באר שבע - אשדוד - השתלמויות תשעה 2014-2015

הזמנה מורה יקר,

עם יציאתך לשבתון, אנו מזמינים אותך לקבלת ייעוץ אישי בהכנת תוכנית לימודים (ללא תשלום), על מנת לסייע לך במילוי נכון של הטפסים הנדרשים לקרן ההשתלמות ולמוסדות המלמדים ומתן מידע לגבי זכויות וחובות בשנת השבתון. לתאום מפגש, ראה רשימת רכזי ההשתלמויות במחוזות השונים בסוף החוברת. אנו ממליצים לך להסתייע בנסיוננו המצטבר כדי לעבור את שנת השבתון בקלות ובהנאה. * ההזמנה לייעוץ מתאימה לכלל עובדי ההוראה (גננות, יסודי, חט”ב וחט”ע) היוצאים לשבתון

ההשתלמויות מתאימות למורים בשבתון ושאינם בשבתון.

בברכה,

מגי שלו רכזת השתלמויות נגב-דרום

בנוסף למגוון הרחב של ההשתלמויות אנו שמחים לבשר למורים בשבתון שרובן מוכרות בנוסף לגמול השתלמות, לכל דרגות אופק חדש!

המחלקה להשתלמויות של ארגון המורים דואגים לך לפיתוח המקצועי, להרחבת אופקים ולהעשרה תרבותית. מורה בשבתון הלומד את כל 61 יחידות הלימוד במרכזי בונוס: ההשתלמות של ארגון המורים, זכאי ליציאה למסע לחו”ל בעלות משתלמת במיוחד

Made with