יומן למורה בחינוך העל יסודי - תשפ"ב-תשפ"ג 2021-2022

Animated publication

תשפ״ב - תשפ״ג 2021 - 2022

1

פרטים אישיים שם: ______________________________________________ כתובת פרטית: _______________ טל' פרטי: ________________ מקום עבודה: ________________ כתובת מקום העבודה: _________ _________________________________________________ מס' תעודת זהות: ______________ של בן/בת הזוג: _____________ שלהילדים:__________________________________________ _________________________________________________ מס' רישיון נהיגה: ______________ מועד חידוש: ______________ מס' רישיון המכונית: ____________ מועד חידוש: ______________

26.......................................................... עוז לתמורה 28..................................................... השכר ומרכיביו 40............................................ חופשות והיעדרויות 41...................................................... זכויות הפנסיה 42.................................................... גמול השתלמות 44................................................. מענקי השתלמות 44....................................... השתתפות בשכר לימוד 45............................................... קרנות ההשתלמות

3............... דבר שרת החינוך לחברי ארגון המורים 4........................................ דבר יו״ר הנהלת הארגון 6............................................... מבנה ארגון המורים 8........................................................... לוח חופשות 13........................... בעלי תפקידים במשרד החינוך 21............................................... תקנון ועד המורים 22... קבלת עבודה, תקופת נסיון, קביעות ופיטורין 24............ בסיס המשרה, דרגה ותק, תנאי העסקה

09-9538314 :' , פקס 09-9538300 :' טל

זמני הדלקת נרות ויציאת שבת חושבו על ידי הרב איתן צקוני ״חזון שמיים״

2

3

מורים יקרים

מורות ומורים יקרים, שורות אלה נכתבות ביום סיום שנת הלימודים תשפ"א. זו הייתה שנה יוצאת דופן, בלשון המעטה, שונה בתכלית השינוי מכל מה שהכרנו וידענו. בדיעבד, הקורונה לימדה אותנו שהכול אפשרי, ומערכת החינוך עשתה צעד קדימה בהתאמתה לעבודה מקוונת - חרף כל הקשיים שהתעוררו בלמידה זו. ומכאן הכבוד המגיע למורים שידעו להתארגן באפס זמן לסוג זה של למידה וביצעו אותה בדרך מופלאה. כמו בכל זמן "נורמלי", כך גם בתקופת הקורונה הוכחנו שבכל דבר ועניין אנו עומדים על המשמר ודואגים לשמור על תנאי העבודה של המורים, מעמדם ושכרם, ולקדם אותם ברמת הפרט וברמת הכלל, בלא חשש וללא רתיעה ממאבקים ככל שנדרשנו להם. במקביל, ובמסגרת המגבלות, המשכנו לפתח את הפעילויות במחלקת פנאי, נופש ורווחה, כגון ההסכם עם קרנות השוטרים, מגוון הטבות לבעלי כרטיס לאומי-מקס ועוד, תוך מתן שירות איכותי, מהיר ויעיל. כך גם בתחום התרבות והפיתוח המקצועי, בפעילויות שנמשכו בזום במהלך השנה, בתחום הביטוחים ובתחום המלגות. כל זאת תוך מתן הגנה פרופסיונלית לחברי הארגון, ברמה אישית, בית ספרית וקיבוצית, ככל שנדרש ובכל דבר ועניין. נמשיך לחתור לשיפור וקידום של מקצוע ההוראה ומערכת החינוך, כך עשינו וכך נעשה, בכוחות משותפים איתכם המורים, חברינו. בימים אלה נכנסה ד"ר יפעת שאשא-ביטון לתפקיד שרת החינוך, ואני מבקש לאחל לה הצלחה רבה בתפקידה זה. אני מאחל לכל אחת ואחד מכם שנת לימודים מבורכת ופורייה. רן ארז

יו"ר הנהלת ארגון המורים

4

מבנה ארגון המורים העל יסודיים

חברי הנהלת הארגון

טלפון במשרד 03-7106756 03-7106750 03-7706061 03-7106755 03-7106738 03-7106772 03-7106746 03-7106754

יו"ר הנהלת הארגון

ארז רן

יו"ר המחלקה לפדגוגיה

אופק יעקב

דראושה חאלד יו"ר המחלקה לקרנות ההשתלמות

יו"ר המחלקה לפנסיה

הס נורית חדד שלמה עטיה גבי

יו"ר המחלקה הפרופסיונלית

יו"ר המחלקה לפנאי ונופש וממונה על העמותה הפדגוגית וקשר עין

יו"ר המחלקה למינהל רכש, כח אדם וכספים יו"ר המחלקה לפיתוח מקצועי ותרבות

פסקל אברהם

ציוני נילי

מועצת הארגון יו"ר הנשיאות - ירדנה שדה, סגנים - גומעה נימר, שרון סייג. סדס איציק, עטיה גבי, עייש שושי, קורולפניק איגור. יומטוביאן יוחנן, ירמיהו נחום, כהן מירי, ממן אריה. גומעה נימר, דראושה חאלד, חואשנה מחמוד שאכר, לפר ביטון יעל.

בכרי טארק, סלאלחה פואד, שושן רפאלי עינת. אוחנה דורית, איוב גאזי, עדואן סינא, שורץ ענת. דאום רייטר ברכה, הס נורית, ציוני נילי. מויאל שלמה, סין מנדל מלכה, שדה ירדנה. אבו עז'אלה מחאגנה גמאל, אגבאריה עבדל קאדר.

כהן שושנה, נבון אלי, שילה אליאב. אורטל מלי, בן יגאל ברוך, ניר לבנה. אופק יעקב, גול שרון, סייג שרון.

עמנואל מריאל ענת, קורן אפרת, שטרצר שרית. ארז רן, גולדברג דני, הרוש פנינה, יפרח רחל. אוחיון משה, אלון אריה, אלסאנה עאמר, אמסלם יוסי, חדד שלמה. חמזה מוחלס, צדוק-הקר אתי, צור חן. בוכובזה חיו. בראל ניצה, ברנובסקי ישראלה, ד"ר וינטר שושנה, פסקל אברהם, רוטרו חיים. ד"ר אזולאי שמעון. לוי מנשה.

5

משרדי ארגון המורים igm@igm.org.il מייל: | www.igm.org.il אתר: | 03-7106777 ' טל מנ"כלית ארגון המורים - אפרת בר

מיקוד

כתובת

6618356 9102001 3525126 8489328 1765306 7760936 2165319 4442520 7177872

23 דרך מנחם בגין 2007 . , ת.ד 4 הלל

תל-אביב ירושלים

157 יפו

חיפה

, (מגדל הרכבת) 10 בן צבי 13795 . ת.ד 3 מעלה יצחק

באר-שבע נצרת עילית

(בניין האופרה) 11 רח' האורגים

אשדוד כרמיאל כפר סבא מודיעין

6394 . ת.ד 9 החרושת

20 התע״ש

D בניין 13 שד' הרכס

מזכירי הסניפים

טלפון במשרד 02-9667588 04-6084316 03-7106731 04-6493402 08-9577805 03-7106768 04-6493413 03-7106779 08-9764821 04-6493412 04-6493421 09-7890600 04-6493401 03-7106730 02-9667587 04-6434862 09-7890601 04-6493425 08-9527560 08-9764823

שם המזכיר רונן שלום

סניף

ירושלים צפון

יעל לפר ביטון

צפון

שרון גול

תל אביב

ענת שוורץ פנינה הרוש

חיפה דרום שרון כרמל שפלה

יוחנן יומטוביאן סין מנדל מלכה

לבנה ניר דוד דדון ראזי איוב

נגב

משולש כרמיאל

אתי צדוק הקר

ברכה דאום רייטר

ירקון

חן צור

גליל מערבי

יעקב זיכר משה אבן משה חוטר ברוך בן יגאל מוחלס חמזה עופר בודק יוסי אמסלם

מרכז

ירושלים דרום

גולן

איילון מירון

מודיעין

באר שבע

6

אזורי השתלמויות

טלפון

שם הרכז רכזת זמנית טובה אגוז אורית בקרמן אלי משה עינת רפאלי

כתובת

אזור

03-7106739 09-7890604 08-9577804 08-9764829 02-6222464 04-6493406 04-6493423

, ת"א 23 דרך מנחם בגין כפר סבא 20 התע"ש

ת"א, ראשל"צ, נס-ציונה ויבנה כפר סבא, נתניה, פ"ת והשרון אשדוד, אשקלון והדרום

, בניין האופרה, אשדוד 11 רח' האורגים , מגדל הרכבת, באר שבע 10 רח' בן-צבי מגי שלו

ב"ש והנגב ירושלים

, ירושלים 4 רח' הלל

- בית אמות, חיפה 157 רח' יפו

חיפה (קריות - חדרה) כרמיאל והסביבה

, מרכז ניצנים, כרמיאל 1 , קומה 9 החרושת גבי הורנונג

מחמוד שאקר חוואשנה 04-6084316

נצרת עילית 3 מעלה יצחק D בניין 13 שד' הרכס

נצרת והסביבה

מודיעין

08-9527562

מירי כהן

קרן ידע בוריס מנור שם משפחה אגבריה גולן אלמוזנינו שמעון שפר

מנהל המח' למחקר ופיתוח /קרן ידע 03-7106794 ,03-7106764 חברי הנהלת העמותה הפדגוגית ועדת ביקורת של העמותה הפדגוגית שם משפחה ארז אגבריה דר' גובראן

שם פרטי הלאל טלי שלמה בלהה רוני

שם פרטי פאדי בתאל פדיל הדר רוברט (תיק תק)

בוצר גבאי

יעקב יגאל ברוך לאה

אטיאס עובדיה בן יגאל טימור קנר שמילה

אהרון ישראל

בית דין חברים

ועדת ביקורת של הארגון

שם פרטי שמואל בסאם תמי אמיר שרי מיכל אורלי סימונה יעקב מוחמד בדר

שם משפחה בן שושן שאהין פלד חיון

שם פרטי פאדי בתאל זיוית אלירן אורית דניאל קטרינה בלהה רסלאן ניקולאי זיוונית האדי רויטל שושנה

שם משפחה זועבי אור ליאורה אלברט ועקנין קינן לוינסקי קרן לוי שטיין שמעון קעדאן טרק בס גאון קאסם בן שכיב זמוד רביבו סלאמה

חנא קרני

אביאלי ניימרק זריהן אטיאס בויראת שעבאן

סאלח ניסים עליזה דוד פרחיה אריאל סאלם חנה

שטיבי שעיבי עידן סבג בוכניק אלקרינאוי ספיר

איאד ברכה אסתר איריס

יהושע ברלינר דורון

7

לוח חופשות לשנה״ל תשפ״ב

הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל יסודיים ובכיתות פתיחת שנת הלימודים: , בשעה הראשונה על פי מערכת השעות הקבועה. 1.9.2021 , י"ג - י"ד יתחילו ביום רביעי, כ"ד באלול התשפ"א ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שני, שלישי ורביעי , כ"ט באלול התשפ"א עד ב' בתשרי . ראש השנה: 1 .2021 בספטמבר 9 , . הלימודים יתחדשו ביום חמישי , ג' בתשרי התשפ"ב 2021 בספטמבר 6-8 , התשפ"ב .2021 בספטמבר 15-16 , ערב החג ויום החג, הימים רביעי וחמישי, ט'-י' בתשרי התשפ"ב . יום הכיפורים: 2 .2021 בספטמבר 17 , הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"א בתשרי התשפ"ב , עד יום רביעי, כ"ג 2021 בספטמבר 20 , ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום שני, י"ד בתשרי התשפ"ב . סוכות: 3 בספטמבר 30 , . הלימודים יתחדשו ביום חמישי, כ"ד בתשרי התשפ"ב 2021 בספטמבר 29 , בתשרי התשפ"ב .2021 . חג הסיגד הוא יום לימודים ויצוין באירועים 2021 בנובמבר 4 , יום חמישי, כ"ט בחשוון התשפ"ב . חג הסיגד: 4 במוסדות החינוך. בדצמבר 6 , , עד יום שני, ב' בטבת התשפ"ב 2021 בנובמבר 30 , מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשפ"ב . חנוכה: 5 .2021 בדצמבר 7 , . הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשפ"ב 2021 . יום ט"ו בשבט הוא יום לימודים. 2022 בינואר 17 , יום שני, ט"ו בשבט התשפ"ב . ט״ו בשבט: 6 . הלימודים יתחדשו 2022 במרס 16-18 , הימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג, י"ד וט"ו באדר ב' התשפ"ב . פורים: 7 . פורים קטן - ימים שלישי ורביעי, י"ד וט"ו באדר א' 2022 במרס 20 , ביום ראשון, י"ז באדר ב' התשפ"ב . אלו ימי לימודים. 2022 בפברואר 15-16 , התשפ"ב .2022 באפריל 23 , , עד יום שבת, כ"ב בניסן התשפ"ב 2022 באפריל 7 , מיום חמישי, ו' בניסן התשפ"ב . פסח: 8 .2022 באפריל 24 , הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשפ"ב . הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה' 2022 במאי 5 , יום חמישי, ד' באייר התשפ"ב . יום העצמאות (הוקדם): 9 .2022 במאי 6 , באייר התשפ"ב . הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר 2022 במאי 19 , יום חמישי, י"ח באייר התשפ"ב . ל״ג בעומר: 10 .2022 במאי 20 , התשפ"ב . יום ירושלים הוא יום לימודים ויצוין 2022 במאי 29 , יום ראשון, כ"ח באייר התשפ"ב . יום ירושלים: 11 באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים. .2022 ביוני 4-6 , ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שבת, ראשון ושני, ה'-ז' בסיוון התשפ"ב . חג השבועות: 12 .2022 ביוני 7 , הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשפ"ב ימי צום: 2021 בספטמבר 9 , יום חמישי, ג' בתשרי התשפ"ב צום גדליה: 2021 בדצמבר 14 , יום שלישי , י' בטבת התשפ"ב עשרה בטבת: 2022 במרס 16 , יום רביעי, י"ג באדר ב' התשפ"ב תענית אסתר: 2022 ביולי 17 , יום ראשון, י"ח בתמוז התשפ"ב שבעה עשר בתמוז (נדחה): 2022 באוגוסט 7 , יום ראשון, י' באב התשפ"ב תשעה באב (נדחה): .13:30 , הלימודים יסתיימו בשעה המורים והתלמידים צמים בבתי-הספר שבהם ימי זיכרון ממלכתיים ימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי חופשה. המחנכים יקדישו בימים אלה חלק מהשיעורים לזכר הנפטרים. 2021 באוקטובר 6 , יום רביעי, ל' בתשרי התשפ"ב יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז״ל: 2021 באוקטובר 18 , יום שני, י"ב בחשוון התשפ"ב יום הזיכרון ליצחק רבין ז״ל: 2021 בנובמבר 10 , יום רביעי , ו' בכסלו התשפ"ב יום הזיכרון לדוד בן-גוריון ז״ל: 2021 בדצמבר 16 , יום חמישי , י"ב בטבת התשפ"ב יום זאב ז'בוטינסקי ז״ל: 2022 במרס 14 , יום שני י"א באדר ב' התשפ"ב יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז״ל: 2022 באפריל 28 , יום חמישי, כ"ז בניסן התשפ"ב יום הזיכרון לשואה ולגבורה: (הוקדם). 2022 במאי 4 , יום רביעי, ג' באייר התשפ"ב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה: בצהריים. 12:00 הלימודים ביום זה יסתיימו בשעה 2022 במאי 11 , יום רביעי, י' באייר התשפ"ב יום בנימין זאב הרצל ז״ל:

8

2022-2021 . פתיחת שנת הלימודים התשפ"ב 1 .1.9.2021 שנת הלימודים התשפ"ב תיפתח בכל מוסדות החינוך ובכל המגזרים ביום רביעי, כ"ד באלול התשפ"א . סך ימי הלימודים 2 סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע: לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים לשנה״ל תשפ״ב

ימי לימוד 184 * בבתי הספר היסודיים - לפחות ימי לימוד. 176 * בבתי הספר העל-יסודיים - לפחות סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע:

ימי לימוד 218 * בבתי הספר היסודיים - לפחות ימי לימוד. 210 * בבתי הספר העל-יסודיים - לפחות קיום מכסת ימי הלימוד לשנת הלימודים התשפ״ב הוא באחריותו של מנהל בית הספר. . לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים 3 חופשות רשמיות 3.1

. 8.1.2022 , , עד יום שבת , ו' בשבט התשפ"ב 24.12.2021 , א. חופשת החורף: החל מיום שישי, כ' בטבת התשפ"ב .19.4.2022 , , עד יום שלישי, י"ח בניסן התשפ"ב 1.4.2022 , ב. חופשת האביב: החל מיום שישי, כ"ט באדר ב' התשפ"ב .20.4.2022 , הלימודים יתחדשו ביום רביעי, י"ט בניסן התשפ"ב . 5.5.2022 , ג. יום העצמאות: יום חמישי, ד' באייר התשפ"ב ד. חופשת הקיץ: .1.7.2022 * בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום שישי, ב' בתמוז התשפ"ב * בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה תחל חופשת הקיץ ביום .21.6.2022 שלישי , כ"ב בסיון התשפ"ב יום הכיפורים 3.2 בתי ספר בערים מעורבות ובתי ספר שאינם מלמדים ביום הכיפורים חייבים להחזיר יום לימודים באחת מהחופשות בתיאום עם הפיקוח הכולל ועם המחוז. החגים 3.3 א. לוח החגים המוסלמיים - למורים המוסלמים המלמדים בבתי ספר ערביים הודעות בדבר התאריכים המדויקים תישלחנה על ידי מנהל אגף בכיר חינוך במגזר הערבי. החג התאריך הערות לילת אלאיסרא ואל מיעראג' רג'ב 27 ) (עליית הנביא השמימה 27-28.2.2022 כ״ו-כ״ז באדר א' התשפ״ב יומיים רמדאן - חודש הצום בשנה 1442 ההג'רית בתי הספר פועלים במתכונת שיעורים מקוצרת כדלקמן: * יום העבודה בחודש הרמדאן בבתי הספר שאוכלוסייתם מוסלמית או שאחוז הילדים המוסלמים בהם דקות. אפשר לקצר כל הפסקה 10- . כל שיעור יקוצר ב 8.30- יתחיל כרגיל ולא יאוחר מ 25% הוא מעל דקות לכל היותר. ההפסקה בת חמש הדקות בין שיעור לשיעור תתקיים כרגיל. 10- ב 13:00 * בגני ילדים באופק חדש וטרום אופק חדש הלימודים יסתיימו בשעה 14:00 * בגני ילדים ביוח״א הלימודים יסתיימו בשעה יומיים ב. החגים של העדה האחמדית נוסף על החגים המוסלמיים שהוזכרו לעיל ייעדרו המורים האחמדים במועדים האלה: החג היום בשבוע התאריך יום הרפורמה המובטח יום ראשון 20.2.2022 י"ט באדר א' התשפ"ב יום המשיח המובטח יום רביעי 23.3.2022 כ' באדר ב' התשפ"ב יום החליפות יום שישי 27.5.2022 כ"ו באייר התשפ"ב ג. החגים למורים הנוצרים המלמדים בבתי ספר ערביים החג הקתולים, הלאטינים, האנג'לים והמארונים היוונים, האורתודוקסים והארמנים חג הצלב 14.9.2021 יום שלישי , ח' בבתשרי התשפ"ב 27.9.2021 יום שני, כ"א בתשרי התשפ"ב חופשת עיד אל פיטר (חג הפסקת הצום) עיד אלאדחא (חג הקרבן) 1443 ראשית השנה ההג'רית חופשת יום הולדת הנביא מוחמד 28.4-5.5.2022 כ״ז בניסן -ד' באייר התשפ״ב ערב החג וארבעת ימי החג (חל בחופשת הקיץ) ל״די אלחג'א״ 30- מ 17-18.10.2021 י"א-י"ב בחשוון התשפ"ב יומיים (חל בחופשת הקיץ)

9

יום חמישי , עד יום שבת, ד'-ו' בשבט התשפ"ב, 6-8.1.2022 הארמנים: יום שלישי , עד יום חמישי , ט"ז-י"ח 18-20.1.2022 , בשבט התשפ"ב 14.1.2022 , יום שישי , י"ב בשבט התשפ"ב 19.1.2022 , יום רביעי, י"ז בשבט התשפ"ב 7.4.2022 , יום חמישי ו' בניסן התשפ"ב הארמנים: יום רביעי, י"ט בניסן התשפ"ב , 20.4.2022 17.4.2022 , יום ראשון, ט"ז בניסן, התשפ"ב 21.4.2022 , יום חמישי, כ' בניסן התשפ"ב 22.4.2022, יום שישי, כ"א בניסן התשפ"ב 23.4.2022 , יום שבת, כ"ב בניסן התשפ"ב יום ראשון עד יום שלישי כ"ג-כ"ה בניסן התשפ"ב, 24-26.4.22 2.6.2022 , יום חמישי, ג' בסיוון התשפ"ב 12-13.6.2022 , ראשון ושני, י"ג-י"ד בסיוון התשפ"ב

יום שישי , עד יום ראשון, כ'-כ"ב בטבת התשפ"ב, 24-26.12.2021

חג המולד

1.1.2022 , יום שבת , כ"ח בטבת התשפ"ב 6.1.2022 , יום חמישי , ד' בשבט התשפ"ב 25.3.2022 , יום שישי , כ"ב אדר ב' התשפ"ב

ראשית השנה

ההתגלות הבשורה

10.4.2022 , יום ראשון ט' בניסן התשפ"ב 14.4.2022 , יום חמישי, י"ג בניסן התשפ"ב 15.4.2022 , יום שישי, י"ד בניסן התשפ"ב 16.4.2022 , יום שבת, ט"ו בניסן התשפ"ב יום ראשון עד יום שלישי, ט"ז-י"ח בניסן 17-19.4.22 , התשפ"ב 26.5.2022 , יום חמישי,כ"ה באייר התשפ"ב 5-6.6.2022 , ראשון ושני, ו'-ז' בסיוון התשפ"ב

יום ראשון של הדקלים יום "ח'מיס אלאסראר"

יום שישי הגדול

שבת האור

ימים) 3( פסחא

העלייה השמימה שבועות (יומיים) ד. חגים ייחודיים העדה הקתולים והלאטינים

התאריך

החג

2.2.2022, יום רביעי , א' באדר א' התשפ"ב 15.2.2022, יום שלישי, י"ד באדר א' התשפ"ב 9.2.2022 , יום רביעי ח' באדר א' התשפ"ב

כניסת המשיח אל ההיכל כניסת המשיח אל ההיכל

האורתודוקסים

מאר מארון

המארונים האנג'לים

יום רביעי של האפר

בפסוטה בלבד יום חמישי של הגוף .16.11.2021 , ה. חג ייחודי ביפו, ברמלה ובלוד בלבד מאר ג'רייס: י"ב בכסליו התשפ"ב ו. החגים הדרוזיים (למורים הדרוזים המלמדים בבתי הספר במגזר הערבי) החג היום בשבוע התאריך

הערות

10.9.2021 , ד' בתשרי התשפ"ב 25.1.2022 , כ"ג בשבט התשפ"ב

יום שישי יום שלישי

יום הנביא סבלאן

חג הנביא אליהו, עיד אל חד'ר

ארבעה ימים

כ"ג - כ"ו בניסן התשפ"ב 24-27.4.2022

יום ראשון עד יום רביעי

חג הנביא שועייב

ערב החג וארבעת ימי החג

073-3938318 עיד אלאדחא - לבירור תאריך מדויק יש לפנות לאגף לחינוך דרוזי ז. החגים היהודיים (למורים היהודים המלמדים בבתי ספר במגזר הערבי) החג היום בשבוע התאריך

הערות

12.00 החל מהשעה

6.9.2021 כ"ט באלול התשפ"א 7-8.9.2021, א'-ב' בתשרי התשפ"ב 15-16.9.2021 , ט'-י' בתשרי התשפ"ב ט"ו בתשרי התשפ"ב , 21.9.2021 28.9.2021 , כ"ב בתשרי התשפ"ב 16.4.2022 , ט"ו בניסן התשפ"ב 22.4.2022 , כ"א בניסן התשפ"ב 5.6.2022 , ו' בסיוון התשפ"ב

שני

ערב ראש השנה

שלישי-רביעי רביעי-חמישי

ראש השנה

ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים

היום הראשון של החג, יום שלישי , היום האחרון של החג, יום שלישי . היום הראשון של החג, יום שבת , היום האחרון של החג, יום שישי

סוכות

פסח

ראשון

שבועות

בתי ספר / יישובים מעורבים (מוסלמים, נוצרים, דרוזים) בתי ספר/יישובים מעורבים שמעוניינים באיחוד חגים יעשו זאת בהתאם לנוהלי המשרד, תוך שמירה על מכסת ימי הלימוד המחייבת בהתאם לס"ק .25% בהודעה זו ובתנאי שמספר התלמידים מאחת העדות עולה על 3 * בקשות לאיחוד חגים ותיאום חופשות יישלחו למנהל המחוז הרלוונטי על ידי הרשות המקומית לאחר הסכמה של כל הגורמים ביישוב (רשות מקומית, מפקח היישוב, מנהלי בתי הספר, נציגי המורים, הסתדרות המורים וארגון המורים). * לאחר אישור התוכנית לאיחוד החגים ותיאום החופשות יש לפעול על פיה בלבד מאחר שהיא מחליפה כל הנחיה אחרת בנושא החופשות והחגים. כל היעדרות של מורה מעבר לאישור הנ"ל תהווה היעדרות לא חוקית ותנוכה משכרו. * בתי הספר ביישובים המעורבים שלא יפעלו במתכונת איחוד חגים מחויבים להציג למנהל המחוז תוכנית לשמירה על מכסת ימי הלימוד המחייבת ולקבל את אישורו. התוכנית תוגש למנהל המחוז לאחר תיאום עם הסתדרות המורים ועם ארגון המורים. 3 בהתאם לס"ק * אין לבצע שינויים בלוח החופשות. במקרים חריגים בלבד יש לפנות למנכ"ל המשרד באמצעות מנהל המחוז

10

לוח החופשות והחגים בבתי הספר הדרוזים לשנה"ל התשפ"ב 2021-2022 , . פתיחת שנת הלימודים התשפ"ב 1 .1.9.2021 , ) תיפתח ביום רביעי , כ"ד באלול תשפ"א 2021-2022( שנת הלימודים התשפ"ב . חופשות רשמיות 2 חופשת החורף 2.1 יום, החל מיום חמישי, י"ט 17 בבתי"ס היסודיים והעל יסודיים החופשה תהיה ימים בשבוע: 5 בתי הספר המלמדים , ועד בכלל. 7.1.2022 , , עד יום שישי, ה' בשבט התשפ"ב 23.12.2021 בטבת התשפ"ב יום, החל מיום שישי, כ' בטבת תשפ"ב 16 בבתי ספר יסודיים: החופשה תהיה ימים בשבוע: 6 בתי הספר המלמדים , ועד בכלל. 7.1.2022 , , עד יום שישי, ה' בשבט התשפ"ב 24.12.2021 , עד יום שישי, ה' 23.12.2021 יום, החל מיום חמישי, י"ט בטבת התשפ"ב 17 החופשה תהיה בבתי ספר על יסודיים: , ועד בכלל.. 7.1.2022 , בשבט התשפ"ב חופשת האביב 2.2 , עד 27.3.2022 , יום, החל מיום ראשון ,כ"ד באדר ב' התשפ"ב 16 בבתי"ס היסודיים והעל יסודיים החופשה תהיה 2.2.1 ועד בכלל. 16.4.2022 , יום שבת ט"ו בניסן התשפ"ב יום העצמאות 2.3 05.05.2022 , יום חמישי,‏ד' באייר התשפ"ב חופשת הקיץ 2.4 .1.7.2022 , בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל חופשת הקיץ ביום שישי, ב' בתמוז התשפ"ב .21.6.2022 , בבתי הספר העל-יסודיים תתחיל חופשת הקיץ ביום שלישי, כ"ב בסיוון התשפ"ב . החגים 3 החגים הדרוזים 3.1 החג היום בשבוע התאריך הערות חג הנביא סבלאן יום שישי 10.9.2021 , ד' בתשרי התשפ"ב יום אחד חג הנביא אליהו, עיד אל חד'ר יום שלישי 25.1.2022 , כ"ג בשבט התשפ"ב יום אחד חג הנביא שועייב יום ראשון עד יום שבת ( ועד בכלל) כ"ג 30.4.2022 ועד 24.4.22 בניסן התשפ"ב ועד כ"ט בניסן התשפ"ב שבעה ימים

חמישה ימים: יומיים לפני החג ושלושת ימי החג (חל בחופשת הקיץ)

, ט' 12.7.2022 ועד 8.7.2022- כנראה ב בתמוז התשפ"ב ועד י"ג בתמוז התשפ"ב

יום שישי עד יום שלישי

חג הקורבן

החגים המוסלמים (למורים ולתלמידים המוסלמים) 3.2 לגבי התאריכים המדויקים תשלח הודעה בהמשך מאגף החינוך הדרוזי והצ'רקסי החג הערות יום הולדת הנביא מוחמד

19.10.21 ברביע אלאואל כנראה 12- יום אחד, ב

2.05.22 לתחילת הרמדאן כנראה 30- שלושה ימים, החל מיום ה 10.07.22 ערב החג וארבעת ימי החג (חל בחופשת הקיץ) כנראה

עיד אל-פיטר (חג הפסקת הצום)

חג הקורבן

30.07.22 די-אלחג'א כנראה 30- יום אחד ב

ראשון למוחרם (ראש השנה ההג'רית)

החגים היהודיים (למורים היהודים המלמדים בבתי ספר במגזר הדרוזי) 3.3 החג היום בשבוע התאריך

הערות

12:00 החל מהשעה

6.9.21 כ"ט באלול התשפ"א 7-8.9.2021 א'-ב'בתשרי התשפ"ב 15-16.9.2021 , ט'-י' בתשרי התשפ"ב 21.9.2021 , ט"ו בתשרי התשפ"ב 28.9.2021 , כ"ב בתשרי התשפ"ב 16.4.2022 , ט"ו בניסן התשפ"ב 22.4.2022 , כ"א בניסן התשפ"ב 5.6.2022 , ו' בסיוון התשפ"ב

שני

ערב ראש השנה

שלישי-רביעי רביעי וחמישי

ראש השנה

ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים

בערבי חג החל מהשעה 13:30 בערבי חג החל מהשעה 13:30

היום הראשון של החג - יום שלישי, היום האחרון של החג - יום שלישי. היום הראשון של החג - יום שבת היום האחרון של החג - יום שישי

סוכות

פסח

13:30 ערב החג החל מהשעה

ראשון

שבועות

החגים הדרוזיים (למורים הדרוזים המלמדים בבתי הספר במגזר הערבי והיהודי) 3.4 החג היום בשבוע התאריך

הערות יום אחד יום אחד

10.9.2021 , ד' בתשרי התשפ"ב 25.1.2022 , כ"ג בשבט התשפ"ב

יום שישי יום שלישי

יום הנביא סבלאן

חג הנביא אליהו, עיד אל חד'ר

11

ארבעה ימים

, כ"ג בניסן התשפ"ב ועד כ"ו 27.4.2022 ועד 24.4.2022 בניסן התשפ"ב חל בחופשת הקיץ כנראה , ט' בתמוז התשפ"ב ועד י"ג 12.7.2022 ועד 8.7.2022 בתמוז התשפ"ב

יום ראשון עד יום רביעי יום שישי עד יום שלישי

חג הנביא שועייב

יומיים לפני החג ושלושה ימי החג

חג הקורבן

. החגים הנוצריים (לתלמידים ולמורים הנוצרים) 4 החג

הקתולים, הלאטינים, האנג'לים והמארונים היוונים, האורתודוקסים והארמנים

27.9.2021 יום שני, כ"א בתשרי התשפ"ב ימים חמישי עד שבת , ד'-ו' בשבט התשפ"ב, 6-8.1.2022 הארמנים: יום שלישי, עד יום חמישי, ט"ז-י"ח בשבט 18-20.1.2022 , התשפ"ב 14.1.2022 , יום שישי, י"ב בשבט התשפ"ב 19.1.2022 , יום רביעי, י"ז בשבט התשפ"ב 7.4.2022 , יום חמישי ו' בניסן התשפ"ב 20.4.2022 , הארמנים: יום רביעי, י"ט בניסן התשפ"ב 17.4.2022 , יום ראשון, ט"ז בניסן, התשפ"ב 21.4.2022 , יום חמישי, כ' בניסן התשפ"ב 22.4.2022 , יום שישי, י"ד בניסן התשפ"ב 23.4.2022 , יום שבת, כ"ב בניסן התשפ"ב יום ראשון עד יום שלישי כ"ג-כ"ה בניסן התשפ"ב 24-26.4.2022 2.6.2022 , יום חמישי, י"א בסיוון התשפ"ב

14.9.2021 יום שלישי, ח' בתשרי התשפ"ב יום שישי , עד יום ראשון, כ'-כ"ב בטבת 24-26.12.2021 , התשפ"ב

חג הצלב חג המולד

1.1.2022 , יום שבת, כ"ח בטבת התשפ"ב 6.1.2022 , יום חמישי, ד' בשבט התשפ"ב 25.3.2022 , יום שישי, כ"ב באדר ב' התשפ"ב 10.4.2022 , יום ראשון ט' בניסן התשפ"ב 26.5.2022 , יום חמישי, כ"ה באייר התשפ"ב 15.4.2022 , יום שישי, י"ד בניסן התשפ"ב 21.5.2022 , יום שבת, כ' באיר התשפ"ב יום ראשון עד יום שלישי, ט"ז-י"ח בניסן 17-19.4.2022 , התשפ"ב 26.5.2022 , יום חמישי, י"ב באייר התשפ"ב חמישי ושישי, ד'-ה' באייר התשפ"ב, 5-6.5.2022

ראשית השנה

ההתגלות הבשורה

יום ראשון של הדקלים יום “ח'מיס אלאסראר"

יום שישי הגדול

שבת האור

ימים) 3( פסחא

העלייה השמימה שבועות (יומיים)

ראשון ושני, י"ג'-י"ד בסיון התשפ"ב, 12-13.6.2022

הערות - מנהלי בתי הספר במגזר הדרוזי והצ'רקסי מתבקשים לתכנן את שנת הלימודים על פי לוח החופשות והחגים שהובא לעיל. ימים בשבוע יהיה: 6 - סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם

ימי לימוד 219 * בבתי הספר היסודיים - לפחות ימי לימוד. 209 * בבתי הספר העל-יסודיים - לפחות ימים בשבוע יהיה: 5 סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם

ימי לימוד 184 * בבתי הספר היסודיים - לפחות ימי לימוד. 176 * בבתי הספר העל-יסודיים - לפחות - כל הצעה לשינוי בלוח חופשות זה (איחוד חגים, התאמה לאוכלוסיית התלמידים, מסיק זיתים) חייבת אישור מראש של מנהלת האגף לחינוך הדרוזי והצ'רקסי ומנהל/ת המחוז הרלוונטי. .25% - איחוד חגים נעשה במוסדות החינוך בישוב שבהם אחוז התלמידים מעדה אחרת הוא לפחות - הצעות לאיחוד חגים יישלחו למנהלת האגף לחינוך הדרוזי והצ'רקסי ע"י הרשות המקומית לאחר הסכמה של כל הגורמים ביישוב (רשות מקומית, מפקח היישוב, מנהלי בתיה"ס, נציגי מורים, הסתדרות וארגון המורים) לפי נוהל איחוד החגים בקישור הבא : https://drive.google.com/file/d/1FLnNfB__cX-ZE0dIJxYVsSnI6msgZu-l/view?usp=sharing בהערות 2 - בהצעת תכנית איחוד החגים יש להקפיד על מספר ימי הלימוד עפ"י סעיף .4.1 וסעיף 4 - יש לצרף הצהרת הרשות על קיום נוהל איחוד החגים לפי סעיף - לאחר אישור תכנית איחוד החגים, יש לפעול על פיה בלבד מאחר שהיא מחליפה כל הנחיה אחרת בנושא של חופשות וחגים. כל היעדרות של מורה מעבר לאישור הנ"ל תהווה היעדרות לא חוקית ותנוכה משכרו. - החזרת ימי מסיק הזיתים תהיה על חשבון ימי חופשות החורף והאביב בלבד, ולא על חשבון ימי החופשה השבועית וימי חופשות החגים. - אין לקצר יום לימודים עבור פעילויות חינוכיות בית ספריות. כי צריך לפעול לפי חוזר מנכ"ל חוזר מנכ"ל לשעות הפעילות במוסדות - החלפה. 0043 ' החינוך הרשמי של מדינת ישראל הוראת קבע מס - בתי הספר ביישובים המעורבים שלא יפעלו במתכונת איחוד חגים מחויבים להציג למנהלת האגף תוכנית לשמירה על מכסת ימי בהערות ולקבל את אישורה. התוכנית תוגש למנהלת האגף לאחר תיאום עם הסתדרות המורים, 2 הלימוד המחייבת בהתאם לסעיף ארגון המורים, מפקח הכולל ונציג המורים. פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג , בכל מוסדות החינוך. 1.9.2022 , ) תיפתח ביום חמישי, ה' באלול התשפ"ב 2023-2022( שנת הלימודים התשפ"ג 073-3938318 ' לבירורים אפשר לפנות ללשכת מנהלת האגף לחינוך הדרוזי והצ'רקסי, טל

12

משרד החינוך 9100201 , מיקוד 292 , ירושלים מען למכתבים ת"ד 34 שבטי ישראל 0733933066 טלפון

ד"ר יפעת שאשא-ביטון

שרת החינוך המנהל הכללי

יגאל סלוביק

הנהלת משרד החינוך סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי מנהלת אגף בכיר דוברות,תקשורת והסברה

073-3931729 073-3933094 073-3932777 073-3931171 073-3931643 073-3931432 073-3933009 073-3931256 073-3932109/8 073-3935107 073-3731077 073-3931054 073-3934503 073-3933026 073-3931495 073-3935222 073-3932097 073-3931270 073-3935124 073-3933003 073-3931821 073-3931732 073-3931291 073-3934408

אינה זלצמן, בפועל

מיכל צדוקי יניב זוהר

חשב בכיר

עו"ד אילת מלקמן

יועצת משפטית המדען הראשי

ד"ר מירי שליסל

יו"ר המזכירות הפדגוגית

משה שגיא אייל רם

סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה סמנכ"ל ומנהל מינהל חינוך טכנולוגי מנהל מינהל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר כוח אדם בהוראה סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר חירום,ביטחון ובטיחות מנהל מינהל רישוי, בקרה ואכיפה מנהלת אגף בכיר תפעול, רכש ולוגיסטיקה מנהלת אגף בכיר מטה הרפורמה לחוק החינוך המיוחד וההכלה וההשתלבות בחינוך הרגיל מנהל אגף בכיר מוסדות תורניים

סוניה פרץ

אריה מור גור רוזנבלט

נתנאלה בן נעים

מירי נבון

עמוס צייאדה

דויד גל

מנהל אגף בכיר בחינות

עבדאללה חטיב עו"ד ענת אורנשטיין

מנהל אגף בכיר חינוך במגזר הערבי מנהלת אגף בכיר משמעת וטוהר המידות מנהלת אגף בכיר (שירות פסיכולוגי ייעוצי ) מנהל אגף בכיר (ארגון מוסדות חינוך) מנהלת אגף בכיר הכשרה והתמחות עו"ה מנהל אגף בכיר תוכניות לאומיות מערכתיות מנהל אגף בכיר תקציבים

דודי מזרחי עינב לוק מנחם מזרחי איריס וולף מוהנא פארס

הרשות הארצית למדידה ולהערכה (ראמ"ה) מנכ"לית

073-3937703

ד"ר חגית גליקמן

מחוזות המשרד מנהל מחוז ירושלים ומנח"י מנהל מחוז דרום מנהלת מחוז תל-אביב מנהלת מחוז מרכז מנהל מחוז חיפה מנהלת מחוז צפון

073-3934354 073-3935828 073-3937024 073-3937531 073-3938416 073-3939201 073-3934159

מאיר שמעוני רם זהבי חיה שיטאי ורדה אופיר

ד"ר סער הראל ד"ר אורנה שמחון רות אלמליח

מחוז חרדי

13

יחידות סמך מנהלת המנהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער אגף בכיר כוח אדם בהוראה סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר כח אדם בהוראה סגנית מנהלת אגף בכיר כא׳׳ב (תנאי העסקה) מנהלת אגף (היעדרות מורים ותקשוב) מנהל תחום (גמלאות ופיצויים לעובדי הוראה) מנהלת תחום (תנאי שירות של עובדי הוראה) מנהלת תחום (תנועת עובדי הוראה,רישוי והסמכה) מנהלת תחום (רווחה , מינוי מנהלים עובדי הוראה) יועצת משפטית (מוסדות תורניים) סגנית בכירה ליועצת משפטית ממונה ייעוץ משפטי, מחוז תל-אביב ממונה ייעוץ משפטי, מחוז מרכז ממונה ייעוץ משפטי, מחוז דרום ממונה ייעוץ משפטי, מחוז חיפה והצפון ממונה ייעוץ משפטי, מחוז חרדי ממונה ייעוץ משפטי, מחוז ירושלים אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה מנהל אגף א׳ (אסטרטגיה ומדיניות ) מנהלת אגף א׳ (תכנון וניהול ) אגף בכיר חירום, ביטחון ובטיחות סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר חירום, ביטחון ובטיחות ס/מנהל אגף בכיר (ביטחון, שעת חירום ובטיחות) מנהל אגף (היערכות לשעת חירום) מנהל אגף (בטיחות סביבתית במוסדות חינוך) מנהל אגף בטחון ובטיחות בטיולים מנהל אגף ( ביטחון מוסדות חינוך) אגף בכיר דוברות, תקשורת והסברה מנהלת אגף בכיר דוברות תקשורת והסברה מנהלת אגף א׳ (פרסום,שיווק ויח"צ) סגנית מנהל אגף בכיר (דוברות ותקשורת) מנהל תחום (אבטחה בחינות ) ממונה על תמריצים לעובדי הוראה ייעוץ משפטי יועצת משפטית

03-6898679

אילנה נולמן

סוניה פרץ דליה מזרחי שלגית סיידוף רחל טיטלבוים שמרית ילוביץ׳ שרית ארבל איתי הדר

מיה כהן

עו"ד אילת כהן-מלקמן עו"ד מרים גראזי רוזנבאום עו"ד סופי אורטשקנזי

עו"ד סימה אדיב עו"ד סימה אגינסקי עו"ד יוסי אפשטיין עו"ד בלה רדונסקי עו"ד רויטל שרון עו"ד לירון ניסן ספרד

הילה לנקרי מיוסט

אריה מור אריה לשם שאלתיאל רם רותם זהבי רמי ספיר יוסף עמירה ניר יפתח

מיכל צדוקי-דז׳ורינסקי

חגית כהן

מ"מ מיטל אדרי כהן

ביקורת פנימית המבקר הפנימי

דודי כהן

מקסים אנדרונוב

מנהל תחום בכיר(ביקורת פנימית)

14

מדען ראשי מדען ראשי

אגף בכיר משמעת וטוהר המידות מנהלת אגף בכיר משמעת וטוהר המידות מנהל תחום (משמעת וטוהר המידות)

עו"ד ענת אורנשטיין

לבני קאהן

מנהל עובדי הוראה סמנכ"ל ומנהל מינהל עו"ה

איל רם

איריס וולף עדי קורסיה עינת רום ד"ר לילי רוסו

מנהלת אגף בכיר הכשרה והתמחות מנהל אגף א׳ (תקציב ומנהל עובדי הוראה) מנהלת אגף א׳ (פיתוח מקצועי עובדי הוראה) מנהלת אגף א׳ (הכשרה אקדמית וקשרי מל"ג ות"ת)

מזכירות פדגוגית יושבת ראש המזכירות הפדגוגית

ד"ר מירי שליסל סגנית יו״ר המזכירות הפדגוגית ומנהלת אגף א׳ (פיתוח פדגוגי) דליה פניג מנהל אגף בכיר (תוכניות לאומיות מערכתיות) מוהנא פארס מנהלת אגף א׳ (מקצועות מדעי החברה והרוח) אלירז קראוס מנהלת אגף א׳ (מקצועות מדעי הטבע) ד"ר איריס גילמור קשת מנהל אגף א׳ (שפות) משה זעפרני מנהל אגף א׳ (מקצועות המורשת) יובל אוליבסטון מנהלת אגף (ספרי לימוד) חגית הרשטיג מנהל אגף בכיר (חינוך במגזר הערבי) עבדאללה חטיב מנהלת אגף (חינוך במגזר הדרוזי) איה חיראדין מנהל פדגוגי סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי אינה זלצמן, בפועל מנהלת אגף בכיר (שירות פסיכולוגי ייעוצי ) עינב לוק מנהלת אגף (ייעוץ) זהרה פלורסהיים מנהלת אגף (לקויות למידה והפרעות קשב) דני ז׳ורנו פרסיאדו מנהלת אגף (פסיכולוגיה חינוכית) ד"ר חוה פרידמן מנהלת אגף (תוכניות סיוע ומניעה) הילה סגל מנהלת אגף א׳ (חינוך קדם יסודי) אורנה פז מנהלת אגף א׳ (חינוך יסודי) אתי סאסי מנהלת אגף א׳ (חינוך על יסודי) דסי בארי מנהלת אגף א׳ (חינוך מיוחד) רחל אברמזון מנהל אגף (תלמידים מחוננים ומצטיינים) מנחם נדלר מנהל אגף (זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח) מקס אבירם מנהלת אגף (יישומי חוק ומדיניות במערכת החינוך) סימה עובדיה-פורצנל מנהלת אגף (מו"פ, בתי ספר ניסויים ויוזמות) מירב זרביב מנהלת אגף (קליטת תלמידים עולים) טירה גלינויר מנהל אגף א׳ (חינוך ילדים נוער בסיכון) חיים מויאל מנהל אגף בכיר (בחינות) דויד גל מנהל אגף בכיר (ארגון מוסדות חינוך) מנחם מזרחי מנהלת תחום קידום בריאות במוסדות חינוך אפרת לאופר

15

מנהל כלכלה ותקציבים סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים מנהל אגף בכיר (תקציבים) מנהל אגף א׳ כלכלה וסטטיסטיקה מינהל הפיתוח סמנכ"ל ומנהל מינהל הפיתוח מנהלת אגף א׳ (בינוי מוסדות חינוך) מנהל אגף א׳ (הצטיידות והסעות) מינהל הנוער סגן מנהל (חברה ונוער,פדגוגיה וניהול) מנהל אגף (של"ח וידיעת ארץ) מנהל אגף (חברה ונוער בחברה הערבית) מנהלת אגף (תכנים,תוכניות הדרכה והשתלמויות) סגנית מנהל מינהל החינוך הדתי (פדגוגיה) סגנית מנהל מינהל החינוך הדתי מנהלת תחום(חינוך קדם-יסודי ממלכתי-דתי ) מנהל תחום (חינוך יסודי ממלכתי-דתי) מנהל תחום (חינוך על-יסודי ממלכתי-דתי) מינהל חינוך טכנולוגי סמנכ"ל ומנהל מינהל חינוך טכנולוגי מנהל אגף (מגמות מדעיות הנדסיות) מנהל אגף (מגמות מקצועיות והסמכות) מנהל אגף (תשתיות תקשוב,טכנולוגיות ומדעיות) מנהל אגף (מצוינות בחינוך הטכנולוגי) מינהל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע מנהל מינהל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע מנהל חינוך דתי מנהלת מינהל החינוך הדתי

משה שגיא דודי מזרחי יואב אזולאי

גדי מארק, בפועל אילנית שושני

שמעון אבני

אברהם בן שושן אלי שיש ג׳לאל ספדי רות קנולר לוי

שושנה נגר-מינוי בפועל

מיכל דה-האן אתי אורלב אסתר חטב

בועז קולומבוס

ד"ר אהרון שחר יעקב שינבוים סמי שמואל קפלן

יגאל דור

מנהל רישוי, בקרה ואכיפה מנהל מינהל רישוי, בקרה ואכיפה מנהל אגף א׳(רישוי ומוסדות חינוך) מנהל אגף א׳ (ביקורת וכספים)

גור יהודה רוזנבלט

פארס טויל חגי יששכר כץ אלון שרון יניב זוהר סיגל זנטי שירה שושני מיכל קפלן יוני נוטקיס

מנהל אגף א׳ (בקרה) לשכת החשב חשב משרד החינוך סגנית חשב בכיר סגנית חשב בכיר סגנית חשב בכיר סגן חשב המשרד

סגן חשב בכיר איל אביטל מנהל תחום בכיר (הוצאות ותשלומים לספקים,שלטון המקומי ולבעלויות) טל ביבס מנהלת תחום בכיר (תיאום משכורות עובדי הוראה) תמר כהן

אגף פניות ותלונות הציבור מנהל אגף פניות ותלונות הציבור

שבתאי כהן

16

מחוזות המשרד

מחוז דרום 073-3935500 : , טל 8489312 ב"ש 4 קריית הממשלה, רח' התקוה מנהל מחוז דרום

רם זהבי ניר שמואלי אושרה שלייפר הרב דוד חטויל יצחק רוס, בפועל אורנה עסיס

סגן מנהל מחוז דרום מפקחת מחוז הדרום מפקח חינוך דתי מנהל חברה ונוער במחוז

מנהלת תחום (תקן מוסדות חינוך - מחוזי) מנהל תחום כוח אדם בהוראה מרכזת בכירה קשרי ציבור מחוזי מנהל תחום ביטחון,בטיחות ושעת חירום מנהלת תחום הסעות

רותם אוזן ליהי סולומון סוזי בן הרוש

רודברג יששכר שי פבל אוריצקי

חשב מחוז

מחוז מרכז 073-3936000 : , טל 6706055 , יד אליהו - ת"א 2 רח' השלושה מנהלת מחוז מרכז

ורדה אופיר שושנה גוטמן

סגנית מנהלת מחוז מרכז מפקחת מחוז (מרכז) מפקח חינוך דתי מנהלת חברה ונוער במחוז מנהלת תחום תקן מוסדות חינוך מנהלת תחום כוח אדם בהוראה

הרב ברטוב גד

ויקי ניצן דקלה לוי אלה אסרף

יוכי גמליאל-נגר שלומציון מאירוביץ׳

מנהלת תחום הסעות

מרכזת בכירה קשרי ציבור מחוזי מנהלת תחום ביטחון,בטיחות ושעת חירום

לימור לביא עידית עזר

חשבת מחוז

מחוז ירושלים 073-3934444 : , טל 9546434 ירושלים 22 רח' כנפי נשרים מנהל מחוז ירושלים ומנח"י

מאיר שמעוני שלומציון עמראני עמליה ליידרמן

סגנית מנהל מחוז ירושלים מפקחת מחוז (ירושלים) מפקחת מחוז (מנח"י) מפקח חינוך דתי במחוז (מנח"י) מפקח חינוך דתי במחוז ירושלים מנהלת חברה ונוער במחוז מנהלת תחום מוסדות חינוך מנהלת תחום כוח אדם בהוראה מנהלת תחום הסעות מרכז בכיר קשרי ציבור מחוזי

יפה ישר גיל ברדוגו

אלכס גליקסברג יפה צדקיהו ליאורה כהן

רות כהן שאול פאר עידו לוי

מנהל תחום ביטחון,בטיחות ושעת חירום

אליקים שליכטר

חשב מחוז

17

מחוז תל-אביב 073-3937000 : , טל 6706055 , יד אליהו - ת"א 2 רח' השלושה מנהלת מחוז תל אביב

חיה שיטאי אבי הראל רונית זכאי

סגן מנהלת מחוז תל אביב מפקחת מחוז תל אביב מפקחת חינוך דתי מנהל חברה ונוער במחוז מנהלת תחום תקן מוסדות חינוך מנהלת תחום כוח אדם בהוראה מנהלת תחום הסעות מרכז בכיר קשרי ציבור מחוזי

רבקה הלינגר, בפועל

עדי אורן מרים עטרי שלומית איבן יפעת שוחט אברהם קצובר

קרן וייס דלית להב

מנהלת תחום ביטחון, בטיחות ושעת חירום

חשב בכיר

מחוז חיפה 073-3938000 : , טל 3309519 א חיפה 15 קרית הממשלה, בניין ב' (בניין המפרס) רח' פל-ים מנהל מחוז חיפה ד"ר סער הראל סגן מנהל מחוז חיפה חיים יעקב מפקחת מחוז חיפה סיגל כהן מפקחת חינוך דתי ירדנה אלון מנהלת חברה ונוער במחוז עינב יניב שוורץ מנהלת תחום תקן מוסדות חינוך דיאנה סולימאן מנהלת תחום כוח אדם בהוראה חגית מוסקוביץ מנהלת תחום הסעות מירב קורקוס מרכזת בכירה קשרי ציבור מחוזי כרמלה קנר מנהל תחום ביטחון, בטיחות ושעת חירום רן קליימן חשב מחוז אביחי רוזנפלד מחוז צפון 073-3939000 : , טל 1767203 נצרת עלית 5 בית הממשלה, רח' הגלבוע מנהלת מחוז צפון ד"ר אורנה שמחון סגן מנהלת מחוז צפון מאיר גבאי מפקח מחוז צפון אמיר מיכאל מפקח חינוך דתי שלום אדרי, בפועל מנהל חברה ונוער במחוז מגל ברוך מנהלת תחום תקן מוסדות חינוך איריס גנון מנהל תחום כח אדם בהוראה ג׳מאל כבישי מנהלת תחום הסעות אטה טומסיס מרכזת בכירה קשרי ציבור מחוזי שרון אביטל גולדהמר מנהל תחום ביטחון,בטיחות ושעת חירום חיים אדרי חשבת מחוז אווה צנטר מחוז חרדי 073-3934000 : , טל 9546434 ירושלים 22 רח' כנפי נשרים מפקחת על-יסודי בחינוך החרדי רות אלמליח

18

מאיר אסרף אורה חג׳ז דניאל ירמיהו יוני נוטקיס

מנהל חברה ונוער במחוז מנהלת תחום כוח אדם בהוראה מנהל תחום ביטחון,בטיחות ושעת חירום

סגן חשב

מנהלי תחומי דעת

איילת סיידלר ד"ר בת ציון לוי דוריס עובדיה בצלאל קופרוסר עינת אוחיון משולם יוספה כהן אברהם יחיעם ד"ר ברקאי סיגל ד"ר אפרת זילבר ד"ר פנינה הירש ראויה ברבארה סיגלית שושן מירב בראוטבר-פסט יעל נדלר שי סעדון

מנהלת תחום דעת תנ"ך ממלכתי דתי מנהלת תחום דעת אנגלית יסודי ועל יסודי

מנהלת תחום דעת צרפתית מנהל תחום דעת מוזיקה מנהלת תחום דעת (אזרחות)

מנהלת תחום דעת (תושב"ע ומשפט עברי) מנהל תחום דעת (הנדסת תוכנה ומדעי מחשב) ממונה על החינוך הלשוני ממלכתי דתי מנהלת תחום דעת הוראת האמנות מנהלת תחום דעת לימודי ארץ ישראל

ממונה על מגמות ניהול עסקי והנדסת תעשייה וניהול,ומפמ"ר מפקחת על הוראת מגמת חינוך ומערכת בריאות מנהלת תחום דעת שפת אם ערבית במגזר הערבי

מנהלת תחום דעת ערבית מנהלת תחום דעת הוראת ספרות מנהלת תחום דעת מתמטיקה על יסודי מנהל תחום דעת הוראת הלשון העברית מנהל תחום דעת תרבות יהודית ישראלית מנהלת תחום דעת תקשורת וקולנוע מנהלת תחום דעת מחול

נרית כץ

הילה קובריגרו פנחסי

תומר בוזמן יובל סרי

ד"ר איבנה רטנר

דליה הלוי

ממונה על חוזרי מנכ"ל ומנהלת תחום דעת עברית חינוך לשוני יסודי מנהל תחום היסטוריה במגזר הערבי הבדואי מנהל תחום דעת ספרות ערבית במגזר הערבי מנהל תחום דעת מחשבת ישראל ממונה על מגמות עתירות מדע,ומפמ"רית ביוטכנולוגיה

ד"ר קאסם דראושה ד"ר מוחמד זידאן ד"ר יוחאי רודיק יהודית דסקלו

ג׳מיל חטיב יהודה זולדן אלי דורי

מנהל תחום דעת מורשת דרוזית מנהל תחום דעת תושב"ע

מנהלת תחום דעת גיאוגרפיה,אדם וסביבה מפקח על הוראת מגמת תיירות מנהלת תחום דעת הוראת מדע החברה מנהל תחום דעת ממונה על החינוך הגופני מנהל תחום דעת מגמות טכנולוגיות ותקשורת מנהלת תחום דעת היסטוריה ממלכתי דתי

ד"ר אלון גלבמן דניאלה פרידמן יוסף בר-דוד בלהה גליקסברג גיא דגן

ענת צידון

מנהלת תחום דעת מקרא מנהלת תחום דעת כימיה

ד"ר דורית טיטלבאום ד"ר האני מוסא

מנהל תחום דעת עברית במגזר הערבי מנהל תחום דעת היסטוריה במגזר הדרוזי

ג׳יהאן פרהוד

19

ד"ר אורנה כץ-אתר ד"ר דורית נריה וופא מועדי ד"ר צבי אריכא ד"ר טלי יניב ד"ר אירית שדה עינת קריצמן סאמיה אבו חיט אפי וישניצקי לוי ד"ר אנבסה טפרה אירנה ליברמן שלומי אדמונד אחנין ד"ר ירון דופלט רונית פרץ בילי פרידמן

מנהלת תחום דעת היסטוריה

מנהלת תחום דעת מתמטיקה קדם-יסודי ויסודי מנהלת תחום דעת הוראת ערבית לדרוזים

מנהל תחום דעת פיסיקה מנהל תחום דעת ספרות לשון מנהלת תחום דעת ביולוגיה

ממונה מגמות ומפמ"ר (אומנויות ועיצוב המוצר)

מנהל תחום דעת לימודי הסביבה

מנהלת תחום דעת (מדע וטכנולוגיה בנתיב העיוני) מנהל תחום דעת מדעים יסודי וחטיבת ביניים מנהל תחום דעת הוראת התיאטרון מנהל תחום דעת אמהרית ומורשת יהדות אתיופיה ממונה (הוראת מגמה – חשמל ואלקטרוניקה) מנהל תחום דעת(מגמת הנדסת אלקטרוניקה וחשמל מנהל תחום דעת(מגמת הנדסת מכונות)

20

ארגון המורים: מטרות ומוסדות עורך - רן ארז

. ארגון המורים: 1 . תחילה נקרא: ארגון 1958 ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, בסמינרים ובמכללות נוסד בשנת מורי בתי ספר התיכוניים, המקצועיים והחקלאיים, אולם בועידה החמישית הוחלט להסב את שמו לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים. לא היה זה שינוי שם בלבד, כי מאז הפך הארגון לגוף המאגד בתוכו את כלל המורים במערכת החינוך העל יסודי (כיתות ז'-יד'), ובכלל זה את מורי השל"ח. מאוחר יותר, בתשמ"ד, כאשר הצטרפו גם מורי הסמינרים והמכללות , שונה שוב שמו של הארגון, לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים בסמינרים ובמכללות. . מטרות הארגון: 2 א. מתן הגנה מקצועית למורה במערכת החינוך העל יסודי, תוך חתירה לשיפור תנאי עבודתו ושכרו. ב. העלאת הרמה החינוכית ורמת הלמידה במוסדות החינוך העל יסודי בארץ. . מוסדות הארגון: 3 א. הוועידה הארצית מהווה את המוסד העליון של הארגון. חברי המועצה נבחרים מקרב חברי 59 . ב. מועצת הארגון היא הגוף העליון בתקופה שבין וועידה לוועידה הוועידה. חברי ההנהלה נבחרים ע"י המועצה. 8- ג. הנהלת הארגון - יו"ר הנהלת הארגון ו ד. ועדת הביקורת נבחרת ע"י הוועידה הארצית ומספר חבריה כמספר הסניפים. ה. בית דין חברים - נבחר ע"י הוועידה הארצית ומספר חבריו נקבע עפ"י מספר הסניפים. הבחירות לכל אחד מהמוסדות הן אישיות וחשאיות. . סניפי הארגון: 4 א. כמרכזי הפעילות בסניפים מכהנים מזכירי הסניפים. ב. מזכירי הסניפים מתמנים ע"י ההנהלה הארצית, מבצעים את מדיניותה והוראותיה, ומטפלים בענייניהם של החברים, כל אחד בסניפו. המורים הגמלאים זכאים לקבלת כל השרותים אותם מעניק הארגון למורים פעילים, בסניפי הארגון ע"י מזכירי הסניפים. תקנון ועד המורים . בחירות וכהונה: 1 א. ועד המורים בביה"ס נבחר בבחירות אישיות וחשאיות. האסיפה הכללית בביה"ס רשאית להחליט אם הבחירות הן אחת לשנה, או אחת לשנתיים. תקופת הכהונה היא בין החודשים אוקטובר של השנה הנתונה לנובמבר של השנה שלאחר מכן. רצוי שהוועד החדש יבחר לתקופה נוספת אחד מחברי הוועד היוצא, כדי לשמור על המשכיות בפעולות הוועד. באסיפה הכללית בביה"ס תיבחר ועדת קלפי בת שלושה חברים, שיקיימו את הבחירות ויודיעו על תוצאותיהן, לא יאוחר משלושה ימים לאחר שהתקיימו. ב. בשאלות הקשורות בפתיחת שנת הלימודים, גביית מיסי חבר, רישום חברים חדשים ושמירת קשר עם , רשאים להיבחר מורים הקבועים 3-5 מוסדות הארגון, יטפלו חברי הוועד היוצא. מספר הנבחרים לוועד בביה"ס, מתפטר אחד מחברי הוועד או יותר, ניתן לצרף לוועד חבר או חברים נוספים. . סמכויות הוועד: 2 הועד הינו אורגן של ארגון המורים, יונק את סמכותו מארגון המורים ופועל עפ"י הוראותיו, כפי שנמסרות ועד המורים הוא הגוף המקשר בין חבר מהשורה לבין מוסדות הארגון, קרי: ההנהלה ע"י נציגי הארגון. והמועצה. אין ועד מורים רשאי להכריז על סכסוך עבודה. סמכות זו נתונה בידי ההנהלה הארצית. ההנהלה היא המחליטה על סכסוך עבודה, לאחר שחבריה ישתכנעו, כי זו הדרך להגיע לפתרון בעיה זו או אחרת. אין ועד המורים רשאי לחתום על הסכמי עבודה או לוותר על זכויות מזכויות המורים שמכוח חוק, או מכוח הסכמים קיבוציים או מכוח נוהלי עבודה.

21

בשאלות הקשורות לחבר יחיד יפעל הוועד כדלהלן: א. ליבון הנושא עם החבר הנוגע בדבר ושיחה עם מנהל ביה"ס. ב. בשיחה יטלו חלק: החבר, מנהל ביה"ס ו/או נציג המעסיקים. ג. לאחר מכן יקיימו חברי הוועד שיחה עם מזכיר/ת הסניף במחוז, ידווחו לו וייוועצו בו. אם לא עלה בידי הוועד להסדיר העניין, ימשיך בטיפול מזכיר/ת הסניף. בשלושה מקרים יהא ועד המורים רשאי לפעול על דעת עצמו: א. תגובה על אי תשלום שכר עבודה במועד, וזאת בהתאם להנחיות, שהועברו בזמנו ע"י הנהלת הארגון. ב. תגובה של אלימות פיזית או מילולית כנגד מורה ע"י תלמיד או ע"י גורם מחוץ לביה"ס, תגובה על פגיעה בכבודו של מורה ע"י אחד מחברי הנהלת ביה"ס, באורח פומבי לעיני מורים או תלמידים. ועד מורים רשאי לכנס, לאלתר, אסיפת מחאה בשעות העבודה. אשר לתגובות נוספות, על כך יבואו חברי הוועד בדברים עם מזכיר הסניף שבמחוז. ג. כאשר מורה חבר ארגון הפר שביתה, שהוכרזה ע"י ארגונו, ידווח ועד המורים למזכיר הסניף. . כניסה לעבודה: 1 מורה המתחיל עבודתו בבי"ס חדש יקפיד על קבלת כתב מינוי שבו יפורטו היקף משרתו ותנאי עבודתו לאותה שנה (מספר ימי עבודה במשך השבוע, תפקידים שונים וכו'), כל זאת כדי למנוע אי הבנות במהלך עבודתו. . שינויים בתנאי עבודתו של מורה קבוע: 2 מורה קבוע בביה"ס , שהוצעו לו שינויים בתנאי העסקתו ע"י המעסיק או ע"י הנהלת ביה"ס, ידאג לסיכום הדברים בכתב. מומלץ לפני חתימה על מסמך להיוועץ עם נציג ארגון המורים. . קביעות בעבודה: 3 א. מורה בעל רשיון הוראה קבוע ייחשב קבוע במקום עבודתו, לאחר סיום שתי שנות עבודה באותה בעלות, מבלי שפוטר. ב. מורה בעל רשיון הוראה קבוע, שהיה במעמד של מורה קבוע והחליף מקום עבודתו, ייחשב קבוע במקום עבודתו החדש, אם סיים שנת עבודתו הראשונה ולא פוטר. ג. מורה, שאינו בעל רשיון הוראה קבוע, ייחשב קבוע במקום עבודתו, לאחר סיום שלוש שנות עבודה באותה בעלות, אם לא פוטר. עם תחילת עבודתו בשנה הרביעית יקבל קביעות בבית הספר. אין עובדה זו מזכה אותו בקבלת רשיון הוראה קבוע. . נוהל פיטורי מורים: 4 א. מועדי פיטורי מורים בחודש מאי של אותה שנה. 31- . בעלות שהחליטה לפטר מורה זמני תודיע לו על כך לא יאוחר מ 1 במאי, זכותו להמשיך בעבודה בשנת הלימודים הבאה. במקרה 31- מורה שלא קיבל הודעה בכתב עד ה של ספקות לגבי תאריך משלוח ההודעה, התאריך הקובע יהיה היום בו הוחתם מכתב הפיטורין ע"י הדואר. החובה להודיע בכתב על פיטורי מורה חלה על הבעלות. ביוני של אותה שנה. 30- . על מורה המתפטר מעבודתו להודיע על כך בכתב למעבידו, לא יאוחר מה 2 ב. פיטורי מורים בתקופת הנסיון . אין לפטר מורים במרוצת שנת הלימודים. אם מתעוררות בעיות מכל סוג שהוא, יש לבוא בדברים 1 עם נציגי הארגון. . שנת עבודתו הראשונה של המורה היא בגדר נסיון, לכן אין הפיטורין טעונים המלצה או הנמקה 2 של מפקחים, אך המעסיק מחויב לערוך שימוע למורה. קבלת עבודה, תקופת נסיון, קביעות בעבודה נוהלי פיטורין, הפחתת שעות, פיצויי פיטורין פרטים נוספים בנושאים השונים באתר ארגון המורים

22

. אין לפטר מורה בעל רשיון הוראה קבוע בשנת הנסיון השנייה, אלא רק בהמלצה בכתב של שני 3 מפקחים לפחות, מטעם משרד החינוך. המלצה מעין זו תתקבל, רק אם ביקר מפקח אחד בארבעה משיעוריו (לפחות) של המועמד לפיטורין (שיעורים מלאים!), ומפקח נוסף ביקר בשני שעורים נוספים, וזאת במרוצת שנת הלימודים. אך כל זה בתנאי שהשניים לא יבקרו יחדיו, לא באותם שיעורים ולא באותו יום. הביקורים ייעשו במפוזר, דהיינו, לא פחות מאשר בשני ימים שאינם רצופים, ולא יותר מאשר בשני שיעורים באותו יום. לא יפוטר מורה בתום שנת הנסיון עפ"י נוהל זה, הופך הוא קבוע במקום עבודתו בתום השנה השנייה לעבודתו. . תקופת הנסיון של מורה בעל רשיון הוראה זמני היא שלוש שנים. פיטוריו על כן, אינם טעונים 4 המלצתם של מפקחים, וניתן להפסיק עבודתו בכל אחת משלוש השנים הראשונות לעבודתו. . מורה בעל רשיון זמני, בשנה השניה או השלישית לעבודתו, העתיד לקבל רשיון הוראה קבוע, חייב 5 בינואר של אותה שנה. הודיע המורה במועד, והוענק לו 1- להודיע על כך בכתב להנהלת ביה"ס עד ה רשיון הוראה קבוע, פיטוריו בתום אותה שנה יהיו טעונים המלצת מפקח אחד בלבד, לאחר שביקר לפחות בשניים משיעוריו ובמרווח זמן של שבועיים לפחות. (זו עמדת הארגון במקום בו אין הסכם אחר). . פיטורין של מורה קבוע טעונים החלטה של ועדה פריטטית, שחברים בה נציגי משרד החינוך, 6 הבעלות וארגון המורים. בכל מיקרה יש לקיים הליך שימוע. ג. הגבלת פיטורין: למרות כל האמור בסעיף ב' דלעיל, אין לפטר מורה בהריון הנמצאת במקום עבודתה בתקופת הנסיון. . בכל מיקרה יש 208 סעיף 9/ נוהלי פיטורין של עובדת כנ"ל כפופים לאמור בחוזר המנהל הכללי ל"ה לקיים הליך שימוע. . הפחתת שעות: 5 א. אין להפחית שעות ממשרתו של מורה, מכל סיבה שהיא, באמצע שנת הלימודים. (נכון גם לגבי מורה לא קבוע). ב. אין להפחית שעות ממשרתו של מורה קבוע. ג. אם הגיע המעסיק למסקנה שיש צורך לצמצם את היקף משרתו של המורה, חייב הוא לבוא בדברים בחודש אפריל של אותה שנה, בסמוך לסיום הרשמת תלמידים 10- עם ארגון המורים. עליו לנהוג כך מ בחודש מאי של אותה שנה. 31- חדשים לביה"ס ולא יאוחר מ ד. מורה המבקש להפחית משעות ההוראה הקבועות, למשך שנה או יותר, חייב לבקש חל"ת על שעות אלה. ה. בכל מקרה של פיטורין או קיצוצי משרה, חייב המעסיק לקיים הליך שימוע. . השלמת פיצויי פיטורין: 6 (פיצויי הפיטורין ע"פ דין הם ע"ח הפנסיה). 100% עובד זכאי להשלמת פיצויי פיטורין בלבד עד כדי זכאות להשלמת פיצויי פיטורין: 6.1 א. מורה זמני שפוטר בסיום עבודתו - בתנאי שעבד שנה מלאה. ב. מורה שנאלץ להתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, (אין להתפטר מסיבה זאת אלא אך ורק לאחר התייעצות עם מזכיר הסניף או עם יו"ר המח' הפרופסיונלית). ג. ההתפטרות מחמת נסיבות כאלה ביחסי העבודה לגבי אותו עובד, שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו. חודשים מיום הלידה). 9 ד. התפטרות מורה לאחר לידה (תוך ה. העתקת מקום מגורים: ק"מ לפחות ממקום המגורים הקודם. 40- . עקב נישואים ואם מקום המגורים החדש מרוחק כ 1 . מעבר ליישוב חקלאי מיישוב שאינו חקלאי. 2 . מעבר לאזור פיתוח ממקום שאינו מוגדר כאזור פיתוח. 3 . גיוס לשירותי הבטחון. 4

