השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

אזור כ"ס, פ"ת, רעננה, נתניה, הרצליה והשרון www . igm . org . il פירוט התכנים ורישום להשתלמויות באתר: tovae @ igm . org . il , מייל 09-7890604 ' רכזת: טובה אגוז, טל

סרוק את הקוד לפרטים באתר

קורסי חובה

סמסטריאלי/ שנתי

מס' מפגשים

מס' יח"ל

מס' קורס

מקום הקורס

מוכר לגמול לעוז/ אופק שעות מוכר לגמול 175 עם ציון לעוז לתמורה שעות 60 ומתוכן רק לאופק חדש תעודה מטעם אנגרמה המוכרת להמשך תהליך הסמכה ע"י לשכת המאמנים שעות מוכר לגמול 116 עם ציון לעוז לתמורה שעות 60 ומתוכן רק לאופק חדש שעות מוכר לגמול 116 עם ציון לעוז לתמורה שעות 60 ומתוכן רק לאופק חדש

היקף שעות

שם המרצה

תאריכי פתיחה וסיום

שעה

יום

שם הקורס

אימון בסיסי coaching

ב' 8:45–14:30 24/10/22 - 15/5/23 פתח תקוה

שנתי

25

175

6

אנגרמה

111.6

נתניה

ה' 8:45-14:30 27/10/2022 - 16/02/2023

א'

16

116

4

אנגרמה

113.5 הנחיית קבוצות

ה' 8:45-14:30 15/06/2023 - 02/02/2023 פתח תקוה

ב'

16

116

4

אנגרמה

113.6 הנחיית קבוצות

ט.ל.ח.

78

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker