השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

אזור נצרת והסביבה www . igm . org . il פירוט התכנים ורישום להשתלמויות באתר: MahmodA @ igm . org . il 04-6084316 ' רכז השתלמויות מחמוד שאקר חוואשנה טל

סרוק את הקוד לפרטים באתר

קורסי חובה נצרת מס' קורס

סמסטריאלי/ שנתי

יח' לימוד

מוכר לגמול לעוז/אופק

תאריכי פתיחה וסיום

מס' מפגשים

יום ושעה

היקף שעות

הקורס והמרצה

אימון בסיסי COACHING קורס תעודה מטעם אנגרמה אימון והדרכה המוכרת להמשך תהליך הסמכה ע"י לשכת המאמנים. מרצה מומחה מצוות אנגרמה

שעות גמול 175 עם ציון בעוז 60 לתמורה מתוכן שעות גם לאופק חדש שעות גמול 116 עם ציון בעוז 60 לתמורה מתוכן שעות גם לאופק חדש

13:45-19:30 ימי ראשון

01/01/23-30/06/23

שנתי

25

6

175

551

ב'

13:45-19:30 ימי שלישי

116

הנחיית קבוצות מרצה מומחה מצוות אנגרמה

14/03/23-27/06/23

16

4

552

אינטליגנציה רגשית ותקשורת נאורה ) NLP ( מרצה מומחה מצוות אנגרמה

מוכר לגמול לעוז לתמורה ואופק חדש מוכר לגמול לעוז לתמורה ואופק חדש

15:00-19:30 ימי רביעי 09:00-13:15 ימי ראשון

22/02/23-14/06/23

ב'

12

2

60

553

מיינדפולנס מרצה מומחה מצוות אנגרמה

19/02/23-21/05/23

ב'

12

2

60

554

ט.ל.ח.

96

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker