השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

קורסים מרוכזים

תאריכי פתיחה וסיום

מס' יום ושעה מפגשים

יח' שם הקורס והמרצה היקף שעות לימוד

מס' קורס

סמסטריאלי / שנתי

מוכר לגמול לעוז/ אופק חדש

שבוע באילת בימים ראשון – חמישי, בתאריכים 19/3/23-23/3/23

אם יש לך שמש בליבך - בוא לאילת". בהדרכת תמיר בן עמי.

מרוכז בחודש .2023 מרץ

ימים עם לינה 5 ויום עיון.

יום +' ימים א'-ה עיון מקוון.

מוכר לגמול בעוז לתמורה בלבד

2

56

622.30

א'-ה' במשך שבועיים רצופים. 09:30-14:30 הגעה עצמית! אפשרויות רבות ללינה באזור.

.2023 יוני-יולי קורס מרוכז

תרבות אמנות ודתות בגליל מפגשים מרתקים בגליל

522

25/06/23 06/07/23

מוכר לגמול ללא ציון בעוז לתמורה

10

2

56

קיץ 2023

כרמיאל והצפון

95

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker