השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

דבר יו"ר הנהלת ארגון המורים העל-יסודיים מורים יקרים השתלמויות הן כלי מרכזי לקידום המקצועי של כל בעל מקצוע, בכלל זה המורים ומכאן החשיבות שאנו מייחסים להתפתחות המקצועית, להרחבת הידע ולהעשרה של המורים. לאור זאת, דאגנו במהלך השנים לפתח ולהרחיב את ההיצע והמגוון של ההשתלמויות והתחומים בהם תוכלו לבחור ולהשתלם. גם השנה הוכנסו קורסים חדשים וחידושים שונים, בכללם השתלמויות מקוונות, כל זאת מבלי להתפשר על איכות ורמה. כעת, כשהרפורמה "עוז לתמורה" משגשגת, נושא ההשתלמויות מקבל משנה תוקף, גם לאור העובדה שההשתלמויות הן חלק מהדרישות לקידום בדרגה ולקבלת תפקיד. ארגון המורים שוקד, בשנים האחרונות, יחד עם משרד החינוך, על פיתוח והרחבה של מערך השתלמות בנושאים שונים אשר להם נגיעה לרפורמה ואשר יעזרו למורים העובדים במסגרתה ליעל ולשפר את עבודתם, ואף להקל עליה. אגב כך, בשנה האחרונה התקיימו בהצלחה קורסים לבעלי תפקידים בבתי הספר ואנו ממשיכים גם השנה בהכשרת בעלי תפקידים במסגרת "עוז לתמורה". אנו שמחים על כך שמורים רבים מאוד בוחרים להשתלם דרך ארגון המורים, מתוך שהם מוצאים במגוון המוצע את שמעניין אותם. כאמור, המגוון רחב ואני מקווה שכל אחד מכם ימצא את שמעניין ומהנה אותו ובכך ישפר את יכולתו המקצועית ואת שכרו. בברכה, רן ארז יו"ר הנהלת ארגון המורים

3

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker