השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

מס' קורס

תאריכים

מועבר ע"י

שם ההשתלמות

729 729.01 729.02 734 734.01 734.02 704 704.01 704.02 705 705.01 705.02 708 708.01 708.02

נועה יצחק וצוות מומחים - בית הספר אנגרמה לאימון והדרכה נועה יצחק וצוות מומחים - בית הספר אנגרמה לאימון והדרכה נועה יצחק וצוות מומחים - בית הספר אנגרמה לאימון והדרכה נועה יצחק וצוות מומחים - בית הספר אנגרמה לאימון והדרכה

23/10/22-15/01/23 22/01/23-07/04/23 23/04/23-09/07/23 27/10/22-19/01/23 26/01/23-11/04/23 27/04/23-11/07/23 31/10/22-23/01/23 30/01/23-15/04/23 01/05/23-12/07/23 01/11/22-24/01/23 31/01/23-16/04/23 02/05/23-12/07/23 20/10/22-19/01/23 02/01/23-30/03/23 20/04/23-20/07/23

יעוץ ארגוני במערכת החינוך רכישת כלי ניהול, יעוץ והדרכה הרלוונטיים לחינוך.

עיצוב ופיתוח מציאות זיהוי, איתור ומיפוי מקורות עוצמה, ערכים, חסמים ואתגרים בעבודת המורה. ניהול משימות והשגת מטרות.

חדש!

איקיגאי – סוד הקסם היפני לחיים משמעותיים מודל האיקיגאי מציע תובנות מהפילוסופיה היפנית ליצירת תחושת שייכות, חוסן, משמעות, עשייה ותנועה מתמדת והוא חבוי בתוכנו.

סרנדיפיטי - גילוי תושייה בדרך המקרה, ניצול תגליות והזדמניות הנקרות בדרך ) כתפיסת עולם במרחבי חיינו ובהוראה בפרט. serendipity סרנדיפיטי ( פיתוח סביבה מאפשרת גילוי, חקר ויצירתיות. טכניקות פרקטיות להבחנה וזיהוי של תגליות, פיתוחן ושימוש בהן לצרכים מגוונים.

חדש!

בונים שיח אמיתי - ערבית מדוברת שימושית לישראלים בארץ וכמטיילים במדינות דוברות ערבית בואו ללמוד ולהכיר את השפה והתרבות הערבית בדרך כיפית, נוחה וחווייתית, בשיטה ייחודית וחדשנית. הלמידה תתקיים עם ליווי צמוד אונליין, שירים, פתגמים וסיפורים, סיטואציות אמיתיות מחיי היום-יום עם אפשרות לסיור בערים דוברות ערבית כגון נצרת, עכו, אבו גוש וכד' בתשלום סמלי נפרד.

:1 צוות שפה אלה ולסטרה

זאב בן אריה - מדריך טיולים ישראלי המשלב אלמנטים רוחניים בהדרכותיו זאב בן אריה - מדריך טיולים ישראלי המשלב אלמנטים רוחניים בהדרכותיו

01/11/22-31/2/22 02/05/23-18/07/23

מסעות מהכורסא להכרת מקומות שהוקמו בהשראת מנהיגים רוחניים ברחבי העולם מסעות וירטואליים בעקבות מקומות, מנהיגים ומורים רוחניים שהקימו תנועה משנת חיים וקהילה.

722 722.01

ביקורים מהכורסא במקומות מיוחדים בארץ ישראל, שהוקמו בהשראת מנהיגים רוחניים היכרות וירטואלית עם מקומות, ישובים, מנהיגים או מורים מיוחדים בתפיסת עולמם.

13/03/23-26/06/23

723

קורסים מקוונים

15

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker