קשר עין גליון 246 ירחון ארגון המורים פברואר 2015

משמעות משמעותית מגיעה תמיכה ליוזמה שיוצרת

מורים, גננות וצוותי חינוך, אם בוערת בכם התשוקה לקדם יוזמה חינוכית משמעותית, הצטרפו אלינו! קול קורא ליוזמות לשנת תשע"ו מסלול: מקפצה לחינוך התמיכה תינתן ליוזמות המקדמות תהליכי הוראה ולמידה משמעותיים. יוזמות המקדמות חשיבה יצירתית וחדשנית בחינוך, ותורמות לתלמידים, הצוות החינוכי ואף הקהילה הסובבת. היוזמות המתקבלות יזכו לתכנית ליווי לפיתוח היוזמה, מענק ליישום בסך , ומלגה אישית. ₪ 12,000

להנחיות וטפסי בקשה היכנסו לאתר: www.keren-yozmot.org.il מועד פתיחה: יום א', 5102.2.8 מועד אחרון להגשת בקשות: יום ה', 5102.3.21

מפגשים ליוזמים מתעניינים: יום ד', 5102.2.81 באר שבע: יום ג', 5102.2.42 תל-אביב: יום ה', 5102.2.62 חיפה: כל המפגשים בשעה 00:61, הכתובת - באתר הקרן.

יאיר וייס | ‘ סטודיו ’בין השורות

טלפון: 5988365-20 of ce@keren-yozmot.org.il דוא"ל:

Made with