קשר עין גיליון 320 מרץ-אפריל 2024

תואר שני למורות ולמורים בפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר-אילן

מלגות למתאימים*

| קורסים מתוקשבים | פטורים מהשלמות | יום לימודים מרוכז | לימודים בשנה אחת תואר עם תזה או ללא תזה | תעודת הוראה | הרחבת הסמכה לתעודת הוראה להתקדם מקצועית עם מרצים בעלי מוניטין בין-לאומי באוניברסיטה הצומחת ביותר במספר הסטודנטים! מגוון אפשרויות**

לשון עברית ולשונות שמיות • תואר שני בלשון העברית ובלשונות שמיות • לימודי תעודה בעריכת לשון

לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה • תוכנית ייעודית למורים • מסלול למורות ולמורי של"ח • מגמת "שימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות" • מגמת "היסטוריה צבאית" Israel-Studies.Dept@biu.ac.il 03-5318350 • תוכנית ייעודית למורים • אמנות יהודית למתחילים בסמסטר אביב )2024 (מאי • טיפול באמצעות אמנויות – אמנות חזותית jewish.studies@biu.ac.il 03-5318413 אמנות יהודית

תולדות ישראל ויהדות זמננו • תוכנית ייעודית למורים • תואר שני מרוכז בשנה בתוכנית ליהדות זמננו • מגמה ללימודי רוסיה ומזרח אירופה jewishhistory.dept@biu.ac.il 03-5318353

Hebrew-Language.Dept@biu.ac.il 03-5318226

תנ״ך

תלמוד ותורה שבעל-פה • תוכנית ייעודית למורים עם אפשרות להתמקד בתחום האגדה

• תוכנית ייעודית למורים • תוכנית בין-לאומית – לימודים בשפה האנגלית

bible.dept@biu.ac.il 03-5318229

Talmud.Dept@biu.ac.il 03-5318612

פילוסופיה יהודית

ספרות עם ישראל

• תוכנית ייעודית למורים • תוכנית ״פוזן בר-אילן" לתרבות יהודית ישראלית • מגמת "כתיבת הגות יהודית" Jewish-Philosophy.dept@biu.ac.il 03-5318421

• כתיבה יוצרת • תרבות לאדינו • ספרות חסידית • ספרות יהודית-רוסית • ספרות ילדים עברית • תרבות יידיש sifrut.amisrael@biu.ac.il 03-5318235

למידע >> נוסף

מוזמנים לפגוש אותנו בזום: אתר 'דלת פתוחה בר-אילן' | 12:00-10:00 | ימים א • ג • ה תוכניות סיוע וליווי למשרתי המילואים וכוחות הבטחון

* מספר המלגות מוגבל ** לבירור האפשרויות והמסלולים יש לפנות למזכירות המחלקה הרלוונטית. תוכניות ייעודיות הינן ללא תזה למורים

היום. משפיעים על המחר,

*9392 : מוקד המידע לשירותך

biu.ac . i l

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker