קשר עין גליון 246 ירחון ארגון המורים פברואר 2015

קשר 31 מאמר

רחב של אנשים. קריטריוני הערכה: מידת ההשקעה בהכנה, מידת ✓ שיתוף הפעולה בקבוצה, איכות התצוגה (אישית וקבוצתית), מידתההשקעה בפרזנטציהשל התצוגה. התלמידים בונים חיקויי מציאות (סימולציות): תסריטים דמיוניים המחקים את המציאות בתחומים שונים. בספרות אנו מוצאים דוגמה לכך מתחום סיפורי ההיסטוריה: תלמידים נכנסים לעורן של דמויות היסטוריות ומקבלים החלטות בהסתמכות על אילוצים שמכתיב להם המורה בזמן אמת. התאמה: מאמצע ביה”ס היסודי ועד התיכון. ✓ התכנית מתאימה במיוחד לתלמידים יצירתיים. גישה: הערכה בודדת. ✓ יתרונות: שיעורים מעניינים ומאתגרים את הדמיון. ✓ מגבלות: כושר המשחק וההמצאה נדרשים ✓ ביותר, ולמי שחסר אותם יהיה קושי בשיטה זו. קריטריוני הערכה: איכות התסריט, מקוריות ✓ וחשיבה יזמית, מידת ההשקעה האישית בתסריט. תלמידים בוחרים, בסיוע המורה, :)Debate( ויכוח נושא שעליו יצטרכו לקיים ויכוח עם חבריהם, לומדים אותו לעומק, ובמועד מוגדר מקיימים ויכוח עליו בפורום הכיתתי (אפשר גם בפורום שכבתי ואפילו בית ספרי). הוויכוח יכול להתקיים כאשר קבוצה אחת מתעמתת עם דילמות ושאלות שעולות בנושא שהיא בחרה, או בין שתי קבוצות מתווכחים, שכל אחת מהן מציגה עמדה המנוגדת לאחרת. לאחר הוויכוח מתקיים שלב הרפלקציה, שבו המתווכחים נותנים דין וחשבון על הצלחותיהם ועל נקודות החולשה בוויכוח ומציעים דרכים לשיפורו בעתיד. התאמה: לתלמידים מגיל שבו מתעצבת החשיבה ✓ הפורמלית (11 – 21); מתאימה לבעלי יכולת לשונית גבוהה, שיכולים לשאת הופעה מול קהל ביקורתי. גישה: הערכה בודדת. ✓

תשפיע על רמת המורכבות של המצגות, ורמתם האקדמית – על איכות הנושאים שיוצגו. לאחר הצגת המצגות יבצעו התלמידים רפלקציה על טיבה של ההצגה ויציינו נקודות לשיפור בעתיד. יש שדווקא מזהירים מפני תחכום יתר של המצגות הנעשות בידי תלמידים מחוננים, כי אז עלולה לסטות תשומת לבם של תלמידי הכיתה מהנושאים עצמם לעבר הפעלולים. התאמה: לתלמידים אורייני מחשב. ✓ גישה: הערכה בודדת. ✓ יתרונות: הנושאים הנלמדים יזכו לאמצעי שיוכל ✓ לעבור בין התלמידים ולחזק את הבנתם. מגבלות: השיטה אינה מתאימה לתלמידים ✓ שאינם בקיאים בעבודה ביישומי מחשב. קריטריוני הערכה: מידת ההכלה של הנושא, אופי ✓ הטיפול בנושא, המידה שבה שילב התלמיד נושאים ממקורות חיצוניים. הכיתה מתארגנת לקראת :)Exhibitions( תצוגות תצוגה בנושא לימוד מסוים שבה היא תציג את תוצרי הלמידה שלה להורים, לחברים ולצוות. חשוב שלכל תלמיד תוקצה פינה או פריט, וכך הוא יהיה שותף בתצוגה. מאחר שתצוגה היא מהלך מסכם, חשוב לשמור תיעוד של השלבים שהובילו להכנתה, כדי ללמוד מהם על התהליך, ולא רק על תוצריו. תצוגה יכולה להיות גם בקבוצות של תלמידים ובנושאים מגוונים, לפי בחירתם של התלמידים והמורה. התאמה: לכלל התלמידים, כבר מגיל צעיר. ✓ גישה: הערכה בודדת. ✓ יתרונות: יש הקפדה על לוח זמנים, סדר וארגון, ✓ בהירות הנושאים ודרכי הצגתם. מגבלות: הארגון עלול להיות לנטל על התלמידים ✓ היוזמים, ופחות על האחרים. תלמידים המתמודדים עם בעיות (כגון בעיות במשפחה) עלולים למצוא את עצמם פעילים פחות, והדבר עלול לבלוט בפורום

הפסיכולוג השוויצרי ז'אן פיאז'ה טען כי הטעות היא לב- לבו של כל לימוד. אלא שבמרבית מערכות החינוך בעולם אין רואים בשגיאה שמבצע התלמיד הזדמנות ללמידה, אלא כישלון

Made with