השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

כתיבה ועריכה — נילי ציוני, יו"ר מחלקת ההשתלמויות היוצאת הגהה — קארין מאור והודיה נביא עיצוב גרפי — רמי צינס הדפסה - צדוק קינן בע״מ

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker