השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

שבועות מרוכזים כלל ארצי מס' קורס שם קורס היקף שעות

סמסטריאלי/ שנתי

מס' מפגשים

מוכר לגמול לעוז לתמורה /אופק חדש

מס' יח"ל

מועד פתיחה - מועד סיום

יום ושעה

אם יש לך שמש בלבך - בוא לאילת הלינה בזוגות בלבד

ימים מרוכז 5 בחודש מרץ

גמול ללא ציון לעוז לתמורה ראשון - חמישי 08:00-18:00

19/03/23-23/03/23

2

56

622.2

ט.ל.ח.

50

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker