השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

דבר יו"ר מחלקת השתלמויות ופיתוח מקצועי מורות ומורים יקרים, ארגון המורים מציע מגוון רחב של קורסים להרחבת אופקים, העשרה למורים בשבתון ולמורים בפועל במטרה לדאוג לפיתוח האישי והמקצועי של עובדי ההוראה. הקורסים המוצעים מותאמים לאתגרים החדשים שמערכת החינוך מציבה בפנינו. הקורסים מוכרים לצבירת גמולי השתלמויות ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה. בנוסף קיים מבחר גדול של קורסי רשות, השתלמויות סיור, קורסים מקוונים וסדנאות פעילות וחווייתיות. מרכזי ההשתלמויות פרושים בכל רחבי הארץ, בדרום, בנגב, במרכז, בצפון, בירושלים ובמקומות נוספים. רכזי ההשתלמויות המשויכים למחוזות מעניקים ליווי מקצועי ומענה עד לקבלת הגמולים הנדרשים ואישור שנת הוותק. החזרה לשגרה אחרי הקורונה והטלטלה שמערכת החינוך עברה, מאלצת אותנו לחשוב מחוץ לקופסא ולהציע קורסים וסגנונות למידה מגוונים, תוך התאמה לצרכי המשתלמים. בשנת תשפ"ג תיחשפו לקורסים נוספים וחדשים שיעניקו כלים מתאימים לעולם הדיגיטלי והמתפתח. רכזי ההשתלמויות פזורים בכל רחבי הארץ - להם נתונה תודה מיוחדת על עמידתם בכל זמן למען ציבור המורים.

בכבוד רב, הרוש פנינה יו"ר המחלקה להשתלמויות ופיתוח מקצועי

5

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker