין גיליון 320 מרץ-אפריל 2024

office@mirvahim-group.co.il : או למייל 052-4890505 למספר WhatsApp- שליחת הודעה ב סניף הגליל והעמקים ⋅ סניף ת"א ⋅ www.mirvahim-group.co.il

מודעה זו היא על דעת המפרסם וללא קשר לארגון המורים

! בכבוד לפרישה להגיע צעיר מגיל מקיף פיננסי תכנון ופורשים גימלאים , שכירים לקבל הזמן הגיע ! חזרה כסף

בעזרת צעיר מגיל הפנסיה תכנון מקצוענים

בתלוש ופטורים מס הטבות - זכויות קיבוע פרישה לגיל בהגעה הפנסיה ח " ש 13,500 עד של החזר -190 תיקון גמל לקופות למפקידים בשנה בכספי מטיפול -2024 בשנת גמלאים מענקים כספי הוצאת , פיצויים בפטור ותגמולים

מתכננים אפיקים פיננסים

050-9211040 afikim.net

077-4230023

המורים ארגון לחברי במיוחד

ייעוץ פגישת ! היום עוד קשר צור - לסייע שלנו למומחים תן ( ח ” ש 1500 בשווי ) ! עלות ללא

שנים 6 עד ההון משוק מס החזרי אחורה כוח יפווי / וצוואה ן " נדל מיסויי מתמשך

בטחון . שקיפות . שירות

תרגילים לבחינות הבגרות עם הכוונה לפתרון מלא לתיכון ומכינות מאת: אירנה קופלר פיזיקה מכניקה

ספר זה מכיל אוסף תרגילים עם פתרונות מלאים והסברים בכל נושאי המכניקה הכלולים כיום בתוכנית הלימודים של משרד החינוך. מטרת הספר היא לסייע לתלמידים בבתי הספר העל יסודיים ולסטודנטים להבין, בשלב הראשון, פתרונות לבעיות מורכבות יחסית, שיטות המבוססות על חשיבה מדעית והגיונית, ולאמץ בשלב שני, גישות אלה על מנת להגיע לפתרונות יעילים ונכונים באופן עצמאי.

” נתניה Physics2all הוצאת ”

050-8568862 טלפון: | info@physics2all.co.il מייל: | physics2all.co.il אתר: להזמנת הספרים

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker