השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

השתלמויות ירושלים יום א' Coaching קורס אימון בסיסי שנתי קורס 205 ' מס 08:45-14:30 75 מרכז חיבה רח' הרצוג ירושלים

יום ה'

יום ד'

יום ג'

יום ב'

אמנות עכשיו 203 קורס מס' 09:30-12:45 11 ' מוזיאון ישראל שד' רופין מס ירושלים מיומנויות באמנות הבישול 223 והאפייה קורס מס' 09:00-14:00 6 "מכללת השף" רח' יד חרוצים ירושלים יוגה ושיאצו לצמיחה אישית ומקצועית 222 קורס מס' בתאום אישי "מה יפים הלילות" – מתן החוויה והעוצמה של הסיור הלילי באזורים שונים בארץ שנתי 202 קורס מס' 17:00-24:00 כל הארץ

נגיעות באמנות שנתי 204 ' קורס מס 09:30-12:45 11 מוזיאון ישראל רח' רופין ירושלים הנחיית קבוצות וצוותי משימה 206 ' קורס מס 08:45-14:30 75 מרכז חיבה רח' הרצוג ירושלים סדנת משחק - המורה כשחקן 210 ' קורס מס 08:45-13:00 סטודיו למשחק ניסן נתיב , ירושלים 3 רח' מנורה

מיינדפולנס - מודעות קשובה 215 ' קורס מס 08:45-13:00 מרכז חיבה ירושלים 75 רח' הרצוג צפייה מודרכת בתיאטרון וקולנוע שנתי (ערב)

אדם טבע ונוף-הרצאות וסיורים בארץ ישראל שנתי קורס מס' 201 07:30-18:00 כל הארץ אינטליגנציה NLP רגשית ותקשורת נאורה 208 קורס מס' 08:45-13:00 75 ' מרכז חיבה רח' הרצוג מס ירושלים

200 קורס מס' 17:00-22:30

סמסטר א'

תיאטרון ירושלים, סינמטק ירושלים והחאן הירושלמי

ירושלים

51

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker