באר שבע - אשדוד - השתלמויות תשעה 2014-2015

. . . למה כדאי להשתלם בארגון המורים מגוון השתלמויות איכותיות בתחומים שונים. אין אנו גובים דמי הרשמה.

גבייה ישירה מקרנות ההשתלמות. טיפול אישי בגמולי ההשתלמות. דיווח לקרן בתום שנת השבתון. מחירים מוזלים למורים שאינם בשבתון. יעוץ אישי ומקצועי. בונוס מיוחד

מורה בשבתון הלומד את כל 61 יחידות הלימוד במרכזי ההשתלמויות של ארגון המורים, זכאי להשתלםעד2 קורסיםשל2 יח"ל כל אחד באותהשנה ללאתשלום . (על בסיס מקום פנוי ובתאום עם הרכז) נוסף מורה שזכותו ללמוד 21 יח"ל בלבד לפני תנאי "קרן ההשתלמות" ולומד את כל 21 יחידות הלימוד במרכזי ההשתלמות של ארגון המורים, זכאי ללמוד שעתיים (על בסיס מקום נוספות במחלקה להשתלמויות באותה שנה ללא תשלום נוסף . פנוי ובתאום עם הרכז) מורה בחצי שבתון הלומד 8 יח"ל בתשע"ה במרכז ההשתלמויות בארגון המורים, (על בסיס מקום פנוי זכאי ללמוד 2 יח"ל נוספות באותה שנה ללא תשלום נוסף ובתאום עם הרכז).

השתלמויות תשע"ה 5102-4102

לפרטים והרשמה: באר-שבע/אשדוד מגי שלו-רכזת השתלמויות רח’ בן צבי 01, מגדל הרכבת באר-שבע 69848 טל: 3/2772526-80 E-mail:maggys@igm.org.il 08-6272573 : פקס ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים, בסמינרים ומכללות

w w w . i g m . o r g . i l

Made with