השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

אזור חיפה, קריות והסביבה www . igm . org . il פירוט התכנים ורישום להשתלמויות באתר: einatr @ igm . org . il 04-6493406/7 ' רכזת הסניף: ד"ר עינת שושן-רפאלי. טל

סרוק את הקוד לפרטים באתר

קורסי חובה

מועד פתיחה וסיום של הקורס

סמסטר/ שנתי

מס' יום ושעה מפגשים

מוכר לגמול לעוז/ אופק חדש גמול עם ציון מוכר לעוז לתמורה ואופק חדש גמול עם ציון מוכר לעוז לתמורה ואופק חדש שעות מוכר לגמול עם ציון 60 + לעוז לתמורה ולאופק חדש שעות ללא ציון מוכר לעוז 56 לתמורה בלבד

יח' לימוד

היקף שם הקורס והמרצה מיקום הקורס שעות

מס' הקורס

מיינדפולנס - השתחררות מחסמים באמצעות גמישות פסיכולוגית מרצים מומחים בתחום מטעם "אנגרמה"

משרדי ארגון המורים דרך יפו חיפה 157 משרדי ארגון המורים דרך יפו חיפה 157

ראשון 9:00-13:15

23/10/22-15/01/23

א

12

2

60

300

שני 9:00-13:15

העצמה באמצעות הומור מרצה: שפרה ארווס

24/10/22-16/01/23

א

12

2

60

301

שלישי 7:45-16:00

אדם, טבע ונוף מרצה: ד"ר גבי זהר

4 116 משתנה בהתאם לתוכנית הסיורים

25/10/22-14/02/23 שנתי

12

302

גמול עם ציון מוכר לעוז לתמורה ואופק חדש

משרדי ארגון המורים דרך יפו חיפה 157 משרדי ארגון המורים דרך יפו חיפה 157

שלישי 9:00-13:15

25/10/22-17/01/23

א

12

2

60

הפוקוס עליך - העצמה ופיתוח אישי

303

Coaching אימון בסיסי מרצים מטעם "אנגרמה"

25 5 מתוכם מפגשים מקוונים

וכר לגמול 60 שעות מ 175 עם ציון לעוז לתמורה ומתוכן רק שעות לאופק חדש

רביעי 8:45-14:15

26/10/22-17/05/23 שנתי

6 175

304

אפשרות לתעודה מטעם "אנגרמה" המוכרת להמשך תהליך הסמכה ע"י לשכת המאמנים.

חיפה, קריות והסביבה

55

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker