השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

מס' קורס

תאריכים

מועבר ע"י

שם ההשתלמות

01/11/22-10/01/23 24/01/23-28/03/23 18/04/23-27/06/23 24/10/22-30/01/23 19/02/23-18/05/23 23/05/23-18/07/23 24/10/22-30/01/23 12/02/23-14/05/23 21/05/23-16/07/23 24/10/22-30/01/23 12/02/23-14/05/23 21/05/23-16/07/23 25/10/22-31/01/23 12/02/23-14/05/23 21/05/23-16/07/23 25/10/22-31/01/23 13/02/23-15/05/23 22/05/23-17/07/23 25/10/22-31/01/23 13/02/23-15/05/23 22/05/23-17/07/23 06/11/22-01/02/23 13/02/23-15/05/23 22/05/23-17/07/23 06/11/22-01/02/23 13/02/23-15/05/23 22/05/23-17/07/23

770 770.01 770.02 709 709.01 709.02 710 710.01 710.02 711 711.01 711.02 712 712.01 712.02 713 713.01 713.02 714 714.01 714.02 720 720.01 720.02 721 721.01 721.02

CES ליאור ארנס – חברה ללימוד Israel אנגלית שחר צדוק וצוות מנחים של "נתיבי ידע" שחר צדוק וצוות מנחים של "נתיבי ידע" שחר צדוק וצוות מנחים של "נתיבי ידע" שחר צדוק וצוות מנחים של "נתיבי ידע" שחר צדוק וצוות מנחים של "נתיבי ידע" שחר צדוק וצוות מנחים של "נתיבי ידע" שחר צדוק וצוות מנחים של "נתיבי ידע" שחר צדוק וצוות מנחים של "נתיבי ידע"

אנגלית – מפתח לעולמות חדשים (בכל הרמות) הקניית כישורים בהבנה, קריאה, כתיבה ודיבור השפה האנגלית תוך כדי "טיול" וירטואלי בעולם. מבוא לניתוח התנהגות ניתוח התנהגויות ומניעים מתוך מחקרים, עיון והבנת היישום בתהליכי למידה בכיתה משחיקה לצמיחה אימון להעצמה אישית ופיתוח מנהיגות מתוך הגשמה עצמית וחשיבה חיובית. חשיבותה של הערכה עצמית והדרכים לרכישתה. סוד קסמן של המילים והתקשורת בחיינו פיתוח מיומנויות תקשורת ויישומן בקשר הבין אישי בין מורים לתלמידים ולהורים. אינטליגנציה רגשית בעידן הטכנולוגיה, ביטחון והערכה עצמית, התמודדות עם כעסים, עקרונות ההקשבה וניהול קונפליקטים. אימון להוראה מודעת בעידן של תרבות מפריעת קשב מהי הפרעת קשב? לחיות ולאהוב עם הפרעת קשב, חסמי ההצלחה, גישה התנהגותית דרך הקניית הרגלים, גבולות ועיצוב התנהגות. AD ( H ) D קוגניטיבית ואימון פסיכולוגיה חיובית – אימון להגשמה מתוך משמעות פסיכולוגיה חיובית (ויקטור פרנקל) - האושר האנושי ומשמעותו ליצירת חיים של הגשמה, חזון ומשמעות. כיצד נשפיע לטובה על העבודה החינוכית ועל חיינו האישיים ? אתגר גיל ההתבגרות התמודדות עם בעיית הקשב של מתבגרים, העצמת סמכות המורה וההורה מול מתבגרים, תובנות לתהליכי ההתבגרות של הנוער בימינו וכלים להתמודדות ערכית איתם.

מנהיגות במורשת ישראל ?21- כיצד לבסס חינוך לערכים ופיתוח זהות יהודית במאה ה חיזוק הקשר בין הדור הצעיר למורשת ישראל ולמנהיגי העם לדורותיהם.

להיות מורה – האתגר משחיקה להוראה משמעותית ופיתוח יוזמות בכיתה, גיבוש תפיסה חינוכית ערכית – "האני מאמין החינוכי". דור המסכים – מה השתנה בדרכי הלמידה, כיצד ניתן להתמודד עם בעיות התנהגות וקשב בכיתה ועם מעורבות או התערבות הורים.

ט.ל.ח.

18

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker