השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

באר שבע והנגב www . igm . org . il פירוט התכנים ורישום להשתלמויות באתר: maggys @ igm . org . il מייל: 08-9764829 רכזת השתלמויות: מגי שלו

• סניף באר שבע מציע השתלמויות מגוונות ומתייחד בארבע השתלמויות של סיורים יומיים וסמינרים בחופשות המתקיימים ברחבי באר שבע והנגב, למורים בשבתון ושאינם בשבתון ומוכרות לגמולים ולצבירת דרגות: "כוכבים בשמי המדבר" במצפה רמון, "בתחנה בבאר שבע עמד קטר", "כשהארץ פרושה לרגליך" ברחבי הארץ בשבוע מרוכז ו"תמיד אישה - חזקה מהרוח" – סיורים בעקבות נשים פורצות דרך ברחבי הארץ בחופשות מורים במהלך השנה.

סרוק את הקוד לפרטים באתר

קורסי חובה

סמסטריאלי/ שנתי

תאריכי פתיחה וסיום

מס' מפגשים

יח' לימוד

היקף שעות

מס' קורס

יום ושעה

מוכר לגמול לעוז/אופק

הקורס והמרצה

22/11/22-27/06/23 תאריכים מדויקים של ההצגות והסדנאות יפורסמו במועד הפתיחה עם קבלת המנוי

16:00-20:15 ימי שלישי (אחת לשבועיים אחר הצהריים)

על בימת החיים – התיאטרון כמנוף ללמידה משמעותית. צפייה מודרכת בתיאטרון - בהנחיית אישים מצוות תיאטרון באר שבע

מוכר לגמול עם ציון לעוז לתמורה ולאופק חדש

שנתי

12

2

60

400

שנתי - שעות 7 אקדמיות כל מפגש

שעות מוכר לגמול עם ציון 175 שעות 60 לעוז לתמורה ומתוכן רק לאופק חדש (אימון אישי במערכת החינוך )

08:45-14:30 ימי שני

Coaching אימון אישי בסיסי – בהנחיית מומחה מצוות "אנגרמה"

31/10/22-22/05/23

25

6

175

401

באר שבע והנגב

61

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker