השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

2022-2023 מידע למשתלמים בשנת הלימודים תשפ"ג ארגון המורים מציע למורים בשנת תשפ"ג השתלמויות במגוון עשיר ובתחומים רבים, עשרות מתוכן חדשות, מקוונות ופרונטליות. קהל היעד של ההשתלמויות שלנו הינו: • מורים בשבתון החוסכים בקרנות ההשתלמות למורים של הבנק הבינלאומי הראשון (קרן ארגון המורים עגור וקרן הסתדרות המורים). • מורים שאינם בשבתון. לו"ז המפגשים של ההשתלמויות – מקביל ללוח ימי הלימודים בבית הספר. בימי חופשות מתוכננות מראש של בתי הספר לא מתקיימות השתלמויות, למעט סיורים, השתלמויות שנמשכות עד שבוע אחד במרוכז וימי עיון. השתלמויות לפי הכרה לגמול ו/או לקידום מקצועי ארגון המורים קיבל הכרה של משרד החינוך להשתלמויות לפי המפורט בחוברת זו ובאתר ארגון המורים. במחלקת פיתוח מקצועי ותרבות תמצא השתלמויות מסוגים אחדים, ביניהן: • השתלמויות חובה עם ציון שקיבלו הכרת משרד החינוך לקידום מקצועי למורים המלמדים באופק חדש וכמו כן, מוכרות לגמול חובה (עם ציון) למלמדים בעוז לתמורה. מחייבות כתיבת עבודת סיום. • השתלמויות חובה ללא ציון (אין חובת כתיבת עבודה) המוכרות ע"י משרד החינוך לקבלת גמול השתלמות בעוז לתמורה בלבד. • השתלמויות רשות שאינן מוכרות לקבלת גמול או לקידום מקצועי, לא באופק ולא בעוז לתמורה. בצמוד לכל קורס מופיעה מהי ההכרה שהקורס קיבל ואיזו אוכלוסיית מורים זכאית לה. כדאי לבדוק בטרם ההרשמה לקורס – מה הקורס מקנה. תוכל להיעזר ברכזי ההשתלמויות כמפורט בחוברת לקבלת ייעוץ.

מידע למשתלמים

7

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker