כיתן - קטלוג חורף 2021-2022

9:00-13:00 ׳ יום ו 9:00-18:00 ׳ , פתוח א׳-ה 073-7099999 מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 2021-22 קטלוג חורף

נוספים במעמד חיוב הנחה 10%

כותנה 100% - מצעי פלנל

כותנה פלנל 100% קאמי

כותנה פלנל 100% אלון

מחיר מבצע ₪ 159 ₪ 179 ₪ 259 ₪ 269 ₪ 289

מחיר לצרכן ₪ 349 ₪ 399 ₪ 499 ₪ 549 ₪ 599

גודל

מס' תיאור פריט

מחיר מבצע ₪ 159 ₪ 179 ₪ 259 ₪ 269 ₪ 289

מחיר לצרכן ₪ 349 ₪ 399 ₪ 499 ₪ 549 ₪ 599

גודל

מס' תיאור פריט

6

1

90/200 120/200 160/200 180/200 160/200

חלקים 3 סט יחיד

90/200 120/200 160/200 180/200 160/200

חלקים 3 סט יחיד

7 סט למיטה וחצי

2 סט למיטה וחצי

3 4 5

8 9

חלקים 4 סט זוגי חלקים 4 סט זוגי חלקים 5 סט זוגי

חלקים 4 סט זוגי חלקים 4 סט זוגי חלקים 5 סט זוגי

10

כותנה פלנל 100% לינה

כותנה פלנל 100% מילה

מחיר מבצע ₪ 159 ₪ 179 ₪ 259 ₪ 269 ₪ 289

מחיר לצרכן ₪ 349 ₪ 399 ₪ 499 ₪ 549 ₪ 599

גודל

מס' תיאור פריט

מחיר מבצע ₪ 159 ₪ 179 ₪ 259 ₪ 269 ₪ 289

מחיר לצרכן ₪ 349 ₪ 399 ₪ 499 ₪ 549 ₪ 599

גודל

מס' תיאור פריט

16

11

90/200 120/200 160/200 180/200 160/200

חלקים 3 סט יחיד

90/200 120/200 160/200 180/200 160/200

חלקים 3 סט יחיד

17 סט למיטה וחצי

12 סט למיטה וחצי

18 19 20

13 14 15

חלקים 4 סט זוגי חלקים 4 סט זוגי חלקים 5 סט זוגי

חלקים 4 סט זוגי חלקים 4 סט זוגי חלקים 5 סט זוגי

מצעי פלנל/סאטן 2 9:00-13:00 יום ו׳ 9:00-18:00 , פתוח א׳-ה׳ 073-7099999 מרכז הזמנות ושירות לקוחות:

כותנה פלנל 100% שלג

כותנה פלנל 100% ענת

מחיר מבצע ₪ 159 ₪ 179 ₪ 259 ₪ 269 ₪ 289

מחיר לצרכן ₪ 349 ₪ 399 ₪ 499 ₪ 549 ₪ 599

גודל

מס' תיאור פריט

מחיר מבצע ₪ 159 ₪ 179 ₪ 259 ₪ 269 ₪ 289

מחיר לצרכן ₪ 349 ₪ 399 ₪ 499 ₪ 549 ₪ 599

גודל

מס' תיאור פריט

21

26

90/200 120/200 160/200 180/200 160/200

חלקים 3 סט יחיד

90/200 120/200 160/200 180/200 160/200

חלקים 3 סט יחיד

22 סט למיטה וחצי

27 סט למיטה וחצי

23 24 25

28 29 30

חלקים 4 סט זוגי חלקים 4 סט זוגי חלקים 5 סט זוגי

חלקים 4 סט זוגי חלקים 4 סט זוגי חלקים 5 סט זוגי

כותנה סרוקה סאטן 100% ג’ולי

מחיר מבצע ₪ 159 ₪ 179 ₪ 249 ₪ 279 ₪ 289 ₪ 309

מחיר לצרכן ₪ 499 ₪ 519 ₪ 699 ₪ 729 ₪ 779 ₪ 899

גודל

מס' תיאור פריט

31

חלקים 3 סטיחיד 90/200

כותנה סרוקה סאטן 100% ת׳ור

32 סטלמיטה וחצי 120/200

מחיר לצרכן מחיר מבצע

גודל

מס' תיאור פריט

33 סט זוגי 34 סט זוגי 35 סט זוגי

160/200 180/200 200/200

37 סטלמיטה וחצי 120/200

₪ 179 ₪ 249 ₪ 279

₪ 519 ₪ 699 ₪ 729

38 סט זוגי 39 סט זוגי

160/200 180/200

36

חלקים 5 סטזוגי 160/200

מצעי פלנל 3 9:00-13:00 יום ו׳ 9:00-18:00 , פתוח א׳-ה׳ 073-7099999 מרכז הזמנות ושירות לקוחות:

עברי

יהלי

טליה

כותנה פלנל 100% מצעי ילדים

מחיר מבצע

מחיר לצרכן

גודל

מס' תיאור פריט

40

₪ 159 ₪ 179 ₪ 159 ₪ 179 ₪ 159 ₪ 179

₪ 349 ₪ 399 ₪ 349 ₪ 399 ₪ 349 ₪ 399

90/200 120/200 90/200 120/200 90/200 120/200

חלקים 3 עברי, סט יחיד

41 עברי, סט למיטה וחצי

42

חלקים 3 טליה, סט יחיד

43 טליה, סט למיטה וחצי

44

חלקים 3 יהלי, סט יחיד

45 יהלי, סט למיטה וחצי

יהלי

טרקטור

תמר

כותנה פלנל 100% מצעי תינוק

מחיר מבצע

מחיר לצרכן

גודל

מס' תיאור פריט 46 תמר, סט תינוק 47 טרקטור, סט תינוק 48 יהלי, סט תינוק

₪ 89 ₪ 89 ₪ 89

₪ 199 ₪ 199 ₪ 199

63/140 63/140 63/140

שמיכת נובה הולופייבר סיב סינטטי מצופה בסיליקון 100% - כותנה סרוקה, מילוי 100% - בד המעטפת ג"ר למ"ר המעניק תחושה של פלומה אמיתית 320 מיוחד, משקל 58 שמיכה פוך תינוק 100/150 ₪ 299 ₪ 119 שמיכת סילבר נוצות זעירות 50% , פלומה 50% , כותנה סרוקה מילוי פוך ברווזים מקורי לבן 100% מעטפת down proof cambrick 61 שמיכה פוך תינוק 100/150 ₪ 399 ₪ 219

שמיכות פוך טבעי/סינטטי 4 9:00-13:00 יום ו׳ 9:00-18:00 , פתוח א׳-ה׳ 073-7099999 מרכז הזמנות ושירות לקוחות: שמיכת רוזיטה כותנה, מילוי מיקרודאון 100% - מעטפת 200GSM פוך דק המתאים לעונת המעבר במשקל מס' תיאור פריט גודל מחיר לצרכן מחיר מבצע 49 שמיכת יחיד 150/200 ₪ 399 ₪ 169 50 שמיכה זוגית 200/220 ₪ 499 ₪ 249 שמיכת רוזן הולובייבר סיב סינטטי מצופה בסיליקון מיוחד, 100% כותנה סרוקה, מילוי 100% מעטפת גרם למ"ר המעניק תחושה של פלומה אמיתית 320 משקל 51 שמיכת יחיד 150/200 ₪ 499 ₪ 219 52 שמיכה זוגית 200/220 ₪ 669 ₪ 299 שמיכת נובה הולופייבר סיב סינטטי מצופה בסיליקון 100% - כותנה סרוקה, מילוי 100% - בד המעטפת ג"ר למ"ר המעניק תחושה של פלומה אמיתית 320 מיוחד, משקל 55 שמיכה יחיד 150/200 ₪ 429 ₪ 209 56 שמיכה זוגית 200/200 ₪ 599 ₪ 269 57 זוגית-במידהמיוחדת 220/240 ₪ 699 ₪ 319 58 שמיכה תינוק 100/150 ₪ 299 ₪ 119 שמיכת סילבר נוצות זעירות 50% , פלומה 50% כותנה סרוקה, מילוי פוך ברווזים מקורי לבן 100% מעטפת down proof cambrick 59 שמיכה יחיד 150/200 ₪ 699 ₪ 419 60 שמיכה זוגית 200/220 ₪ 899 ₪ 539 61 שמיכה תינוק 100/150 ₪ 399 ₪ 219 שמיכת גולד פלומה, 60% כותנה סרוקה "קמבריק", סוג מילוי: פוך ברווזים אירופי לבן 100% מעטפת down proof cambrick - נוצות זעירות 40% 62 שמיכה יחיד 150/200 ₪ 1199 ₪ 589 63 שמיכה זוגית 200/220 ₪ 1699 ₪ 799 RS שמיכת 10% , פלומה 90% שמיכת פוך איכותית מבית רויאל סאטן בעלת מילוי פוך אווזים אירופאי לבן כותנה סרוקה 100% ג״ר למ״ר לזוגי, מעטפת 1000 , ג"ר למ"ר ליחיד 600 נוצות זעירות, משקל 280TC down proof cambrick - צפופה 64 שמיכה יחיד 150/200 ₪ 1699 ₪ 849 65 שמיכה זוגית 200/220 ₪ 2199 ₪ 1099 שמיכת אוורסט סיב סנטטי מיקרופייבר 100% מיקרופייבר, מילוי 100% מעטפת 53 שמיכת יחיד 54 שמיכה זוגית 150/200 200/220 ₪ 299 ₪ 399 ₪ 119 ₪ 159

שמיכות פינוק 5 9:00-13:00 יום ו׳ 9:00-18:00 , פתוח א׳-ה׳ 073-7099999 מרכז הזמנות ושירות לקוחות:

הארייט שמיכת פליז חורפית נעימה ומחממת בעלת מגע קטיפתי מלטף ובמראה פרוותי

מחיר לצרכן מחיר מבצע

גודל

מס' תיאור פריט צבע 66 שמיכת יחיד שחור

₪ 139 ₪ 139 ₪ 139 ₪ 139 ₪ 169 ₪ 169 ₪ 169 ₪ 169

₪ 299 ₪ 299 ₪ 299 ₪ 299 ₪ 399 ₪ 399 ₪ 399 ₪ 399

150/220

67 שמיכת יחיד אפור גיר 150/220

68 שמיכת יחיד כאמל

150/220

69 שמיכת יחיד אפור כהה 150/220

70 שמיכת זוגית שחור

200/220

71 שמיכת זוגית אפור גיר 200/220

72 שמיכת זוגית כאמל

200/220

73 שמיכת זוגית אפור כהה 200/220

שאגי שמיכה פרוותית נעימה ומפנקת במראה שאגי

מחיר לצרכן מחיר מבצע

גודל

צבע

מס' תיאור פריט 74 שמיכת יחיד 75 שמיכת יחיד 76 שמיכת יחיד

₪ 79 ₪ 79 ₪ 79

₪ 169 ₪ 169 ₪ 169

130/160 130/160 130/160

לבן

ורוד אפור

הארי שמיכה בעלת צד קדמי מבד פליס בדוגמת זיג זג פרוותי, צד אחורי מבד שרפה צמרירי ומפנק

מחיר לצרכן מחיר מבצע

גודל

צבע אפור כמאל אפור כמאל

מס' תיאור פריט 77 שמיכת יחיד 78 שמיכת יחיד 79 שמיכה יחיד 80 שמיכה יחיד

₪ 119 ₪ 119 ₪ 169 ₪ 169

₪ 249 ₪ 249 ₪ 349 ₪ 349

150/200 150/200 200/220 200/220

אדרת GSM 220 שמיכה רכה ומפנקת דו צדדית - צד פלנל קטיפתי GSM 100 - ממולאות 200GSM וצד שני שרפה

מחיר לצרכן מחיר מבצע

גודל

צבע

מס' תיאור פריט 81 שמיכת יחיד 82 שמיכת יחיד 83 שמיכה יחיד 84 שמיכה יחיד 85 שמיכה יחיד 86 שמיכה יחיד

₪ 179 ₪ 179 ₪ 179 ₪ 229 ₪ 229 ₪ 229

₪ 369 ₪ 369 ₪ 369 ₪ 469 ₪ 469 ₪ 469

150/200 150/200 150/200 200/220 200/220 200/220

שמנת ורוד אפור שמנת ורוד אפור

שמיכת פשמינה שמיכת כרבולית נעימה, בעלת מגע מלטף ונעים בסיומת פרנזים

87 נייבי 88 כאמל 89 אפור

₪ 79 ₪ 79 ₪ 79

₪ 159 ₪ 159 ₪ 159

130/160 130/160 130/160

כריות 6 9:00-13:00 יום ו׳ 9:00-18:00 , פתוח א׳-ה׳ 073-7099999 מרכז הזמנות ושירות לקוחות:

כרית ג'ל כרית העשויה מחומר מילוי וסקו אלסטי, בעל יכולת זיכרון של ג'ל מקרר. נקייה מקרדית האבק, מטפילים וחומרים אלרגניים אחרים, מתאימה לחולי אסטמה ולסובלים מאלרגיות. כיסוי סריג במבוק הניתן להסרה ולכיבוס מס' גודל מחיר לצרכן מחיר מבצע 96 60/40 ₪ 269 ₪ 129 כרית לטקס רכיבי לטקס טיבעיים בעלת מעטפת בד המגינה ודוחה את קרדית האבק, 100% כרית העשויה בנוסף, הינה היפו אלרגנית, ועוזרת בהפחתת נחירות ואסטמה מס' גודל מחיר לצרכן מחיר מבצע 95 60/40 ₪ 349 ₪ 179 כרית רוזנה מיקרודאון סיב סנטטי מצופה בסיליקון 100% כותנה, מילוי 100% כרית מיקרודאון במעטפת מיוחד המעניק תחושה של פלומה אמיתית, לתמיכה גבוהה עד בינונית - מתאימה לילדים מס' גודל מחיר לצרכן מחיר מבצע 94 50/70 ₪ 199 ₪ 89 15/12- אספקה החל מ כרית שכבות / נובל כותנה בצפיפות גבוהה 100% : שכבות משולבת, לתמיכה גבוהה. בד המעטפת 3 כרית בעלת סינטטי-רך 100% , מילוי נוצות טבעי, מילוי הדפנות החצוניות 100% : מילוי ליבת הכרית 233TC מס' גודל מחיר לצרכן מחיר מבצע 93 50/70 ₪ 229 ₪ 99 כרית ויסקו כרית אלסטיתהעשויהמספוג ויסקו (ממורי) דחוס, לשינהאיכותית יותר. עלמנתלאפשר נוחותמוגברת וסיוע במניעתהזעהבמהלך השינה , הכריתמנוקבתבתעלותמעבר אוויר ובכךמאפשרתשינהבטמפרטורהקבוע. כיסוי הכריתעשוי מבדסריג מבמבוקעמיד ואיכותי, הניתן לכיבוס. מס' גודל מחיר לצרכן מחיר מבצע 92 60/40 ₪ 399 ₪ 199 כרית רוזן מיקרודאון סיב סנטטי מצופה בסיליקון מיוחד 100% , כותנה מילוי 100% בד מעטפת המעניק תחושה של פלומה אמיתית לתמיכה גבוה מס' גודל מחיר לצרכן מחיר מבצע 91 50/70 ₪ 199 ₪ 89 כרית גולד פלומה, 60% כותנה סרוקה קמבריק, מילוי: פוך ברווזים אירופי לבן 100% : בד מעטפת ג"ר. (כרית טבעית) 550 , נוצות קטנות 40% מס' גודל מחיר לצרכן מחיר מבצע 90 50/70 ₪ 749 ₪ 389

7 9:00-13:00 יום ו׳ 9:00-18:00 , פתוח א׳-ה׳ 073-7099999 מרכז הזמנות ושירות לקוחות:

גוף 2- פנים ו 2 RS סט מגבות גרם למ"ר 650 כותנה 100%

מחיר מבצע ₪ 199

מחיר לצרכן ₪ 499

גודל

מס' צבע

כותנה 100% קיילי

98

50/100 זוג 75/150 זוג 50/100 זוג 75/150 זוג

+ מוקה שמנת

מחיר מבצע ₪ 189

מחיר לצרכן ₪ 599

גודל

מס' תיאור פריט

99 אפור גרניט לבן +

₪ 199

₪ 499

97 סט זוגי

160/200

חלוק פליז חלוק בית מלטף עשוי פליז וצוורון פרוותי , עם חגורה וכיסים

מחיר מבצע

מחיר לצרכן ₪ 229 ₪ 229 ₪ 229

גודל

מס' צבע

100 כחול נייבי OS

₪ 109 ₪ 109 ₪ 109

101 אפור

OS OS

102 אוף וויט

חלקים), כולל: 3( סט מצעים למיטה וחצי ס"מ 120/200 סדין עם גומי למיטה וחצי 1 ס"מ 150/200 ציפה לשמיכת יחיד 1 ס"מ 50/70 ציפית לכרית 1

חלקים), כולל: 3( סט מצעים יחיד ס"מ 90/200 סדין עם גומי 1 ס"מ 150/200 ציפה לשמיכת יחיד 1 ס"מ 50/70 ציפית לכרית 1

הרכבי הסטים:

חלקים), כולל: 5( ציפות נפרדות 2 סט מצעים זוגי כפול עם ס"מ 160/200 סדין עם גומי למיטה זוגית 1 ס"מ 150/200 ציפות לשמיכות יחיד 2 ס"מ 50/70 ציפיות לכריות 2

חלקים), כולל: 4( סט מצעים למיטה זוגית סדין עם גומי למיטה זוגית 1 ס"מ 200/220 ציפה לשמיכה זוגית 1 ס"מ 50/70 ציפיות לכריות 2

נוספים במעמד חיוב הנחה 10%

סט תינוק: ס"מ 63/140 : גודל סדין ס"מ 150/100 : ציפה

• ציפיות בלבד 2 הסטים הזוגיים כוללים • התמונות להמחשה בלבד טל״ח • פריטים 5,000 מלאי מינימום

• תשלומים ללא ריבית והצמדה 4 • תשלומים 8 - ₪ 649 בקניה מעל ללא ריבית והצמדה

• ₪ 199 המשלוח חינם ברכישה מעל • , ללא תלות ₪ 29 דמי טיפול ושילוח בכמות הפריטים

• ימי עבודה 16 אספקה עד • 31.1.22 - בתוקף עד ה או עד גמר המלאי

18:00-9:00 ׳ פתוח א׳-ה 13:00-9:00 ׳ יום ו www.kitan.co.il שירות לקוחות 073-7099999

9:00-13:00 ׳ יום ו 9:00-18:00 ׳ , פתוח א׳-ה 073-7099999 : כיתן - טלפון לבירורים

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker