השתלמויות ארגון המורים - תשפ"א 2020-2021

הנחיית קבוצות וצוותי משימה שעות מוכרות לגמול 116 . יח"ל 4 , שעות 116 קורס חובה

שעות גמול עם ציון מוכרות לאופק חדש. 60 עם ציון לעוז לתמורה, מתוכן הקורס מועבר ע"י מנחים מקצועיים מצוות "אנגרמה – אימון והדרכה". נועה יצחק – מייסדת ומנהלת ביה"ס "אנגרמה – אימון והדרכה", מאמנת בכירה ומדריכה מוסמכת. קורס הנחיית קבוצות וצוותי משימה – מקומות ותאריכים קוד הקורס מקום כתובת יום

שעות

תאריכי פתיחה וסיום

בית התרבות ע"ש רייזל - רח' 12 גאולה משרדי ארגון המורים - בית 9 , קומה 157 אמות, דרך יפו

08:45 – 14:30

7/4/2021 עד 28/10/2020 - מ

רביעי

כפר סבא

113.20

08:45 – 14:30

11/5/2021 עד 20/10/2020 - מ

רביעי

חיפה

310

מרכז ניצנים - 1 , קומה 9 רח' החרושת

13:45 – 19:30

7/6/2021 עד 1/2/2021 - מ

שני

כרמיאל

503

3 מעלה יצחק נצרת עילית מרכז מורים - 85 שד' רגר

13:45 – 19:30

22/6/2021 עד 2/3/2021 - מ

שלישי

נצרת עלית

503.10

08:45 – 14:30

21/2/2021 עד 1/11/2020 - מ

ראשון

באר שבע

402

מרכז חיבה - 75 רח' הרב הרצוג

08:45 – 14:30 לימודי תעודה — כלל ארצי

27/1/21021 עד 4/11/2020 - מ

רביעי

ירושלים

206

משרד ארגון המורים החדש - d בניין 13 שדרות הרכס

מודיעין

265

08:45 – 14:30

17/6/2021 עד 4/2/2021 - מ

חמישי

ט.ל.ח.

29

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker