השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

אזור מודיעין www . igm . org . il פירוט התכנים ורישום להשתלמויות באתר: miric @ igm . org . il , מייל: 08-9527562 ' רכזת מירי כהן, טל

, מודיעין. d בניין 13 סניף חדש של ארגון המורים נחנך בעיר מודיעין בכתובת: שדרות הרכס מגוון השתלמויות מרתקות ליד הבית! ההשתלמויות מתקיימות בכיתת הלימוד החדשה והמאובזרת של ארגון המורים. למורי מודיעין מומלץ לעיין גם בהשתלמויות באזור ירושלים.

סרוק את הקוד לפרטים באתר

השתלמויות חובה במודיעין

שם השתלמות ומרצה

סמסטריאלי/ שנתי

יח' לימוד

מס' מפגשים

מוכר לגמול לעוז/ אופק חדש

מס' קורס

מועד פתיחה וסיום

יום ושעה

היקף שעות

קולנוע, חינוך ורב תרבותיות – צפייה מודרכת בקולנוע מרצה: רחל אסתרקין אינטליגנציה רגשית ) NLP ותקשורת נאורה ( מרצה : אפרת כהן מלמד מצוות "אנגרמה" אתגר גיל ההתבגרות- מסיכון לסיכוי מרצה: נעמה אהרונוביץ

שעות מוכר לגמול 60 עם ציון לעוז לתמורה ואופק חדש שעות מוכר לגמול 60 עם ציון לעוז לתמורה ואופק חדש שעות מוכר לגמול 60 עם ציון לעוז לתמורה ואופק חדש

09:00-14:00 ימי ראשון

27/11/22-25/06/23

קורס שנתי

10

2

60

260

08:45-13:00 ימי ג'

25/10/22-17/01/23

סמסטר א'

12

2

60

261

08:45-13:00 ימי ראשון

23/10/22-15/01/23

סמסטר א'

12

2

60

263

ט.ל.ח.

100

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker