השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

סמסטריאלי/ שנתי

יח׳ לימוד מוכר לגמול לעוז/ אופק

היקף שעות

מס׳ קורס

תאריכים

מס׳ מפגשים

יום ושעה

הקורס והמרצה

16:30-24:30 (משוער בהתאם ליעד) ימי חמישי

עטלפי לילה סיורים ליליים באתרי א"י בהדרכת בני פרנקל

10/11/22-20/4/23

שנתי

7

2 גמול ללא ציון לעוז לתמורה

56

109

עיר ושיר, עיר של שיר — אהבות ואידיאולוגיות בתל אביב דרך משעול השירים שנכתבו עליה. בהדרכת יפעת אביצדק עיר ושיר, עיר של שיר — אהבות ואידיאולוגיות בתל אביב דרך משעול השירים שנכתבו עליה. בהדרכת יפעת אביצדק

8:15-16:15 ימי שלישי

2 גמול ללא ציון לעוז לתמורה בלבד

08/11/22-27/12/22

סמסטר א'

7

56

110

8:15-16:15 ימי שלישי

2 גמול ללא ציון לעוז לתמורה בלבד

14/03/23-30/05/23

סמסטר ב'

7

56

110.01

שבועות מרוכזים – הדרכות וסיורים בתל-אביב ומתל-אביב מספר קורס הקורס והמרצה היקף יח׳ לימוד מוכר לגמול לעוז/ אופק

סמסטריאלי/ שנתי

תאריכים

מספר מפגשים

יום ושעה

הקורס בשעות

תנו לנו יד ונלך מהשכונה הראשונה בחולות תל אביב ועד לעיר ללא הפסקה. בהדרכת יפעת אביצדק

ימים א'-ה' בשעות 24:00 עד 17:00 . 13:30 – 8:30 ' יום ו ימים א'-ה' 8:30-18:00 עם שינויים בהתאם לאופי הסיור

גמול ללא ציון מוכר לעוז לתמורה בלבד

09/07/23-14/07/23

שבוע מרוכז

6

2

56

147

עוד לא תמו כל פלאיך סיורים בארץ. בהדרכת אמיר בן דרור

גמול ללא ציון מוכר לעוז לתמורה

ימים ללא לינה 5 ויום עיון מקוון

09/07/23-14/07/23

שבוע מרוכז

2

56

106

ט.ל.ח.

38

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker