השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

תוכן העניינים 3 | ברכות ונהלים 13 | קורסים מקוונים – כלל ארצי 20 | השתלמויות סיור 27 | השתלמויות סיור בשבועות מרוכזים 27 | לימודי תעודה — כלל ארצי 33 | אזור תל אביב והמרכז 45 | אזור ירושלים 55 | אזור חיפה, הקריות והסביבה

61 | אזור באר שבע והנגב 70 | אזור אשדוד והדרום 78 | אזור כ"ס, פ"ת, נתניה והשרון

87 | אזור כרמיאל והסביבה 96 | אזור נצרת והסביבה 100 | אזור מודיעין

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker