ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

טופס הצטרפות לארגון המורים www.igm.org.il לנוחיותכם, טופס הצטרפות דיגיטלי באתר ארגון המורים

>>>

שם משפחה _________________________ שם פרטי_________________________ תאריך _________________

תאריך לידה:________/_____/_____ שם האב _______________________ ת"ז ___________________________

יום

חודש

שנה

רחוב ____________________________ מספר __________ יישוב _______________ מיקוד _________________ טלפון בבית ______________-_____ סלולרי______________-_____ דוא"ל: ______________________________

. נשוי/אה גמלאי/ת: 3 . אלמן/ה 1 הקף בעיגול) מצב משפחתי (

. זכר 1 (הקף בעיגול) דת: _________________ מין: . נקבה 2

כן / לא

. רווק/ה 4

. גרוש/ה 2

(למעוניינים לשלם דרך הוראת קבע בבנק - יישלח טופס בנפרד): פרטי כרטיס האשראי שבו משולם מס החבר

שם בעל הכרטיס ________________________ מס' כרטיס __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

___ ___|___ ___ ת"ז _______________________ סוג כרטיס האשראי:__________ בתוקף עד

חודש

שנה

פרטי בית הספר ומקצועות הלימוד:

סה"כ שעות שבועיות

מקצוע ההוראה

כתובת בית הספר

שם בית הספר

סמל מוסד

1 2

פרטים ארגוניים:

שנת תחילת העבודה בהוראה: ______________

תאריך ההצטרפות לארגון: _________/______/_____

שנה

יום

חודש

שנה

ניתן לסמן יותר מתפקיד אחד

66

Made with FlippingBook Annual report