השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

מערכת שעות נצרת והסביבה (מול תיכון שרת) 3 ההשתלמויות מתקיימות במשרדי הארגון בנצרת עילית מעלה יצחק יום א' יום ב' יום ג'

יום ה'

יום ד'

התמודדות עם קונפליקטים ודילמות ערכיות, ניהול חיים מאוזנים במרחב העצמי, במרחב הזמן ובכל המימדים

חיסון מפני פגיעות פיתוח חוסן נפשי

555:' קוד מס 9:00-13:15

557:' קוד מס 13:15-9:00

א סמסטר

פוטותרפיה מעגלי החיים דרך עדשת המצלמה

560 :' קוד מס 19:30-15:00

אומנות הדיבור והשכנוע, המורה כפרזנטור- פרזנטציות וסטורי טלינג

פסיכולוגיה חיובית 564:' קוד מס 13:45-9:00

מיינדפולנס 554:' קוד מס 13:45-9:00

556:' קוד מס 13:45-9:00

' ב סמסטר

אינטליגנציה רגשית ) NLP ותקשורת נאורה (

הנחיית קבוצות 552:' קוד מס 19:30-13:45

coaching אימון אישי- 551 :' קוד מס 19:30-13:45

553:' קוד מס 19:30-15:00

נצרת והסביבה

99

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker