השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

השתלמויות רשות מודיעין (אינן מוכרות לגמול השתלמות)

שם השתלמות ומרצה

סמסטריאלי/ שנתי

יח' לימוד

היקף שעות

מס' קורס

מועד פתיחה וסיום

מס' מפגשים

יום ושעה

כשכושר ואושר נפגשים בהולמס פלייס כשכושר ואושר נפגשים בהולמס פלייס

בתיאום עם רשת הולמס פלייס בתיאום עם רשת הולמס פלייס

01/11/22-28/02/23

סמסטר א'

19

2

56

267

1/03/23-30/6/23

סמסטר ב'

19

2

56

267.01

12

09:00-13:15 ימי שני

268 תדמית, סטיילינג וטיפוח אישי מרצה: לילי רוזנקרנץ

06/02/23-12/05/23

סמסטר ב'

2

56

אזור מודיעין

103

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker