השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

מס' קורס

תאריכים

מועבר ע"י

שם ההשתלמות

26/10/22-04/01/23 25/01/23-22/03/23 19/04/23-28/06/23 26/10/22-04/01/23 25/01/23-22/03/23 19/04/23-28/06/23 26/10/22-04/01/23 25/01/23-22/03/23 19/04/23-28/06/23 26/10/22-04/01/23 25/01/23-22/03/23 19/04/23-28/06/23 25/10/22-03/01/23 24/01/23-21/03/23 18/04/23-27/06/23 25/10/22-03/01/23 24/01/23-21/03/23 18/04/23-27/06/23 25/10/22-03/01/23 24/01/23-21/03/23 18/04/23-27/06/23 25/10/22-03/01/23 24/01/23-21/03/23 18/04/23-27/06/23

חינוך לבריאות ותזונה נכונה פיתוח מודעות לבריאות ותזונה נכונה לשיפור איכות החיים. התאמת מזונות ופעילות גופנית לסביבת החיים ולצורך האנרגטי. הקניית אורח חיים בריא ויצירת מודעות למזונות השונים ותועלתם לגוף האדם. חלונות להכרת המחשב לימוד פלטפורמת חלונות ושכלול יכולות ההתמצאות במרחב הפדגוגי הממוחשב. שימוש מושכל ברשת . PowerPoint ו- Office , Excel . היכרות עם יישומי Word האינטרנט ולימוד מעמיק של מעבד התמלילים ביסוס הידע והשליטה במחשב לפילוח, ניתוח והצגת נתונים. Excel כגון שילוב תוכנת ה- Office העמקת הידע לשימוש בכלי ה - . PowerPoint יצירת עזרי הוראה ופרסומים באמצעות "פבלישר". ובניית לומדה מתוקשבת בשילוב מיועד לבעלי ידע במחשב. אקסל – גליון אלקטרוני ושימושיו ככלי עזר בלמידה והוראה, ניתוח מסדי נתונים והגשמתם, ניהול מאגרי מידע ומיפוי Excel הכרת כלי ה- ציונים והישגים. הקניית היכולת ליצירה עצמאית אינדיווידואלית של נוסחאות, תרשימים, רשימות תפוצה, וטבלאות ציר. למידה באמצעות הפייסבוק והטוויטר הרשתות החברתיות וכלי הענן משנים את "כללי המשחק": הכרות עם שירותי ענן ככלי הוראה וככלי המגשר על פערים בכיתה, רתימת טכנולוגיה ללמידה באמצעות לוח חכם, מחשב, מקרן ורשת האינטרנט. מחשבים למתקדמים באופיס למען ניצול יעיל ומרבי של הכלים הטכנולוגיים להוראה מתקדמת. Office העצמת יכולות השימוש ב- טיפים ליישום בחלונות, טפסים מקוונים, טפסים סטטיים, לומדות ושיעורים מתוקשבים, יישומי הענן של גוגל, , הערות מורה, תוכן עניינים, מיזוג דואר וסביבה, Word עזרי הוראה דיגיטליים, מבוא לסייבר. נושאי לימוד: , מצגות מתקדמות ,קישורים ,סרטונים, משחקים. PowerPoint מולטימדיה ואנימציה בהוראה יישום טכניקות למידה חדשות ושכלול הקיימות, שילוב טכנולוגיות בהוראה, חשיפה ליישומים מבוססי ענן , מכיתה פסיבית לכיתה טכנולוגית. PowerPoint ורשת אנימציה כסוכן למידה. משחקי הוראה באמצעות

719 719.01 719.02 750 750.01 750.02 751 751.01 751.02 752 752.01 752.02 753 753.01 753.02 754 754.01 754.02 755 755.01 755.02 756 756.01 756.02

אסף קרסנובסקי וצוות מנחים של "דע תביט" אסף קרסנובסקי וצוות מנחים של "דע תביט" אסף קרסנובסקי וצוות מנחים של "דע תביט" אסף קרסנובסקי וצוות מנחים של "דע תביט" אסף קרסנובסקי וצוות מנחים של "דע תביט" אסף קרסנובסקי וצוות מנחים של "דע תביט" אסף קרסנובסקי וצוות מנחים של "דע תביט" אסף קרסנובסקי וצוות מנחים של "דע תביט"

עיצוב גרפי ואמנות ממוחשבת היכרות עם מושגי יסוד בעולם העיצוב, הקניית ידע ושליטה בתוכנות גרפיות ותוכנות עימוד, עיצוב חומרי למידה ועיצוב של תמונות כעזר להוראה. עיצוב דיגיטלי, אפקטים, . Publisher שמירת תמונה ועיצוב לדפוס ולדיגיטל באמצעות ה

ט.ל.ח.

16

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker