השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

יום ה'

יום ד'

יום ג'

יום ב'

יום א'

על בימת החיים – התיאטרון כמנוף ללמידה משמעותית: צפייה מודרכת בתיאטרון 400 ' קורס מס שעות במהלך השנה 60 16:00-20:15 מיקום: תיאטרון באר שבע - משכן אומנויות הבמה וביה"ס למשחק

סמסטר ב

קורסי רשות במהלך השבוע בכניסות גמישות יום א' יום ב'

יום ה'

יום ד'

יום ג'

החיים בתנועה עיצוב וחיטוב הגוף 419 ' קורס מס 08:30-19:30

החיים בתנועה עיצוב וחיטוב הגוף 419 ' קורס מס 08:30-19:30

החיים בתנועה עיצוב וחיטוב הגוף 419 ' קורס מס 08:30-19:30

החיים בתנועה עיצוב וחיטוב הגוף 419 ' קורס מס 08:30-19:30

החיים בתנועה עיצוב וחיטוב הגוף 419 ' קורס מס 08:30-19:30

מיקום: מתנ"ס ספורטיב, ב"ש 5 בשכונת רמות ופלח

מיקום: מתנ"ס ספורטיב, ב"ש 5 בשכונת רמות ופלח

מיקום: מתנ"ס ספורטיב, ב"ש 5 בשכונת רמות ופלח

מיקום: מתנ"ס ספורטיב, ב"ש 5 בשכונת רמות ופלח

מיקום: מתנ"ס ספורטיב, ב"ש 5 בשכונת רמות ופלח

www . igm . org . il פירוט התכנים ורישום להשתלמויות באתר:

באר שבע והנגב

69

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker