השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

השתלמויות ארגון המורים

חוד החנית של ההשתלמויות לקידום המורה השתלמויות מרתקות, חדשניות וחווייתיות — • ללא דמי הרשמה • מיועדות לכל עובדי ההוראה בכל השכבות ללא תלות בהשתייכות ארגונית. • משתלמים בשנת שבתון ובשנת עבודה. • בחופשות מבית הספר אין מתקיימות השתלמויות. • נוח ובטוח להשתלם אצלנו, למורה בשבתון ולמורה המעוניין בפיתוח מקצועי במהלך עבודה. • הסדר גבייה ישירה בין קרנות ההשתלמות לארגון המורים לתשלום עבור הקורסים פוטר מהתעסקות בביורוקרטיה וקבלת החזרים. • תכנית לימודים מאושרת + כל שעליך לעשות — לחתום על טופס הרשאה

• מורים שלא בשבתון — זכאים למחירים מסובסדים ומוזלים • ייעוץ וליווי מקצועי בבניית תכנית לימודים ובהרכבת מערכת • דיווח לקרן בתום שנת השבתון • למעוניינים - שבועות מרוכזים בחופשות בונוסים למורה בשבתון — השתלמויות ללא תשלום

2 יחידות הלימוד בארגון המורים (ללא קשר להשתייכותו הארגונית) — זכאי להשתלם עד 16 מורה בשבתון הלומד את כל יח"ל) באותה שנה (תשפ"ג) ללא תשלום נוסף וזאת על בסיס מקום פנוי 4 יחידות לימוד כל אחד (סך הכל: עד 2 קורסים של ובאישורו של רכז/ת השתלמויות האזורי. יח"ל נוספות במחלקה להשתלמויות 2 יחידות לימוד בלבד לפי תנאי "קרן ההשתלמות", זכאי ללמוד 12 מורה שזכותו ללמוד באותה שנה (תשפ"ג) ללא תשלום נוסף על בסיס מקום פנוי ובאישור של רכז/ת השתלמויות האזורי.

• יחידות לימוד נוספות 2 יחידות לימוד זכאי ללמוד 8 מורה בחצי שבתון, הלומד באותה שנה ללא תשלום נוסף, על בסיס מקום פנוי ובאישור של רכז/ת השתלמויות האזורי.

• בונוס ניתן על בסיס מקום פנוי ובתאום עם רכז/ת ההשתלמויות. • שבועות מרוכזים וקורסים מקוונים מסוימים אינם ניתנים כבונוס.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker