ארגון המורים - לוח שנה תשע"ט 2018-2019

2019 ספטמבר אלול תשע״ט

העלאת שכר המינימום ההתחלתי ₪ 8000 למורה לכדי

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

א אלול 1 ב דר״ח אלול פתיחת שנת הלימודים

2

3

4

5

6

ז 7 שופטים

ב

ג

ד

ה

ו

8

9

י 10 חג נבי סבלאן (דרו׳)

11

12

13

יד 14 כי תצא

ח

ט

יא

יב

יג

15

16

17

18

19

20

21 כי תבוא

טו

טז

יז

יח

יט

כ

כא

22

23

24

25

26

27

28 נצבים

כב

כג

כד

כה

כו

כז

כח

כט 29 ערב ראש השנה תש״פ

ל 30 א ראש השנה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker