השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

לידיעתך ולנוחותך: של ארגון המורים מקרן ההשתלמות שלך עבור הקורסים גביה ישירה קיים הסדר בין ארגון המורים לקרנות ההשתלמות שמאפשר ומטיפול בביורוקרטיות של קבלת החזרים כספיים. הסדר זה משחרר אותך מתשלום אישי שתלמד בשבתון. כל שעליך לעשות — לחתום באופן דיגיטלי על טופס ההרשאה שיופיע לך במחשב בסופו של תהליך ההרשמה. את ההרשמה והחתימה הדיגיטלית על טופס ההרשאה הינך עושה באתר ארגון המורים. ההרשמה להשתלמויות בשנת תשפ"ג הרשמה למורים בשנת שבתון: . מומלץ לקרוא את המדריך למשתלם באתר קרן ההשתלמות שלך כדי לדעת את זכויותיך וחובותיך בשנת השבתון. 1 . עיין ברשימת הקורסים בחוברת ההשתלמויות שבידיך ובאתר ארגון המורים כדי לבחור את ההשתלמויות המתאימות לך לפי 2 הנושא, המרצה, הלו"ז ומיקום ההשתלמות. שים לב: ליד כל קורס שבחוברת ובאתר מצוין לאיזה גמול הוא מוכר, אם בכלל. . לפני הרישום, עליך לבדוק מהי קרן ההשתלמות בה חסכת, קרן הסתדרות המורים או קרן ארגון המורים (עגור). 3 לתשומת לבך: אין קשר בין השייכות הארגונית שלך לבין קרן ההשתלמות בה חסכת לקראת שבתון. . לאחר שבחרת את ההשתלמויות – עליך למלא טופס תוכנית לימודים באתר של הקרן ולציין קוד מוסד ליד כל קורס: קוד המוסד 4 . 366 , קוד המוסד להשתלמויות מקוונות הוא 365 להשתלמויות פרונטליות הוא . במקביל למילוי טופס תוכנית לימודים ומבלי להמתין לאישור הקרן — מומלץ להירשם לקורסים שבחרת באתר ארגון המורים 5 על מנת שיישמר מקומך בקורסים אלה לפני שיתמלאו. . לאחר שהקרן מחזירה לך במייל את תוכנית הלימודים חתומה ומאושרת, חשוב להעביר את המייל עם הטופס המאושר 6 לארגון המורים. השתתפותך בקורס מותנית באישור תכנית הלימודים שלך בשבתון בקרן ההשתלמות ובהעברת האסמכתא המתאימה אלינו. ללא אישור תוכנית הלימודים בקרן ההשתלמות – יהיה עליך לשלם עבור הקורס. . מורה המשנה את תכנית הלימודים שלו חייב לקבל אישור על השינוי מארגון המורים ולאחר מכן למלא טופס שינוי תוכנית 7 לימודים באתר של קרן ההשתלמות. יש להעביר לארגון המורים את טופס שינוי תוכנית הלימודים החתום על ידי הקרן.

ט.ל.ח.

8

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker