השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

שבועות מרוכזים – הדרכות וסיורים

יח' לימוד

סמסטריאלי/ שנתי

מוכר לגמול לעוז/ אופק

מס' קורס

תאריכים

מס' מפגשים

יום ושעה

היקף שעות

הקורס והמרצה

ראשון-חמישי 09:00-18:00

622.3 "אם יש לך שמש בליבך" - בוא לאילת מנחה: תמיר בן עמי

שבוע מרוכז בחודש מרץ

ימים ויום עיון 5 מקוון

מוכר לגמול ללא ציון בעוז לתמורה

19/03/23-23/03/23

2

56

ט.ל.ח.

98

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker