קשר עין גיליון 320 מרץ-אפריל 2024

• אין להעביר/להקליד ציונים במספרים, מכל סוג שהוא, לשום גורם - תלמידים, מנהלים, הורים, מעסיקים, משרד החינוך - כולל ציוני מבחנים, ציוני שליש, ציוני מגן, ציונים בית ספריים וכד'. אנו ממשיכים ללמד כרגיל כדי שתלמידים לא ייפגעו, ממשיכים לבחון וממשיכים לתת הערכות מילוליות לתלמידים. • אין לקיים פעילות מכל סוג שהוא אחרי סיום יום הלימודים, בתום השיעור השמיני. אנו עובדים כפי שמחייב ההסכם. משמעת ארגונית ולכידות השורות יקצרו את המאבק ולא יהיה צורך בשביתה.

ק"מ למקומות החדשים בהם מלמדים המורים ללא החזר הוצאות נסיעה ריאליות ועוד. לא שמענו כל מילה של הערכה על כך מהמעסיקים ומההורים. כעת, כשאנו מבקשים לעמוד על זכויותינו, תוקפים את המורים. לפיכך, אין ברירה, אנו נאלצים לחדש את המאבק. לכן לא בשביתה אנחנו חפצים כעת, וזאת דווקא מתוך התחשבות ומתוך רצון לשמור על מסגרות חינוכיות עבור תלמידינו. מתוך דאגה לתעסוקת המורים בחרנו בעיצומים אלה. אם בכל זאת יש פגיעה, היא מינימלית, מתוך התחשבות במה שעברנו ועוברים במלחמת חרבות ברזל. לכן:

דבר יו"ר הנהלת ארגון המורים רן ארז - המשך מעמוד קודם

קשר תוכן עניינים

תוכן העניינים

רן ארז | משולחן ההנהלה

7

פסק דין - מגן איריס נגד מזכיר סניף שרון 2 6 בית דין חברים של ארגון המורים |

שלמה חדד | המחלקה הפרופסיונלית 10

שוש חימי | " "השבעה של אוקטובר 27

גבי עטיה | המחלקה לפנאי ונופש 11

שוויון מגדרי בישראל – עניין נשי, חברתי או 28 ליאת אדרי ויצמן ומיטל עבאס | ? חינוכי

נורית הס | המחלקה לפנסיה 15

לבנה ניר | המחלקה לכספים 16

איך תטפחו את הדימוי העצמי של תלמידיכם? 3 1 אבינועם הרש |

חאלד דראושה | המחלקה לקרנות השתלמות 17

מלחמה, אלימות, מעמד המורה ומה שביניהם 3 2 אורן רוט |

המחלקה להשתלמויות ופיתוח מקצועי 2 0 פנינה הרוש |

שוב פורחות הכלניות והנוריות – זר פרחים 35 לכבוד החיילים והחיילות הלוחמים ד"ר מוטי רוזן |

מחלקות מינהל, משאבי אנוש ורכש 2 1 אבי פסקל |

הוראה וחינוך בזמן מלחמה 3 8

איך מגדלים גיבור? ריאיון עם הוריו של גיבור 22 נילי ציוני | ישראל סא"ל סלמאן חבקה ז"ל

סיגל כהן וד"ר רותי ברדנשטיין |

ארגון המורים לא יישא באחריות כלשהי לתוכן המודעות/הפרסומים ו/או לטעויות שאירעו בתוכן המוצג בהם. כל המסתמך על המודעה/פרסום עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. כמו כן פרסום המודעה אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של הארגון לגבי נכונות ו/או כדאיות המודעה.

8

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker