השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

השתלמויות אמנות (משותפות לאזור ירושלים)

שם השתלמות ומרצה

סמסטריאלי/ שנתי

יח' לימוד מוכר לגמול לעוז/אופק חדש יום ושעה

מס' קורס

מס' מפגשים

היקף שעות

מועד פתיחה וסיום

אמנות עכשיו - מה קורה במוזיאון? מרצה: אלה רגב נגיעות באמנות - מוזיאון ישראל מרצה: מיכל קרר

שעות מוכר לגמול בעוז 60 לתמורה ואופק חדש שעות גמול עם ציון לעוז 56 לתמורה

09:30-12:45 ימי חמישי

10/11/22-15/06/23

שנתי

28

4

116

203

09:30-12:45 ימי רביעי

מוכר לגמול ללא ציון לעוז לתמורה

02/11/22-14/06/23

שנתי

28

4

112

204

השתלמויות סיורים מס' קורס שם השתלמות ומרצה

סמסטריאלי/ שנתי

יח' לימוד מוכר לגמול לעוז/אופק חדש יום ושעה

מס' מפגשים

מועד פתיחה וסיום

היקף שעות

אדם טבע ונוף – הרצאות וסיורים בארץ ישראל. מדריך: ברוך שמולביץ

שעות לגמול עם ציון לעוז 60 + לתמורה ולאופק חדש ש' גמול ללא ציון לעוז לתמורה 56

07:30-18:00 ימי שני

07/11/22-19/06/23

שנתי

14

4

116

201

17:00-24:00 ימי חמישי

מה יפים הלילות מדריך: ברוך שמולביץ

שעות מוכר לגמול ללא 56 ציון לעוז לתמורה

17/11/22-22/06/23

שנתי

7

2

56

202

ט.ל.ח.

102

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker