השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

אלפי מורות ומורים משתלמים במכללת ארגון המורים וזוכים לקידום משמעותי מבחינה מקצועית ולשיפור בשכרם. ההשתלמויות במחלקה מגוונות: פרונטליות, מקוונות וסיורים יומיים וכאלו המשלבים לינה (סמינרים).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker