השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

מס' קורס

תאריכים

מועבר ע"י

שם ההשתלמות

24/10/22-02/01/23 23/01/23-20/03/23 17/04/23-26/06/23 24/10/22-02/01/23 23/01/23-20/03/23 17/04/23-26/06/23 24/10/22-02/01/23 23/01/23-20/03/23 17/04/23-26/06/23 24/10/22-02/01/23 23/01/23-20/03/23 17/04/23-26/06/23 23/10/22-01/01/23 22/01/23-19/03/23 16/04/23-25/06/23 23/10/22-01/01/23 22/01/23-19/03/23 16/04/23-25/06/23 23/10/22-01/01/23 22/01/23-19/03/23 16/04/23-25/06/23

757 757.01 757.02 758 758.01 758.02 759 759.01 759.02 761 761.01 761.02 763 763.01 763.02 764 764.01 764.02 765 765.01 765.02

בניית אתרים ומולטימדיה הקמת אתר אינטרנטי פדגוגי, הכרת פלטפורמות לבניית אתרים. העלאה וניהול של תכנים לאתר: שילוב תבניות, . html טקסטים, תמונות, סרטונים, קבצים, קביעת הרשאות ומבוא לשפת גרפיקה ממוחשבת למתקדמים יצירת מודל תלת מימד כעזר הוראה או כמתגבר הוראה. מבוא והיכרות עם תוכנת תלת מימד, לשרטוט ותכנון של מודלים שישמשו ליצירת עזרי הוראה מוחשיים, הכנה להדפסה במדפסת תלת מימד והכנה לשימוש במרחב הקיברנטי.

אסף קרסנובסקי וצוות מנחים של "דע תביט" אסף קרסנובסקי וצוות מנחים של "דע תביט" אסף קרסנובסקי וצוות מנחים של "דע תביט" אסף קרסנובסקי וצוות מנחים של "דע תביט" אסף קרסנובסקי וצוות מנחים של "דע תביט"

מידענות מתוקשבת – המידע הולך לעיבוד אוריינות טכנולוגית בעידן שפע המידע. הכרת מאגרי מידע ממוחשבים ושילובם בהוראה. הבחנה איכותית בשטף המידע. הערכת מידע, אסטרטגיות חיפוש, אחזור ושחזור מידע, זכויות יוצרים ומנועי חיפוש.

זכרון וזכרונות בעשייה חינוכית ובחיי היום יום (כלים לשיפור הזיכרון) מהי שכחה? האם ניתן לתעתע בשכחה ולחזק את הזיכרון, סוגי זיכרון והשפעתם במישור המקצועי והאישי. מתודולוגיות וטכניקות לשיפור הזיכרון. IN טלפון חכם מיומנויות לשילוב הטלפון החכם ככלי עזר בהוראה, קידום והעמקת הכישורים הטכנולוגיים של המורה. רקע ומשמעויות של מהפכת הטלפון החכם, למידה שיתופית מבוססת משחקים. שילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים בהוראה.

מצילום דיגיטלי להפקת עזרי הוראה מתקדמים, באמצעות יישומי גרפיקה רכישת ידע והכרת מושגים בעולם הצילום הדיגיטלי, הגרפיקה והעיצוב. הקניית יכולות לצילום נכון, מדויק ומותאם למושאי צילום שונים בתנאים שונים. הקניית יכולת לעיצוב ועימוד למדיה דיגיטלית ומודפסת, הקניית כלים להפקת תוצרי הוראה מודפסים ודיגיטליים.

אסף קרסנובסקי וצוות מנחים של "דע תביט"

PHOTOSHOP עיצוב באמצעות הכרות עם ה"קנבס" הדיגיטאלי הטוב בעולם עד לשליטה בכלי, הקניית אוריינות דיגיטלית, שליטה בתכונות המתקדמות של תוכנת הפוטושופ, הטמעה של יכולת עיצובית לכדי יצירת חומרי הוראה ולשימוש אישי. הלמידה בקורס מחייבת שימוש בתוכנת פוטושופ אותה ניתן לרכוש ולהוריד ברשת.

אסף קרסנובסקי וצוות מנחים של "דע תביט"

קורסים מקוונים

17

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker