קשר עין גליון 246 ירחון ארגון המורים פברואר 2015

הודעה חשובה לחברי הארגון

הדרךלמילויהבקשהלביטוחידידותיתונוחה, באמצעות טופס אינטרנטי באתר ארגון המורים / ביטוחים.

אירועי התרבות של ארגון המורים זוכים להצלחה רבה והביקוש להם רב. אנו משתדלים להגיע למצב שמרב המורים יוכלו ליהנות מאירועים אלו. רכישת הכרטיסים מתבצעת באתר האינטרנט של הארגון על בסיס "כל הקודם זוכה". מאחר שמספר המקומות מוגבל, נוצר מצב שרבים בקרב חברי הארגון נותרים מתוסכלים על כך שהם לא מצליחים לרכוש כרטיסים לאותם אירועים. כפי שפרסמנו, הכרטיסים מיועדים למורה ובן/ת זוגו בלבד והם כרטיסים מסובסדים. לצערנו, לאחרונה, בעקבות ביקורות שערכנו ,נמצא כי מורים מספר, שרכשו כרטיסים מסובסדים, מסרו אותם לאנשים שאינם חברי הארגון. תופעה זו היא תופעה חמורה ביותר ואינה מקובלת!! למורים הללו נחסמה האפשרות לרכישה באתר הארגון עד לבירור עניינם. אנו מבקשים מחברי הארגון להקפיד שרכישת הכרטיסים למופעים ולאירועים של הארגון תהיה מיועדת להם עצמם בלבד! אין לרכוש כרטיסים בשם של מורה אחר, כדי למנוע אי נעימויות לרוכשים ולמי שנרכשו הכרטיסים עבורם! לא נאפשר כניסה לאירועים למי שאינם חברי ארגון המורים) גם אם ברשותם כרטיסים (וכספם לא יוחזר. כמו כן יינקטו אמצעים משמעתיים נגד חברי הארגון שירכשו כרטיסים לאחרים. לידיעת חברי ארגון המורים! ארגון המורים דואג לבטח את חבריו בביטוחים מיוחדים, כחלק מההטבות הרבות שהם זכאים להן. להלן רשימת הביטוחים: ביטוח נסיעות לחו”ל במסגרת הסדר מיוחד עם חברת הביטוח “הראל” הביטוחהואלכלחברבארגון המורים, למשך8 ימים, חינם ! לבני משפחה מדרגה ראשונה – בן/בת זוג וילדיהם – מחירים אטרקטיביים במיוחד.

ביטוח תרופות שאינן בסל הבריאות כל המורים חברי ארגון המורים מבוטחים בביטוח תרופות שאינן בסל הבריאות, בחברת הפניקס ובמימון מלא של ארגון המורים. ההצטרפות לביטוח זה היא אוטומטית, אינה כרוכה במילוי טפסים, וכאמור, ללאעלותכספית -חינםלמורה! סכום השיפוי המרבי הוא 000,000,1 ש”ח.

קשר הודעות הארגון 12

אבי פסקל

יו"ר המחלקה למינהל, לכוח אדם ולרכש

ביטוח בריאות באמצעות הפניקס חברה לביטוח

אנו חוזרים ומבקשים מהמורים שחל שינוי במקום עבודתם ובהיקף משרתם לעדכן אותנו. העדכון יכול להיעשות במכתב, בפקס או בדוא"ל.

כל חברי ארגון המורים זכאים להצטרף לביטוח הבריאות הקבוצתי. תהליך ההצטרפות מותנה במילוי הצהרת בריאות ובכפוף לתנאי הפוליסה. בנוסף, רשאים להצטרף לביטוח בני משפחה של חברי הארגון מדרגה ראשונה ונכדים. התשלום בגין הביטוח הוא פרטני, על חשבון חבר הארגון ו/או בני המשפחה בדרך של גבייה ישירה מהמורה. לשאלות הבהרה ניתן לפנות לסוכנות הביטוח בטלפון. 1102026-30 ביטוח תאונות אישיות כל המורים חברי ארגון המורים מבוטחים בביטוח תאונות אישיות בחברת הפניקס ובמימון מלא של ארגון המורים. הפוליסה מכסה את חבר הארגון כתוצאה מתאונה אישית: בארץ ובעולם בבית, בעבודה, בחופשה ובשעות הפנאי. ביטוח אחריות מקצועית מימון הוצאות משפטיות ע”י ארגון המורים אם וכאשר נעשה או נטען שנעשה על ידי המורה מחדל לצורך ביצוע עבודתו כמורה, בשעת צרה כמו חקירה משטרתית, ועדת חקירה, הליך משמעתי, פלילי, אזרחי ומנהלי.

ביטוחים בארגון המורים

ביטוח אבדן כושר עבודה מקצועי ב”מבטחים החדשה”

מורה המבוטח בקרן הפנסיה “מנורה מבטחים” מפקיד חלק עובד בשיעור %3; %1 מהסך הנ”ל הוא בעבור רכישת ביטוח אבדן כושר עבודה מקצועי. ביטוח אבדן כושר עבודה מקצועי הוא בעבור בעיות ספציפיות של מורים (אשר אינן מוכרות לצורך נכות בקרנות הרגילות ) כגון: בעיות גב, אי יכולת עמידה בכיתה, צרידותקשה וכן אי יכולת כתיבה על הלוח וכד’.

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח נסיעות לחו”ל

ביטוח תרופות שאינן בסל הבריאות

ביטוח אבדן כושר עבודה מקצועי ב”מבטחים החדשה”

ביטוח בריאות באמצעות הפניקס חברה לביטוח

Made with