23

רכיבי השכר הנכללים בחישוב פיצויים הם: 6.2 א. שכר משולב ב. תוספת עוז לתמורה ג. גמול הכשרה ד. גמולי השתלמות וכפל תואר ה. גמול תואר שני ושלישי

ו. גמול חינוך ז. גמול הדרכה ח. גמול יעוץ ט. גמול ניהול/פקוח י. גמול בגרות )1/12( יא. קצובת הבראה עובדי מדינה) 1/12 יב. קצובת ביגוד רכיבי השכר לגבי מורים שאינם ברפורמה כוללים את כל הרכיבים הנ"ל (פרט לרכיב תוספת עוז) ובנוסף רכיבים נוספים: 2 א. תוספת מיזוג רכיבים .94 ב. תוספת ימים מיום ניתוק יחסי עובד ומעביד. 15 השלמת פיצויים יש לשלם תוך 6.3 בסיס המשרה, דרגה, ותק בהוראה, תנאי העסקה פרטים נוספים לחישוב השכר ראה באתר ארגון המורים . בסיס המשרה: 1 א. בסיס המשרה לחישוב השכר למורים בבתי הספר העל יסודיים. בסיס המשרה מסגרת החינוך ״ברפורמת עוז״ 40 או 24 בכיתות ז'-י"ב )5/ (מב 17-21 בכיתות י"ג-י"ד 24 מדריכים מקצועיים )4/ (פרוט חוזר מנכ"ל מ"ב 28 חינוך מבוגרים )4/ ב. בסיס המשרה בסמינרים ובמכללות (חוזר מנכ"ל מב ש"ש. 21 - שנות ותק בסמינר 3 ש"ש. לאחר 24 - מורה בסמינר חסר תואר אקדמאי ש"ש. B.A - 21 מורה בסמינר בכתות א'-ב' ו ג' בדרגת שכר

ש"ש. M.A - 20 , המתחייב להשתלם לקראת B.A מורה בעל תואר ש"ש. 16 או ד"ר - בכל הכתות M.A מורה במכללה בעל תואר ש"ש 16 - ' או ד"ר, המועסק בכתות ג M.A מורה ב"מכללה שבדרך" בעל תואר ש"ש. 18 - ' או ד"ר, בכתות א'-ב M.A מורה ב"מכללה שבדרך" בעל תואר )5' ש"ש (מב 17-21 מורה בכתות י"ג- י"ד בחינוך הטכנולוגי . שעות גיל: 2 ש"ש (שעות פרונטליות). 2- , בסיס משרתו יקטן ב 50 א. מורה שהגיע לגיל

ש"ש (בכל מסגרות החינוך). 4 ש"ש - סה"כ 2 , בסיס משרתו יקטן בעוד 55 ב. מורה שהגיע לגיל 55 שנה או 50 ג. בסיס החישוב של שעות הגיל נעשה למורה מתחילת אותה שנת לימודים. אם מלאו לו בינואר, יהיה זכאי 1 שנה לאחר ה 55 או 50 בדצמבר של אותה שנה. אם מלאו לעובד 31 - שנה עד ה לשעות גיל רק בשנת הלימודים שלאחריה. ש"ש תיעשה בכל בסיס משרה (ראה טבלאות העסקה בעוז 4 - ש"ש 2 ד. הפחתת שעות גיל בשיעור ואופק). ה. מנהלים זכאים למחצית משעות גיל.

24

. פיזור יחידת עבודתו של המורה: 3 ש"ש פרונטליות, תוסדר עבודתו, עפ"י בקשתו, בחמישה ימי עבודה 21-24 א. מורה המועסק בשיעור של בשבוע. ש"ש פרונטליות, זכאי שהעסקתו תרוכז בארבעה ימי עבודה 17-20 ב. מורה המועסק בשיעור משרה של בשבוע. ש"ש פרונטליות, זכאי שהעסקתו תרוכז בשלושה ימי עבודה בשבוע. 13-16 ג. מורה המועסק בשיעור של שעות הוראה פרונטליות ביום, ללא הסכמת המורה. 6- ד. אין לשבץ יותר מ ש"ש). לענין 8 חלון ל 1( , , ויחסי להיקף המשרה 3 ה. מספר החלונות למשרה מלאה בטרום רפורמה הינו זה משרת אם כדין משרה מלאה. ו. אין לאפשר חלונות במסגרת הרפורמות. . דרגה: 4 קביעת דרגת שכרו של מורה היא בסמכותו של משרד החינוך , האגף לכח אדם, המחלקה לדירוג והסמכה, , ירושלים. מורה החושב כי "קופח" בקביעת הדרגה, יפנה למזכיר הסניף לבירור עניינו 15 רח' כנפי נשרים ובחינת הנושא מחדש עם משרד החינוך. . קביעת ותק בהוראה: 5 א. מורה שנכנס לעבודת ההוראה לאחר עבודה במגזר חינוכי אחר או במגזר שיש לו קרבה למקצוע אותו המורה מלמד, או לימד או עסק בתחום חינוכי אחר בחו"ל, יפנה עם העתקי כל המסמכים שבידיו למשרד החינוך כדי שיאושרו לו שנות ותק מלאות או חלקיות בהוראה. ב. מורה צובר ותק אם לימד במשך שנת לימודים אחת, לפחות שליש משרה, (שישה חודשים רצופים ימי עבודה בפועל). 150 לפחות במרוצת שנת לימודים אחת או חודשים רצופים 6 יום בפועל או 150 ג. ותק לממלא מקום: מורה ממלא מקום, שלימד בשנת לימוד אחת שעות בודדות, זכאי לשנת ותק. 300 בהיקף של שליש משרה לפחות או ד. תוספת ותק בהוראה בגין שירות חובה בצה"ל או שירות לאומי (למעט מורים חדשים ברפורמת אופק שנים) תוכר לצורך תשלום כתוספת ותק הוראה 3 חדש): תקופת שירות חובה בצה"ל (עד מקסימום חודשים לפחות (ארבעים שעות 24 על סמך הצהרת העובד. כנ"ל לגבי מורות ששרתו בשרות לאומי בשבוע לפחות). . שעות הוראה ליחידת לימוד: 6 ש"ש שנתיות. מורה ששובץ ליחידת לימוד 3 אין ללמד יחידת לימוד כלשהי במקצוע כלשהו בפחות מ ש"ש יודיע על כך למזכיר הסניף. 3 בפחות מ . איכלוס מירבי של כתות: 7 תלמידים בכתה. בכתות י"א-י"ב לא יעלה מספר 40 א. מספר התלמידים בכיתות ז'-י' לא יעלה על . בכל מקרה של אכלוס יתר, יש להודיע מיד לוועד המורים, והוא יפנה למזכיר הסניף. 38 התלמידים על תלמידים. כאשר קבוצת העבודה 20 ב. מספר תלמידים במעבדה - תקן קבוצת עבודה במעבדה הוא עד תלמידים בחט"ב. 29 תלמידים בחט"ע ועד 24 היא הכתה כולה, ניתן ללמד עד . הגנה משפטית: 8 מורה הנתבע בתביעה אזרחית או פלילית, הקשורה בעבודתו כמורה, זכאי להגנה משפטית. במקרה של תביעה כזו יפנה המורה למזכיר הסניף כדי לקבל יעוץ והפניה ליעוץ משפטי. כמו כן קיימת אפשרות לממן סיוע משפטי למורה שנפגע מהכפשות לצורך הגשת תביעת דיבה. . ביטוח מורים במסעות ובטיולים: 9 מורה היוצא ללוות תלמידים, מבוטח בביטוח תאונות אישיות במקרה מוות או נכות, החברה המבטחת , פקס: 03-9778000 ' , טל 70100 , מיקוד 282 . , שדה התעופה, נתב"ג, ת.ד 3 היא "ענבל", בית ענבל, רח' ערבה . הביטוח מכסה את המורה בתקופת הליווי מן היציאה מביתו עד לשובו הביתה. אין הביטוח 03-9778100 מכסה תאונה, המכוסה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

25

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online