קשר עין גליון 246 ירחון ארגון המורים פברואר 2015

מרכז ההשתלמויות אזור נגב - דרום maggys@igm.org.il | 08-6272573 : פקס | 08-6252772/3 :' טל | רכזת: מגי שלו | 365 : קוד

באר שבע – מרכז מורים, שד' רגר 58

06 שעות

"צליל מיתר" – שימוש נכון בקול

יום א'

קשר הודעות הארגון 18

65 ש' (אחה"צ)

נפלאות התזונה

06 ש'

"פתיל החיים" – פיתוח חוסן נפשי

יום ג'

כשכושר ואושר נפגשים בהולמס פלייס

65 ש' (רשות) 65 ש' (רשות)

יום ד' אומנות הבישול והאפייה

"למדי למקסם את יופייך" – טיפוח היופי ב"רווית אסף"

יום ה'

– עיצוב וחיטוב הגוף (רשות, בכל ימות השבוע) "החיים בתנועה"

אשדוד – סניף ארגון המורים בבית האופרה – האורגים 52

06 ש' (בוקר) 65 ש' (רשות)

יום ב' חינוך לבריאות ולתזונה נכונה

"למדי למקסם את יופייך" – טיפוח היופי ב"רווית אסף"

יום ד'

לבעלי תואר שלישי: מגיע לכם מענק!

הבהרה בהמשך לפרסום הקודם מגיליון 542

ארגון המורים בבתיה”ס העל-יסודיים המאגד יותר מ-85 אלף חברים אקדמאים מעוניין שהספרייה המקצועית תשמש כלי מקצועי למורים ולמחנכים. בעלי תואר שלישי המעוניינים בפרסום עבודת הדוקטורט שלהם מתבקשים לשלוח אלינו עמוד תקציר של עבודתם, ובו התגיות (מילות המפתח) שלפיהן יהיה אפשר לחפש את נושא העבודה. כדי לקבל מענק לעידודמוריםחוקרים, בסך 000,2 ש”ח, יש לצרף לתקציר את עבודת הדוקטורט . יש לצרף גם את תצלום PDF עצמה, בפורמט .kerenyeda@igm.org.il : נוסף על כך מורים בעלי תואר שלישי המעוניינים לפרסם מחקרים שלהם בנושא של חינוך והוראה מוזמנים לשלוח אותם אלינו, לפי הכתובת הנ”ל, בכותרת: “מחקרים”. למחקר יש לצרף את תקציר המחקר ובו תגיות (מילות מפתח) ותצלום של הכותב/ת. מתוך תקצירי העבודות שיישלחו אלינו לצורך הפרסום באתר ייבחרו תקצירים לפרסום מקביל ב”קשר עין”, בהסכמת המורה. אנו קוראים לכם להיענות לפנייתנו כי אנו מאמינים שככל שיכיר הציבור הרחב את עבודתכם, יהיה בה כדי להפרות את העשייה החינוכית ולהשביח את תהליך ההוראה בבתי הספר העל-יסודיים.

המחלקה לקרן ידע של ארגון המורים ממשיכה ליזום פרויקטים, ומרחיבה את פעילותה לתחומים נוספים, ובכללם תחום המחקר. בזמן האחרון הקימה המחלקה ספרייה דיגיטלית במטרה לאסוף מחקרים ועבודות דוקטורט שנעשו בידי חברי ארגון המורים ולתעד אותם. התיעוד של עבודות המחקר במסגרת הלימודים לתואר שלישי יתויק בספרייה הדיגיטלית, הנגישה / קרן ידע. www.igm.org.il : באתר ארגון המורים כוונתנו היא שהספרייה תכלול את כל החומר שיש בו תרומה של חברי ארגון המורים לתחום החינוך וההוראה.

בוריס מנור

מנהל המחלקה למחקר ופיתוח / קרן ידע אפשר לפנות אל המחלקה לקבלת שירות בין השעות 15:30 - 14:00 בטל' : 4676017-30

הכותב/ת. כתובת המייל

Made with