קשר עין גליון 246 ירחון ארגון המורים פברואר 2015

ץ ֵ ב ְ ש ַ ת

ֹ

ֹ

. מאבות 11 מזוהם .6 פרשה בספר שמות מאוזן: 1 . יחידה מנהלית .12 הסוציולוגיה המודרנית . 17 שייך לתחום המופשט .15 סופר אמריקני .14 . בליטה גבוהה מאוד על פני הקרקע 18 מטבע רוסי . מראשי 21 . שנים עשר כמוהו נשלחו אל הארץ 19 . גס 25 בגדים שכובסו .24 . מאה מ"ר 23 גוש אמונים . מייסד 31 . הרי, בלשון חז"ל 30 . נציגות 29 . לח 28 . ה... – יצירה של 35 . בהמת משא 33 "מקווה ישראל" . משתמש 39 . גר בעיר הבירה שלנו 37 ח"נ ביאליק . כלי 43 . מפוענח 42 . דרגה צבאית [ר"ת] 41 במצלה . בחנוכה הדלקנו ארבעים וארבעה כמוהו 44 עבודה . מושב הידוע בשם סג'רה 46 . התעטש 45 . איבר 3 אינו שלם . 2 הרמב"ם כתב אותו מאונך: 1. . כינויו המחתרתי של מייסד תנועת 4 צבעוני בצמח . עיצב את 8 . ראש השנה לאילנות 7 . מכשף 5 לח"י . אחת מדרכי 10 נזכר לעיל [ר"ת] . 9 דגל המדינה . מרוגז, 16 . סופרת אמריקנית [ש"פ] 13 הפרד"ס שמו הפרטי של איש שהשאיר חותמו .20 מעוצבן מדינה באסיה .22 בתיאטרון הישראלי [ש"מ – ביל"ו] .30 "כל שנבקש ... יהי" .27 ידיד .26 מד-שמע .23 השלמת שמו המלא של אליפז, רעו הטוב של איוב נמצאת בצפון הרחוק של הודו .34 כחוש .32

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

14

13

12

10

11

17

16

15

22

21

21

20

19

18

24

23

28

25

27

26

25

32

31

30

27

29

36

35

34

33

29

40

39

38

37

42

41

44

43

46

45

בין הפותרים את התשבץ נכונה יוגרל ספר naaman141044@gmail.com כתובת המייל לשליחת הפתרונות: את הפתרונות יש לשלוח עד 1 בחודש הבא. יבול הצומח לאחר .38 מי שסחורתו נשלחת לחו"ל .36 מפקד מחלקה [ר"ת] .35 מסולם הצלילים .44 דוב ספרותי .43 בכיר ההלכים בישראל .40 המלקוש

ה ָ ג ֵ ר ְ ד ַ ץ מ ֵ ב ְ ש ַ ת

ֹ

עלינו להוסיף אות אחת בכל מדרגה מ- 2 עד 6 עלינו להחסיר אות אחת בכל מדרגה מ- 7 עד 11 מין נחש .4 | סגנון אמנותי .3 | מלחין גרמני .2 | בן .1 דג .7 | עיר בספרד .6 | כלי הקשה מזרחי .5 | ארסי המילה .10 | שכבה .9 | מגזין אופנה .8 | טורף ימי גר .11 | הראשונה בשמה המלא של מדינת איילנד

1 2 3 4 5 6 7 8 9

בין הפותרים נכונה את התשבץ יוגרל ספר כתובת המייל לשליחת הפתרונות: naaman 141044 @gmail.com

10 11

תשובות לתשבץ מדרגה יופיעו בגיליון הבא של "קשר עין"

40

Made with