קשר עין גליון 246 ירחון ארגון המורים פברואר 2015

חולמים לקום בבוקר ולראות בחדות ללא משקפיים? הגעתם לגיל 05 וחייבים משקפיים לקריאה? אינכם מסתגלים למשקפי המולטיפוקל? חולמים לקום בבוקר ולראות בחדות ללא משקפיים? הגעתם לגיל 05 וחייבים משקפיים לקריאה? אינכם מסתגלים למשקפי המולטיפוקל?

i

iQ הפתרון - הסרת משקפיים בשיטת הראי יה חדה לרחוק ולקרוב iQ לאחר טיפול בשיטת י יי ון הראי יה דה לר ו ול רוב i לא ר יפול ב י

רבים חולמים לראות את העולם ללא מסגרות, להרגיש חופשי מהשעבוד והתלות במשקפיים. למרות זאת, רבים עדין נמנעים מהטיפול להסרת משקפיים בלייזר, עקב חשש מתהליך החלמה ממושך, שישבשאתשגרת חייהם למשך ימים ארוכים. השיפורים הטכנולוגיים, והניסיון הרב שנצבר בשנים האחרונות, בתחום הטיפולים להסרת משקפיים בלייזר, הפכו את הטיפול לבטוח ומדויק יותר, והביאו לקיצור משמעותי של תקופת ההחלמה. ניתן להציע למרבית מרכיבי iClinic כיום ב זהו טיפול בטוח מאד עם . iQ המשקפיים טיפול בשיטת תהליך החלמה קל, קצר, והחזרה לשגרה - מידית. הטיפול מתאים לבני 81 ומעלה, והוא האלטרנטיבה הטובה והבטוחה ביותר, לכל מי שאינו רוצה לסבול מתהליך . PRK ההחלמה הממושך, שלאחר הסרתמשקפיים בשיטת - הפתרון האופטימלי למשקפי iQ שיטת הקריאה ולמשקפיים המולטיפוקליים באמצע שנות הארבעים לחיים, מופיע בהדרגה קושי בראייה לקרוב. רבים שלא הרכיבו משקפיים מעולם, נזקקים למשקפיים לקריאה, וכעבור מספר שנים גם למשקפיים למרחק. סביב גיל 05 רבים תלויים ב 2-3 זוגות משקפיים, או לחילופין למשקפיים מולטיפוקליים, , בשיטת iClinic כדי לראות בחדות לכל טווח. כעת ב , ניתן להשיב את הראייה הטבעית, ולחזור לראות הן iQ לרחוק והן לקרוב ללא משקפיים, והכל בתהליך קצר בטוח וללא כאבים. מתאימה גם לבני השישים iQ שיטת והשבעים, וגם למי שנזקק למשקפיים לאחר ניתוח קטרקט. רבים חולמים לראות את העולם ללא מסגרות, להרגיש חופשי מהשעבוד והתלות במשקפיים. למרות זאת, רבים עדין נמנעים מהטיפול להסרת משקפיים בלייזר, עקב חשש מתהליך החלמה ממושך, שישבשאתשגרת חייהם למשך ימים ארוכים. השיפורים הטכנולוגיים, והניסיון הרב שנצבר בשנים האחרונות, בתחום הטיפולים להסרת משקפיים בלייזר, הפכו את הטיפול לבטוח ומדויק יותר, והביאו לקיצור משמעותי של תקופת ההחלמה. ניתן להציע למרבית מרכיבי iClinic כיום ב זהו טיפול בטוח מאד עם . iQ המשקפיים טיפול בשיטת תהליך החלמה קל, קצר, והחזרה לשגרה - מידית. הטיפול מתאים לבני 81 ומעלה, והוא האלטרנטיבה הטובה והבטוחה ביותר, לכל מי שאינו רוצה לסבול מתהליך . PRK ההחלמה הממושך, שלאחר הסרתמשקפיים בשיטת - הפתרון האופטימלי למשקפי iQ שיטת הקריאה ולמשקפיים המולטיפוקליים באמצע שנות הארבעים לחיים, מופיע בהדרגה קושי בראייה לקרוב. רבים שלא הרכיבו משקפיים מעולם, נזקקים למשקפיים לקריאה, וכעבור מספר שנים גם למשקפיים למרחק. סביב גיל 05 רבים תלויים ב 2-3 זוגות משקפיים, או לחילופין למשקפיים מולטיפוקליים, , בשיטת iClinic כדי לראות בחדות לכל טווח. כעת ב , ניתן להשיב את הראייה הטבעית, ולחזור לראות הן iQ לרחוק והן לקרוב ללא משקפיים, והכל בתהליך קצר בטוח וללא כאבים. מתאימה גם לבני השישים iQ שיטת והשבעים, וגם למי שנזקק למשקפיים לאחר ניתוח קטרקט.

היא iQ שיטת האלטרנטיבה הבטוחה להחלמה PRK הכואבת לאחר היא iQ שיטת האלטרנטיבה הבטוחה להחלמה PRK הכואבת לאחר

ניתן לטפל במספרים גבוהים, iQ בשיטת בקרניות דקות, ברוחק ראייה ובצלינדר מרחיבה את iQ בזכות הטכנולוגיה המתקדמת, שיטת האפשרות לחיות ולראות ללא תלות במשקפיים, לרבים שעדכה נמצאו כלאמתאימיםלטיפולבלייזר. בעלי מספרים גבוהים ואפילו גבוהים מאד, יכולים להיפרד מהמשקפיים לצמיתות, תוך החלמה מהירה, ללא כאבים. iClinic ב- iQ לחלק ממרכיבי המשקפיים קרניות דקות. בשיטת ניתן לטפל גם בקרניות דקות, באותה רמת דיוק ובטיחות ניתן לטפל ביעילות - iQ כמו בקרניות רגילות. בשיטת גם בצילינדר ברוחק ראייה ואפילו ברוחק ראייה גבוה. ד"ר אריאל ונדר המנהל הרפואי של ניתן לטפל במספרים גבוהים, iQ בשיטת בקרניות דקות, ברוחק ראייה ובצלינדר מרחיבה את iQ בזכות הטכנולוגיה המתקדמת, שיטת האפשרות לחיות ולראות ללא תלות במשקפיים, לרבים שעדכה נמצאו כלאמתאימיםלטיפולבלייזר. בעלי מספרים גבוהים ואפילו גבוהים מאד, יכולים להיפרד מהמשקפיים לצמיתות, תוך החלמה מהירה, ללא כאבים. iClinic ב- iQ לחלק ממרכיבי המשקפיים קרניות דקות. בשיטת ניתן לטפל גם בקרניות דקות, באותה רמת דיוק ובטיחות ניתן לטפל ביעילות - iQ כמו בקרניות רגילות. בשיטת גם בצילינדר ברוחק ראייה ואפילו ברוחק ראייה גבוה. ד"ר אריאל ונדר המנהל הרפואי של

iQ בשיטת ההחלמה קצרה ללא כאבים והחזרה לשגרה מידית iQ בשיטת ההחלמה קצרה ללא כאבים והחזרה לשגרה מידית

iQ בשיטת ניתן לטפל: במספרים גבוהים בקרניות דקות ברוחק ראייה בצלינדר iQ בשיטת ניתן לטפל: במספרים גבוהים בקרניות דקות ברוחק ראייה בצלינדר

- הסרת משקפי ים בראי יה אישית iQ י י ר י י י י - ר i

D ת"א, ראול ולנברג 42 (מגדלי זיו), בנין D ת"א, ראול ולנברג 42 (מגדלי זיו), בנין

המרכז הרפואי לתיקון הראייה בלייזר המרכז הרפואי לתיקון הראייה בלייזר

www.i-clinic.co.il

Made with