קשר עין גליון 246 ירחון ארגון המורים פברואר 2015

בבנק מסד מבינים מורים זה הזמן להצטרף לבנק מסד וליהנות מבחירה של אחת מארבע חבילות הטבה קלאסיות המתאימה לכם ולצורכיכם! הטבות קלאסיות למורים במסד

מתן למורה לחודש ₪10 - מועדון מורים חופשי לפעולות עו"ש ללא הגבלה וגם פיקדון "ריבית במיידית" ₪50,000 סוגרים פיקדון של עד * ל-3 שנים ומקבלים %5.2 ריבית מראש לעו"ש תמורה למורה פטור מעמלות עו"ש - עמלת פקיד/ערוץ ישיר/השלמה למינימום במט"י בחודש בכרטיס אשראי בנקאי** ₪2,500 מותנה בשימוש של וגם עד 5 פנקסי צ׳קים חינם בשנה, למשך שלוש שנים וגם הנחה מדמי ניהול פיקדון ני"ע (דנ"פ) לשלוש שנים (%4.0) או

שי למורה לחודש ₪10 - מועדון מורים חופשי לפעולות עו"ש ללא הגבלה וגם ₪30,000 4 - עד U הלוואת ללא ריבית והצמדה לתקופה של עד שנתיים

או

או

דורון למורה לחודש ₪10 - מועדון מורים חופשי לפעולות עו"ש ללא הגבלה וגם אוברדראפט חינם בגובה המשכורת ל-3 שנים וגם הלוואת רווחה לכל מטרה בריבית שנתית קבועה ₪9,000 עד של %4.2 להחזר במשך שנתיים

או

עכשיו במסד! יש לנו משכנתא מצוינת בשבילך!

חייג: 3353 *

כל ההטבות ללקוחות המצטרפים והמנהלים חשבון עו"שמשכורת בבנק בגובה ומעלה למשך 63 חודשים. בתנאי ההלוואות, שיעור הריבית ושאר ₪4,000 ההטבות עשויים לחול שינויים מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק, למצב בשוק ההון והוראות החוק. כל האמור אינו בגדר של ייעוץ השקעה, המלצה ו/או חוות דעת, אלא נועד לשמש הבהרה והסברה בלבד ואינו מהווה תחליף למידע אישי הניתן בסניף הבנק וכפוף להוראות החוק. מתן ההלוואות נתון לשיקול הבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיק בכל עת. ריבית הפריים נכון ל-4102.01.72 הינה%57.1. *בניכוי מסכחוק. **אשראי בנקאישהונפקע"י בנקמסד.

הבנקשל המורים

Made with